Anasayfa , Bildiriler , 12 Eylül Cuntacıları, Amerikan Emperyalizminin Çocuklarıdır… Anayasa Referandumunu BOYKOT Edelim!

12 Eylül Cuntacıları, Amerikan Emperyalizminin Çocuklarıdır… Anayasa Referandumunu BOYKOT Edelim!

 DEKÖP-A | 31 – 08 – 2010 | „ Our boys did it./ Bizim çocuklar, oğlanlar, yaptı başardı“ 1980/ 12 Eylül sabahı cuntacıların faşist icraatını duyan dönemin ABD Başkanı, sevincini işte bu sözcüklerle ifade ediyordu. Evet onlar, genelde emperyalizmin, özelde de ABD emperyalizminin çocukları, oğlanlarıydılar. Oğlanların faşist icraatları, sözde demokrasi beşiği ABD’yi neden sevindirmişti. Sorulacak ilk soru bu. Çünkü demokrasi ile faşizm kol kola olamazlar. O zaman Cuntacıların iş başına gelmesine neden olan sürecin perde arkasını birazcık eşelemek gerekir.

O dönem „1979 Petrol Krizi“, bugünkü kadar olmasa da ortalığı kasıp kavuruyordu. Yani emperyalizm yapısal krizlerinden birini daha yaşıyordu. Krizden önemli derecede etkilenen Türk hakim sınıfları ve onların ağa babaları krizin ağır yükünü Türkiye-Kuzey Kürdistan halklarının omuzlarına yüklemek istiyorlardı. İMF ve DB tarafından, 1978’lerde Türk hükümetlerinin önüne sürülen 24 Ocak Kararlarının emperyalist haydutların çıkarları için uygulanması buyuruluyordu. Ancak, Türkiye Devrimci hareketinin, Kürt Ulusal mücadelesinin hakim sınıflar aleyhine ivme kazandığı, işçi sınıfının görülmemiş yoğunluktaki grevleri, öğrenci boykotları, köylü protestoları kısacası emek cephesindeki mücadele şiddetinin her gün biraz daha yükseldiği bir süreçte, sivil hükümetlerce, tamamen kitlelerin aleyhine olan 24 Ocak Kararlarının pratikte uygulanması mümkün değildi. İşte tamda bu nedenlerden ötürü, ABD emperyalizminin uşağı oğlanlara görev düşüyordu. Önce halkın demokrasi ve sosyalizm mücadelesi kanla bastırılacak ve peşinde de İMF ve DB’nın istemleri halka dayatılacaktı. Süreç tamda böyle işledi. Sokaklar tank ve silah sesleriyle yankılanıyordu. Binlerce, on binlerce insan gözaltına alınıyordu. Karakollar, kışlalar yetmedi, okullar, stadyumlar, köy meydanları işkencehanelere dönüştürüldü. Yüzlerce insan işkencehanelerde katledildi. Yüzlercesi sokak infazlarına maruz kaldı. Küçük yaştaki çocuklar bile darağaçlarında sallandırıldı. Erdal Eren idam edilirken 17 yaşındaydı. Sendikalar, dernekler hatta burjuva partileri bile kapatıldı. Halklarımızın aleyhine, emperyalistlerin ve Türk hakim sınıflarının lehine hayata geçirilen bütün kararlar beş tane faşist çete mensubu Amerikan oğlanlarının dudakları arasındaydı. Kısacası 12 Eylül, genelde emperyalistlerin, özelde de ABD emperyalizminin çıkarları için, çeşitli millet ve milliyetlerden Türkiye-Kuzey Kürdistan halklarına uygulanan zulmün, vahşetin ve katliamların adıdır. Yada bütün bunların uygulandığı bir süreçtir.

Türkiye-Kuzey Kürdistan özgülünde 12 Eylül süreci bitmiş değildir. Görünürde sivil hükümetler başta, ama kuvvet komutanlarının ağzından çıkan her bir sözcüğün kararlara, yasalara dönüştüğü MGK kararlarıyla yönetilmeye devam edilmektedir ülke. Ve tabii ki MGK’nın ipleri de emperyalistlerin elindedir. Dünyayı saran ekonomik ve siyasal kriz nedeniyle, emperyalistler ipi şimdi daha bir sıkı tutmaktadırlar. Bu durum karşısında biz emekçilerin ve dünya halklarının da kendi sosyal, demokratik ve akademik haklarımız için örgütlenmemiz ve ortak mücadele alanları, platformları yaratmamız kaçınılmazdır. Modern kölelikten kurtulmanın başkada bir alternatifi yoktur. Ya örgütlenip mücadele ederek emeğimizin karşılığını alıp özgürleşeceğiz, yada susup köleliğe devam diyeceğiz. Ama biz susmaktan değil, çığlıklarımızı, haykırış ve isyanlarımızı birleştirip özgürlüğe kanat çırpmaktan  yanayız. 

Geldiğimiz süreçte Amerikan emperyalizminin bir numaralı uşağı AKP Hükümeti, sözde 12 Eylül Anayasasını değiştireceği iddiasıyla referanduma gitme kararı almıştır. Oysa değiştirmek istediği sadece birkaç maddedir ve onlarda AKP’nin generaller karşısındaki konumunu güçlendirmeye yöneliktir. Bu referandum bir aldatmacadan ibarettir. Anayasaya Hayır diyenler 12 Eylül faşist anayasasını onayladıkları gibi, Evet diyenler de esas olarak 12 Eylül Anayasası’nı AKP lehine ufak değişiklerle onaylamış olacaklardır.

Bizler DEKÖP-A bileşenleri olarak, 12 Eylül faşist Anayasa’sına ve AKP aldatmacasına karşı doğru seçenek olan BOYKOT tavrını destekliyoruz ve Avrupa’da yaşayan göçmen işçi ve emekçileri referandumu BOYKOT etmeye çağırıyoruz.

Eylül 2010

Avrupa Demokratik Kitle Örgütleri Platformu (DEKÖP-A)

Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu (ADHK) info@adhk.de

Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu (AvEG-Kon) aveg-kon@hotmail.com

Yaşanacak Dünya Gazetesi, yasanacakdunya@yahoo.com

Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu (ATİK)konsey@atik-online.net

Almanya Kürt Dernekleri Federasyonu (YEK-KOM) yekkom@gmx.net