Home , Bildiriler

Bildiriler

Emekçilere yönelik faşist baskı ve terörü kınıyoruz!

DEKÖP-A | 17 – 06 – 2009 | “Patron kurşunladı, polis terör estirdi, yargıçlar tutukladı…” ABD uşağı faşist Türk devleti son zamanlarda baskı ve zoru tekrar azıya almış bulunuyor. Önce, özgürlük ve eşitlik talep eden Kürt halkının en meşru kurumlarına yönelik baskın yapılarak, onlarca DTP yönetici ve üyesi tutuklandı.

Read More »

Devrimci-Demokrat Sendikal Birlik Emekçilerine

ATİK | 14 – 06 – 2009 | Sevgili DDSB emekçileri; 15-16 Haziran büyük işçi direnişinin yıl dönümünde düzenlediğiniz mitinginizi coşkuyla selamlıyor, mitinge katılan emekçi kardeşlerimizi enternasyonal dayanışma ruhuyla candan kucaklıyoruz. Sevgili dostlar 15-16 Haziran büyük işçi direnişi Türkiye işçi ve emekçiler açısından önemli bir dönüm noktasıydı. Faşizmin emeğe yönelik saldırılarının yoğunlaştığı, temel hak ve özgürlüklerin yasaklandığı, işçilerin en doğal ...

Read More »

Eşit Eğitim Hakkı İnsani Haktır, Engellenemez!

YENİ KADIN | 14 – 06 – 2009 | Son yıllarda Almanya’da giderek artan işsizlik, sosyal hak gaspları, yoksulluğu giderek yükseltirken, bu durumdan en fazla etkilenenler kadınlar ve gençlik olmaktadır. BM ‘in yaptığı araştırmaya göre, 2008 yılında, yaşam koşullarının bunaltıcı ağırlığı karşısında çıkış yolu bulamayıp intihar eden 16 – 23 yaş arası gençlerin sayısı, bir yılda savaşlarda ve kazalarda ölenlerin ...

Read More »

Türkiye’deki Çocuk Tutsaklarla Dayanışmayı Geliştirelim!

ATİK-YDG | 12 – 06 – 2009 | İnsan Hakları Derneğinin yapmış olduğu araştırmaya göre Türkiye’ de 2006-2007 yıllarında Terörle mücadele kanunu kapsamında 1572 Çocuk yargılanmıştır. Bunların büyük bir bölümü „suç“ işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüt üyeliği ve örgüt propagandasını düzenleyen TCK 220. madde gereği, diğer kesim ise TCK’nın silahlı örgüt kurmak ve yönetmek suçunu düzenleyen 314. maddesi kapsamında yargılanmıştır. ...

Read More »

Avrupa Parlamentosu Seçimleri Üzerine

ATİK | 29 – 05 – 2009 | Avrupa Parlamentosu Seçimleri Sürecinde; İlerici-Devrimci Parti ve Adayları Destekleyerek,  İşçiler ve Emekçiler Lehine Propaganda ve Örgütleme Çalışmasını Güçlendirelim! Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri 4-7 Haziran 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu nedenle, bir çok Avrupa ülkesinde, sermaye çıkarlarının sadık bekçisi olan bir çok burjuva partiler, yalan ve dolan üzerine inşa ettikleri propagandalarını hummalı bir ...

Read More »

Demokratik Kamuoyuna: Tamil Halkı Yalnız Değildir!

ATİF | 16 – 05 – 2009 | Sri Lanka ordusunun Tamil Eelam Halkına yönelik kapsamlı saldırıları tamamen bir insanlık trajedisine dönüşmüştür. Sözde gerillalara karşı yapılan operasyonmuş izlenimi veren Sri Lanka ordusu haftalar içinde binlerce sivilin ölümüne yüz binlercesinin de göç etmesine sebebiyet vermiştir.

Read More »

İspanya Hükümetini kararını gözden geçirmeye çağırıyoruz

UPOTUDAK | 13 – 05 – 2009 | Bir süre önce Newroz etkinliği için gittiği İspanya’da, Türk devletinin İnterpol üzerinden iade istemi ile tutuklanarak gözaltına alınan iki Kürt siyasetçi Remzi Kartal ve Eyyüp Doru, mahkeme kararı ile bir süre sonra serbest bırakılmışlardı. Yürüyen davanın birkaç gün önce kararın bağlandığı ve Remzi Kartal ile Eyyüp Doru’nun Türk makamlarına iade edilmesi yönünde İspanya Adalet ...

Read More »

25. Uluslararası Dayanışma Kurultayı (ISA) Delegelerinin Ortak Deklarasyonu

ATİK | 13 – 05 – 2009 | 1929 büyük bunalımından sonra tüm dünya en büyük mali ve ekonomik krizle  karşı karşıya iken;  25. Enternasyonal Dayanışma Kurultayı delegeleri olarak, küresel finans krizinin kapitalist sistemden kaynaklı temel sebeblerini, kendi emek gücümüzden aldığımız ilhamla ve dünya işçi sınıfı temsilcileriyle birlikte deşifre ediyoruz. Tekelci kapitalist tarzda artı degerlerimizin emilmesi, maaşlarımızın gün be gün azaltılması, sosyal ...

Read More »

25. Uluslararası Dayanışma Kurultayı (İSA) başarıyla gerçekleşti

ATİK | 13 – 05 – 2009 | Kilusang Mayo Uno (1 Mayıs Sendikası) ev sahipliğinde 25. Uluslararası Dayanışmma Kurultayı (İSA) 29 Nisan ile 10 Mayıs arasında Manila-Filipinlerde büyük bir coşku ve başarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu kurultayda bir ana deklarasyon, 17 resulusyon karara bağlanarak yayınlanmıştır. Bunların çevirilieri bittikçe Türkiyeli kamuoyuna aktarılacaktır. Toplam 17 ülkeden 60 delegenin katıldığı geleneksel kurultayın bu seneki ana teması emperyalist ...

Read More »

Sistemin "Kayıp Et Ve Belirsizliğin Sisiyle Sarmala" Politikası, Haklı Mücadelemizde Bizi Yıldıramaz!

YENİ KADIN | 08 – 05 – 2009 | İnsanlar devlet eliyle toplu olarak ilk kez, 7 Aralık 1941’de, Nazi Generali Wilhelm Keitel’in emriyle başlatılan operasyonda kaybedildiler. Binlerce direnişçi, Nazi işgali altındaki Avrupa’da her türden direnişi sindirmek amacıyla toplanıp kayıp edildiler. 1960’larda  Guatemala ve Brezilya’da, 1973 sonrası Şili’de, 1976 sonrası Arjantin’de, 1980 sonrası Türkiye ve T. Kürdistan’ında binlerce insan devlet eliyle gözaltında kayıp ...

Read More »
scroll to top