Home , YENİ KADIN

YENİ KADIN

YENİ KADIN: Adalet Arayışında Direnişin Adı, Cumartesi Anaları/İnsanları’nın 1000. Haftası

Gözaltında kaybetme, tarihler boyudur devletlerin halklara ve onların örgütlü güçlerine karşı uyguladığı devlet terörüdür. Bu terörün arkasında yatan neden, işçi sınıfı ve emekçilerin örgütlenmesini, baskıya ve sömürüye karşı hak alma mücadelesini bastırmak ve yok etmektir. 1920’lerde Hitler faşizminin “gece ve sis” operasyonlarıyla dünya tarihine giren bu yöntemle, milyonlarca Yahudi ve muhalif insan katledildi. Sonrasında ise; 1970’lerden günümüze, ABD’nin denetiminde Latin ...

Read More »

Emperyalizme, Faşizme ve Ataerkiye Karşı 1 Mayıs’ta Alanlardayız!

Emperyalistler yarattıkları ekonomik krizi çözemiyor. İnsanlık düşmanı bu egemen güçler yeni bir dünya savaşını göze alarak hazırlanıyor ve bu savaşın faturasını da dünya halklarına ödetmek istiyorlar. Dünya’nın dört bir yanında yaşanan bölgesel savaşlarda, emperyalistlerin çıkarları için milyonlarca insan yaşamını yitiriyor, yaralanıyor ya da göç yollarına düşüyor. Biz kadınlar bu zorbalığa ve talana karşı dur demek için bir kez daha İşçi ...

Read More »

8 Mart Duisburg’da Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı

DUİSBURG| 09.03.2024| Bu yılki 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği Duisburg merkezinde gerçekleştirildi. Eylem, saat 17.00’a doğru Yeni Kadın, Courage, SKB ve Zora örgütleri flamalar, dövizler ve bilgilendirme çadırı kurularak başladı. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı etkinlik hep bir ağızdan söylenen Çav Bella şarkısı ile başladı. Ardından tüm kurumlar 8 Mart’ın anlam ve önemini vurgulayarak, daha çok gelişen ırkçılık, göçmen ...

Read More »

SELAM OLSUN EMEK VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ‘NİN MEŞALESİNİ YAKAN KADINLARA!

8 mart 1857 yılında, New York’ta tekstil işçisi kadınlar, düşük ücretler, uzun çalışma saatleri ve insanlık dışı çalışma koşullarına karşı, grevle karşılık vermişlerdir. Bu grevi kırmak için, çıkarılan yangında, 129 kadın işçi yakılarak öldürülmüştür. Kadın işçilerin bu onurlu direnişi aynı zamanda tüm dünyada kadınların hak, özgürlük ve eşitlik mücadelesinin bir simgesi olmuştur. 1910 yılında Kopenhag’da toplanan Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı’nda ...

Read More »

Uluslararası Anti-Emperyalist Birleşik Cephe’nin 1. Kongresi Üzerine

HABER MERKEZİ|12.10.2023| Uluslararası Anti-Emperyalist Birleşik Cephe’nin 1. Kongresi’ne yolculuğumuza başlarken hazırlıklarımızı tamamlamanın verdiği bir parça rahatlık vardı üzerimizde elbette. Aynı zamanda da tartışmaların oldukça renkli, zengin ve tartışmalı geçeceğini de biliyorduk. ATİK delegasyonu olarak hem Yeni Kadın hem de Gençlik temsilcimizde yerlerini alacaklardı Kongre’de. Geleceğe dair bir çok öneri, eylem planı ve elbette dünyadaki durumu değerlendirmelerimiz mevcuttu. Tüm bunlar iskelet ...

Read More »

YENİ KADIN: „Üzgün Olmaktansa Öfkeli Olmayı Yeğlerim!“

Toplumu korku cenderesinde tutmak için , kriz süreçlerini yönetmek, her türlü hak ve özgürlük taleplerini bastırmak için zindanları güçlü bir silah olarak tutmuştur egemenler. Oysa Türkiye ve dünyadaki politik tutsakların dirençleri bizlere, zindanlardan da direnişin örülebileceğini ve hatta düşmanın zindanlarda da yenilebileceğini göstermiştir. 18 Mart Uluslararası Tutsaklarla Dayanışma Günü’nün temelleri Paris Komünü’ne dayanan, ezilen dünya halklarının mücadelesinde esir alınan tüm ...

Read More »

Yeni Kadın 16. Merkezi Kongresini Başarıyla Gerçekleştirdi

FRANKFURT|07.03.2022| Yeni Kadın 16. Merkezi Kongresi 5 – 6 Mart 2022 tarihilerinde başarıyla gerçekleştirildi. Kongre’nin başlatılması için gerekli delege katılımı biraz gecikmeli sağlandığı için, başlaması öngörülen saatte başlatılamasa da, başladıktan sonra iki gün boyunca bol tartışmalı, coşkulu ve başarılı bir Kongre gerçekleştirildi. 33 delegenin katılımı ile başlayan Kongre, saygı duruşu ve divan seçiminden sonra divan, Kongre gündemini açıklayarak delegelerin onayına ...

Read More »

Yeni Kadın MYK’sından 16. Merkezi Kongreye Çağrı

YENİ KADIN 16. Merkezİ KONGRE ÇAĞRISI  “EMPERYALİZME VE HER TÜRDEN SALDIRILARA KARŞI KADIN ÖZGÜRLÜK MÜCADELEMİZ BÜYÜYOR”        Sevgili kadın arkadaşlar, dostlar, Patriarkal – kapitalist sistem, işçi sınıfı ve emekçilere yönelik saldırılarını, Covid 19 pandemisinin gölgesinde daha da yoğunlaştırdı. Bu saldırılarda pastanın en büyük parçası tabii ki kadınların payına düştü. 16. Kongremizde “EMPERYALİZME VE HER TÜRDEN SALDIRILARA KARŞI KADIN ...

Read More »

Bern: “Kadınların Emekliliğine Dokunma!”

BERN|19.09.2021|İsviçre’de federal hükümet, kadınların emeklilik yaşını 64’ten 65’e yükseltmek için yıllardır geçirmeye çalıştığı AHV/AVS21 reform planının son halini güz döneminde kabul etmeye hazırlanıyor. “Kadın-erkek eşitliğini” bahane ederek kadınların da erkeklerle aynı yaşta emekli olmaları öne sürülürken planın ileriki aşamalarında, kadın-erkek tüm halkın emeklilik yaşının 65’ten de yukarı çekilmesi öngörülüyor. 18 Eylül Cumartesi İsviçre’deki sendikaların yanı sıra kadın grevi ve siyasi ...

Read More »

Zapatistalı Kadınlar ATİK-VTİD Derneğinde Çalışmalarına Start Verdi

VİYANA|17.09.2021| Kendileri gibi direnen, mücadele eden, başkaldıran halklara ulaşmak ve aynı kavganın isyancıları olduklarını haykırmak, birbirlerinin mücadelesinden öğrenip mücadele yöntemlerini zenginleştirmek için  “Yaşam İçin Yolculuk” şiarıyla, Meksika’dan 5 kıtaya yolculuğa çıkan Zapatista Hareketi delegasyonlarından bir grup 14 Eylül’de Viyana’ya geldi. Devrimci, demokrat güçler tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Zapatistalı 40 civarında kadın ve çocuk ATİK–VTİD derneğinde 15 gün boyunca konaklayacak. ...

Read More »