Home , YENİ KADIN

YENİ KADIN

Yeni Kadın: „Feminizm“

Yeni Kadın MYK`sının Kadın mücadelesinde önemli tartışmalardan olan Feminizm konusu üzerine yaptığı tartışmalardan çıkardığı anlayışlar çerçevesinde kaleme aldığı yazıyı paylaşıyoruz. Yeni Kadın`ın Feminizm ile ilişkilendiği ve ayrıştığı alanlar Yeni Kadın dergimizin 46 ve 47. Sayılarında feminizmin ne anlama geldiği, Avrupa’da ve Türkiye’de tarihsel sürecini bütün boyutları ile ele aldığımız için bugün bu noktalar üzerinde durmayacağız. Tartışacağımız nokta; bir kadın örgütü olarak Yeni ...

Read More »

Yeni Kadın : „ÖZ SAVUNMA“

Yeni Kadın|08.02.2018|Kadın Mücadelesinin ivme kazanması ile belirginleşen Öz savunma üzerinden Yeni Kadın MYK`sının hazırladığı yazıyı aynen paylaşıyoruz. „ÖZ SAVUNMA“ Öz savunma, öz örgütlülük anlamına gelir ve siyasi bir duruştur,. Özsavunma tek başına ne askeri ne de siyasi örgütlenme alanlarıdır, aksine bunların hepsidir. Başta ezilen sınıfın kadınları olmak üzere, ezilen halklar egemenlerin örgütlü şiddetine karşı, mücadeleyi geliştirerek, çeşitli örgütlenme biçimleri ile ...

Read More »

Mannheim Yeni Kadın: “Sevgi; Emek, Mücadele Ve Güven İster!”

Almanya`nın Mannheim şehrinde 4 Şubat Pazar günü Yeni Kadın komitesinin inisiyatifinde psikolog Şükran Efe ve pedagog ve aile danışmanı Tamer Dursun’un katılımıyla bir etkinlik gerçekleşti. “Sevgi; Emek, Mücadele Ve Güven İster!” 14 Şubat sevgililer gününe ilişkin örgütlenen panel yaklaşık 40 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Etkinlik Yeni Kadın komitesinin neden 14 Şubat Sevgililer gününe ilişkin panel örgütlediği üzerine yaptığı kısa sunumun ardından ...

Read More »

Yeni Kadın: “Kadın beyanı esastır; aksini ispat yükümlülüğü erkeğe aittir”

ATİK bileşeni Yeni Kadın`ın, Merkezi Yönetim Kurulu`nun iç eğitimlerinde yaptığı tartışmalar sonucu anlayış ve fikir birliğine varılarak çıkardığı yazıyı aynen yayınlıyoruz. Yeni Kadın`dan|31.01.2018|Kadının ezilmişliği, sömürüsü, baskı-kontrol altında tutulması, şiddete uğraması, yok sayılması, ikinci sınıf insan konumunda olması vb. olgular kadın mücadelesinin esaslarını oluştururken, bu mücadelenin öznelerinden Yeni Kadın olarak bir yandan bu olguların altında yatan nedenleri ortaya çıkartıp onlara karşı ...

Read More »

Yeni Kadın : „Tüzük ve Programını kavrayıp, kavratalım“

Avrupa da 27 yıllık mücadele tarihi olan, anti emperyalist – anti faşist ve ataerki karşıtı mücadele yürüten kadın örgütü Yeni Kadın MYK`sı Almanya`nın Frankfurt şehrinde 10/11 Şubat tarihleri arasında örgütlediği merkezi kampına çağırıyor. Yeni Kadın Tüzük ve Pogramının tartışılıp konuşulacağı kampta, MYK (Merkezi Yönetim Kurulu) tarafından hazırlanan „Kadın beyanı esastır, aksini ispat yükümlülüğü erkeğe aittir“ tüzük maddesi, Feminizm ve Öz ...

Read More »

Yeni Kadın: „Gökkuşağının altında buluşuyoruz“

Almanya Yeni Kadın faaliyetçileri „Nefret ve ayrımcılık politikalarına inat gökkuşağının altında buluşuyoruz“ şiarı ile örgütlediği etkinliğine çağırıyor. Emperyalist güçler tarafından her gün pompalanan ayrımcılık ve nefret politikalarının görünmeyen mağduru LGBTİ+’ları ve mağduriyetten özgürlük mücadelesine dönüşen LGBTİ+ Hareketini konuşmak için bir araya geliyoruz“ diyerek çağrı yapılan etkinlik 3 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirecek. Frankfurt şehrinde düzenlenen etkinlikte LGBTİ+ çocukların ailelerinin örgütlenme deneyimlerini anlatan ...

Read More »

ARİN’İN DİRENİŞ RUHUYLA EFRİN’İ SAHİPLENİYORUZ!

Yeni Kadın`ın TC Ordusunun Efrin işgalinin ardından Avruapa`da faaliyetinin olduğu tüm alanlarda yönetici ve üyelerini yapılacak eylemlere çağrı niteliğinde yayınladığı açıklamayı aynen yayınlıyoruz. Açıklama şöyle; Türkiye halkı “Bir gece ansızın gelebiliriz” söylemleri ile, Efrin’e yönelik düşünülen askeri müdahaleyi meşrulaştırmak için, iktidar tarafından psikolojik olarak haftalardır hazırlanmaya çalışıldı. Militarizmin bu hazırlığı 20 Ocak itibariyle sıcak savaşa dönüştü. Bu savaş; Ortadoğu coğrafyasından yükselen ...

Read More »

“Efrin, Arin Mirkan, Arin Mirkan Direniş Demektir”

ALMANYA|23.01.2018|TC ordusunun Efrin`e işgal girişimi Avrupa`da tüm alanlarda protesto ediliyor. Almanya Yeni Kadın komitesi de Faaliyetinin olduğu tüm alanlardaki üyelerini ve yöneticilerini yapılacak eylemlere katılmaya ve Efrin`i sahiplenmeye çağırıyor. Yayınladığı bildiri haber değeri taşıdığı için aynen yayınlıyoruz. T.C. faşizmi topyekûn saldırılarına devam niteliğinde Efrin’e işgal girişimine start vermiştir. Başta Almanya olmak üzere AB’nin üyesi diğer emperyalist haydutlar ve ABD-Rusya bu ...

Read More »

Yeni Kadın 14. Dönem MYK`sı 4. Toplantısını Gerçekleştirdi

Yaşamın ve toplumsal yapının, kadına yönelik tüm zorluklarına rağmen ısrarlı duruşunda 27 yılını geride bırakarak mücadelesine devam eden Yeni Kadın örgütünün 14. Dönem MYK`sı 4. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı ATİF`e bağlı faaliyetlerini sürdüren Mannheim ProMigro derneğinde, 20-21 Ocak tarihlerinde gerçekleştirildi. İki günlük oluşturulan gündemlerin yanı sıra, kadın mücadelesinde önemli konuların seçilerek iç eğitimler şeklinde ele alındığı toplantıda, Yeni Kadın Özsavunmayı tartıştı. ...

Read More »

Yeni KADIN’dan | ERKeklik Krizi

Üretim ilişkilerinin etkisi ile toplumsal cinsiyet ayrımcılığının çeşitlenip, “geliştiği”, çoğaldığı ve toplumsal alanda etki gücünün arttığı geçmişten günümüze tarih çizgisinde, Kadın`a yönelik şiddet katmerleşerek devam ediyor. Bunun yanı sıra egemenlerin, sermayelerini hep daha fazla büyütebilmek için ezilen sınıf üzerindeki baskı ve sömürü politikalarını, hedeflerine uygun bir şekilde hayata geçirebilmek için çeşitli yöntemler ve araçlar kullanırlar. Bu yöntemlerden yalnızca biri olan, ...

Read More »
scroll to top