YDG

YDG`nin Kuruluşu, Programı, ve Hedefleri

Gençliğin sorunlarıyla ilgilenmek ve örgütlenmelerini sağlamak için kurulmuş olan gençlik örgütüdür. ATIK’e (Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu) bağlıdır. 1990 yılında Avrupa ülkelerinden ATIK üyesi gençler tarafından YDG kuruldu. Aynı yıl kuruluş kongresini yaptı.

YDG’nin işleyişi:

YDG Komitesi ihtiyaca göre, seçimle belirlenen bir komisyonla faaliyetlerini yürütür. Komite yöneticilerini ve kurultay için delege seçer. Her 5 üyeye bir delege seçilmektedir. Delegeler YDG komisyonunu seçerler. YDG üyelerinin sayısına göre delege sayısı belirlenir.

YDG’nin amaçları:

1. Insan hakları ihlallerine karşı çıkmak.

2. Gençliğin akademik,demokratik ve ekonomik taleplerini sahiplenmek.

3. Sosyal ve psikolojik sorunlara çözüm getirmek.

4. Kültürel, sanatsal va sportif faaliyetler yürütmek.

5. Avrupada özellikle yabancı düşmanlığı politikalarını teşhir etmek, bunlara karşı mücadele etmek ve enternasyonal ilişkiler geliştirmek.

6. Gençliği uyuşturucu ve kriminal olaylara karşı korumak.

1)Insan hakları ihlalleri ve YDG

Başta Türkiye olmak üzere Avrupa’da ve dünyada birçok insan hakları gasp edilmekte, baskı, şiddet ve işkence başta olmak üzere, insanlık birçok anti-demokratik uygulamalara maruz kalmaktadır. Toplu katliamlar, köy boşaltmaları, işkence ve gözaltında kayıp etmeler, sokak ortasında yargısız infazlar gerçekleştirilmektedir.YDG tüm bu haksızlıklara karşı mücadele eder ve bunları teşhir eder.

2)Gençliğin akademik, demokratik, ekonomik talepleri ve YDG

– Göçmen gençliğin vatandaşlık hakları

– Seçme ve seçilme hakkı

– Bedelli ve zorunlu askerlik

– Dil, eğitim ve ekonomik sorunlar gibi başlıca sorunlar karşısında gençliğin ve toplumun diğer kesimlerini duyarlı kılacak mücadeleler vermek. Aynı talepler doğrultusunda enternasyonal ilişkiler kurar.

3)Gençliğin sosyal psikolojik sorunları ve YDG

Genel olarak gençlik, okul, iş ve aile ortamında veya içinde yaşadığı toplumdan kaynaklanan çeşitli sosyal, psikolojik sorunlarla karşı karşıyadır.

a) Sağlıklı bir kişilik kazanamamak

b) Çevresiyle sağlıklı, sosyal ilişkiler kuramamak

c) Okulda genel bir başarısızlık göstermek

d) Yaşama ayak uyduramamak

e) Sigara, içki ve kumar alışkanlığı

f) Uyuşturucu şebekelerinin eline düşerek, uyuşturucu kullanmaya veya satmaya yönelmek

g) Evden kaçmak

h) MHP ve benzeri faşist çevrelerce aldatılıp, çeşitli ilişkilere sürüklenmek

i) Intihar veya intihara teşebbüs etme

j) Her türlü suçu işlemeye yatkın olmak

YDG tüm bu sorunların bilincinde hareket ederek, gençliğin bu v.b sorunlarını çözmede eğitici olur ve onların dönüşmesi için sağlıklı, sosyal bir ortam hazırlayarak kollektif bir faaliyet örgütler.

4)Kültürel, sanatsal, sportif çalışmalar ve YDG

Gençliğin; kültürel, sanatsal ve sportif alanda yeteneklerini geliştirmelerine ve yetenekler edinmelerine ve bu alanda ürün vermelerine olanak sağlar.Bulundukları alanlarda çeşitli etkinlikler düzenler.

Bu çalışmaları başlıca şöyle özetliyebiliriz: Tiyatro, folklör, müzik grupları, sergi, kültürel geceler, eğlence, kültür festivalı, gezi ve turları, futbol ve tennis turnuvaları, yerel ve merkezi gençlik kampları, konferans, seminer, paneller. YDG ayrıca doğanın korunması içinde mücadele eder.

5)Avrupa ülkelerinin yabancılar politikası, enternasyonal ilişkiler ve YDG

Avrupa devletlerinin anti-göçmen politikalar güttüğü açıktır. Hergün yeniden düzenlenen yabancılar yasasıyla, göçmenlerin demokratik hak ve özgürlükleri kısıtlanmakta, hatta göçmenlerin siyasi faaliyet ve örgütlenmeleri yasaklanmaktadır. Avrupa’da göçmen iltica ve göçmen işçilere yönelik saldırılar, bizzat mevcut devletlerin yürüttüğü yabancı düşmanlığı politikalarının sonucudur. Bu nedenlerdendir ki Avrupa devletlerinin anti-göçmen politikası bu ülkelerde yaşayan göçmenlerin başlıca sorunu haline gelmiştir.

YDG olarak bu anti-demokratik uygulamalara karşı mücadele etmek, başlıca görevlerimiz arasındadır.

Birlikte çalışma:

YDG’nin programı ve çalışma anlayışını kabul eden herkes, YDG saflarına katılabilir.

YDG, göçmenleri ilgilendiren tüm sorunlarda, dışımızdaki göçmen gençlik örgütleriyle eylem birlikleri yapmaya açıktır. Aynı şekilde yerli anti-faşist gençlik örgütleriyle yaşadığımız ülkelerdeki sorunlar etrafında bir araya gelerek, karşılıklı saygı, anlayış ve demokratik bir çerçevede eylem birlikleri yapmaya açıktır.