ATİF

ATİF – Almanya Türkiyeli İşçiler Federasyonu
Tanıtım

1976’da kurulan ATİF, Avrupa’daki en eski Federasyonlardan biridir.  Türkiyeli öğrenciler tarafından kurulan ATÖF (Almanya Türkiyeli Öğrenciler Federasyonu) daha sonra yerini ATİF’e bırakmıştır. ATİF, kurulmasıyla birlikte Almanya dışındaki Türkiyeli işçilere ulaşmada, onlarla bağ kurmada ve örgütlemede de örnek olmuştur. Bu anlamıyla ATİF, diğer Avrupa ülkelerinde 1980’in ilk yarısında Federasyonların kurulmasında ön ayak olmuştur.

ATİF, kurulan diğer Federasyonlarla birlikte oluşturulan ATİK konfederasyonun da kurucu üyesidir.

ATİF, Almanya’da etkin bir güce sahip demokratik bir kitle örgütüdür. ATİF’e bağlı dernek ve komiteler, göçmen işçilerin hakları için mücadele eden bir kuruluş olarak bir çok etkinlik örgütlemiştir.

Almanya’daki göçmen işçilerin akademik ve demokratik haklarının elde edilmesi için çalışan ATİF, aynı zamanda Türkiye’deki insan hakları ihlalleri, cezaevleri, gözaltında kayıplar ve Kürtler üzerindeki baskılara karşı sesini yükseltir. Ayrıca ATİF, Almanya dışında gelişen diğer tüm haksızlıklara, baskı ve savaşlara karşı  da duruş sergiler.

Birlikte Çalışma

ATİF, kendi dışında ki tüm demokratik kurum ve kuruluşlarla ortak eylem birliği çerçevesinde, karşılıklı güven, saygı ve hak eşitliği temelinde birlikte çalışmayı ve faaliyet yürütmeyi benimser.