Home , Avrupa , Avrupa’da Boykot Cephesini Büyütelim!

Avrupa’da Boykot Cephesini Büyütelim!

İTİF | 18 – 08 – 2010 | Türkiye ve Kürdistan’da Ezilenlerin ve Emekçilerin Boykot Cephesi, referandum sürecinde bir taraf olarak kendisini ilan etti ve halkımızı “12 Eylül günü referandum sandığına değil, sokağa, hesap sormaya” çağırdı.

Türk devletinin Kürdistan başta olmak üzere ülkenin her alanında işçi sınıfı, ezilenlere ve Kürt halkına yönelik saldırılarını, insanlık dışı uygulamalarını dur durak bilmeden sürdürüyor. Kürdistan’da operasyonlara hız veren Türk devleti batıda devrimci sosyalist ilerici kurum ve kişilere yönelik de terörünü arttırıyor.

İşte bu süreçte Referandum aldatmacasıyla kitleleri kandırmaya çalışan egemen sınıflar evet-hayır ikilemi yaratarak gerçekleri gizlemeye çalışıyorlar. 12 Eylül günü yapılacak bu referandumla güya darbe anayasasını değiştireceklerini iddia eden AKP iktidarı ile buna Hayır diyen muhalefet bu süreçte kitleleri evet hayır ikilemiyle manipüle ederek Kürdistan’daki vahşeti gizlemek istiyor.

Anayasa değişikliği adı altında esasen işçi sınıfı ve ezilenler için, Kürt halkı için hiçbir değişiklik yaratmayan referandumla milyonları kandırma siyasetini sürdürüyorlar.

Bir taraftan anayasa değişiklikleriyle özgürlük getirecekleri yalanını söylerken, diğer taraftan kürt halkına yönelik 93 konseptini aratmayan uygulamaları sürdürüyor. Bir taraftan sahte gözyaşlarıyla idam edilenleri’ yad’ ederken diğer taraftan devrimcilere, komünistlere, Kürt gerillasına katliam, işkence dahil her türlü insanlık dışı saldırıları yapmaktalar.

Egemen sınıfların Evet-Hayır ikilemiyle yarattığı cepheye rağmen Ezilenlerin ve Emekçilerin Boykot Cephesi de kuruluşunu ilan ederek sürecin diğer cephesini oluşturuyor. AKP’nin kendi otorite alanını genişletmeye yönelik anayasa paketine ve CHP-MHP’nin yürüttüğü 12 Eylül’cü reaksiyon er-gerici kampanyaya karşı devrimci-demokratik bir ittifak olan Boykot Cephesini güçlendirmek elbette Avrupa da faaliyet yürüten demokratik kurumlara da görevler çıkarmaktadır.

Türkiye ve Kürdistan’da ki bu gelişmeler bu bakımdan Avrupa’da yaşayan biz göçmen işçi ve emekçileri yakından ilgilendirmektedir. Gerek Darbeden dolayı gerekse de Kürdistan’daki haksız savaştan dolayı Avrupa topraklarına göç etmek zorunda kalan yüz binlerce göçmeni yakından ilgilendiren referandum sürecinde devletin tüm kirli hesaplarına aldanmayarak Boykot cephesini güçlendirelim. Evet-Hayır ikilemine aldanmadan Boykot cephesinin işçi sınıfı ve emekçilerin taleplerine sahip çıkalım.

Eşitlik, özgürlük, adalet, halkların barışı ve kardeşliği mücadelesinin ortak cephesini yaratmak için Referandumda Boykotu büyütelim!

Türkiye’deki boykot cephesinin taleplerini destekliyoruz.

PANEL

12 Eylül Anayasasını Boykot Ediyoruz

Tarih: 29 Ağustos 2010

Saat : 14.00

Yer   : Zürih FEKAR Lokali

FEKAR-İGİF-İTİF