Home , Haberler , Yeni Kadın 15. Merkezi Kongresini Gerçekleştirdi

Yeni Kadın 15. Merkezi Kongresini Gerçekleştirdi

Frankfurt | 25.02.2019 | Yeni Kadın 15. Merkezi Kongresi 23-24 Şubat tarihlerinde Frankfurt Haus der Jugend’de gerçekleştirildi.

Yeni Kadın 14. Dönem Merkezi Yönetim Kurulu’nun çağrısıyla “Avrupa’da Gelişen Irkçılık, Yükselen Faşizm ve Kadınlara Yansıması” başlıklı merkezi kongreye Avrupa’nın birçok ülkesinden Yeni Kadın üyesinin katılım sağladığı gözlemlendi. Delege tespitinin yapılmasıyla başlatılan kongrede ilk olarak MYK kadınları selamladı ve dünyada devrim ve demokrasi mücadelesinin çeşitli alanlarında filiz olup toprağa düşen her cinsiyetten ve cinsel yönelimden devrimciler olmak üzere, erkek egemen zihniyetlerin uyguladığı şiddet nedeniyle yaşamlarını yitirmiş tüm na-trans, trans, kadınlar için saygı duruşuna çağırdı.

Saygı duruşunun ardından Rosa Luxemburg’un katledilişinin 100. yıldönümü nedeniyle hazırlanan sinevizyon gösterimi yapıldı. Delegelere sunulan kongre gündemlerinin oy birliği ile onaylanmasının ardından 14. Dönem MYK’sı adına bir açılış konuşması yapıldı.

“Kelebekler hep birlikte kanat çırptıklarında zulüm yerle bir olacak!”

Açılış konuşmasının ardından Flormar işçilerinin dayanışma mesajı izletildi ve sonra perspektifin tartışmasına geçildi. Konuşmada: “Rosa Luxemburg ve can yoldaşı Karl Liebknecht’in, Alman burjuvazisi tarafından katledilişinin 100. yılında gerçekleştiriyoruz 15. Kongremizi. Rosa Luxemburg, sınıf savaşımında Marksist bir teorisyen, sosyalist bir kadın olduğu kadar, kadının bir bütün yok sayıldığı o karanlık süreçte erkeklerin tekelindeki teorik çalışmada ve üretimde önüne çıkan tüm engellere meydan okuyarak, erkek şovenizmine karşı dik duruşun ve kadınlar için önderleşmenin de adı oldu… Dolayısıyla burjuvazi için Rosa da çok büyük bir tehlikeydi ve katli vacipti… Fransız burjuva devriminin öncülüğünü yapan kadınlar, devrimden sonra yayınlanan yurttaşlık bildirgesinde, kadınların yurttaş olarak kabul edilmediğini anlayınca, Olympe de Gouges; “Kadına giyotine çıkma hakkı tanınıyorsa; kürsüye çıkma hakkı da olmalıdır” deyip, kadının eşit vatandaş kabul edilmesi için “kadın ve yurttaş hakları bildirgesi”ni yayınladığından 3 Kasım 1793’te giyotinle idam edildi.” denilerek tarihte öncü olan ve bu yüzden katledilen kadınlara dikkat çekildi. “Ama burjuvazinin tarihi her ne kadar yazmasa da, ezilenler için karanlık denilen günler, kadınlar için karanlığın en koyu olduğu günler olduğundan, ipi ilk göğüsleyenler tarihler boyunca genelde kadınlar olduğu gibi, bugün de yine kadınlar ipi göğüsleyerek tarih yazmaya devam ediyorlar…” diye devam eden açıklamada başta T.C. faşizmine karşı direnen Leyla Güven’den Flormar işçilerine, dünyanın dört bir yanında direnişte olan kadınlara vurgu yapıldı. “Kelebekler hep birlikte kanat çırptıklarında zulüm yerle bir olacak! Önümüzdeki günlerde Avrupa’da sokaklar daha fazla ısınacak, renklenecek… Bize düşen görev; kadınların bu ayaklanışını Yeni Kadın örgütlülüğümüz ile daha da güçlendirmek, yerel alanlarda bu örgütlenmelerin öncülüğünü yapabilmektir. Yani içinden geçtiğimiz süreç; bir kadın örgütü olarak iddiamızı büyüterek erkek egemen sisteme karşı iki yönlü mücadele kararlılığımızı ortaya koymak zorunda olduğumuz bir süreçtir. Bu kavganın hamurunu biz kadınlar yoğurmak zorundayız.” denilerek mücadele vurgusuyla açıklama sonlandırıldı.

Açıklama sonrasında ilk olarak ülkelerin yaptığı değişiklik önerileri sunuldu ve perspektife dair eleştirileri tartışıldı. Perspektifte yer alan cins bilinci, sınıf mücadelesi, erkek egemen zihniyetin pratikte nasıl karşılık bulduğu vb. gündemler üzerine yoğun tartışmalar yapıldı.

MLPD ve YDG’den selamlama mesajları

Dayanışma mesajlarını iletmek ve kongreyi takip etmek üzere salonda bulunan MLPD Genel Başkanı Gabi Fechtner bir selamlama konuşması yaptı. Fechtner, kongreyi selamlayarak tüm kadınların mücadelede ortaklaşması gerektiğine vurgu yaparken ezilen kadınların sınıf mücadelesi ekseninde örgütlenmesi gerektiğini söyledi. Kongrede verilen aradan sonra YDG Genç Kadın Komisyonu’nun mesajı okundu. YDG Genç Kadın Komisyonu’nun mesajında “Erkek egemen zihniyet tarafından, kadınlara ve LGBTİ+’lara karşı yapılan katliamlar geçen yıl da artarak sürdü. Sistemli saldırıların yanı sıra can bedeli mücadele ile kadınların meşru kazanımları söz konusudur. ‘Kadın olmadan devrim olmaz, devrim olmadan kadın kurtulmaz!’ şiarıyla erk’ek egemen sistemin saldırılarına karşı, tecavüz, katliam ve baskılarına karşı koyabiliriz.” denilerek kongre selamlandı. Ardından perspektif üzerine tartışmalara devam edildi.

Söz alan Yeni Kadın üye ve delegeleri seks işçiliğinden ırkçılık ve göç konusuna, kapitalizmin kadın emeği üzerindeki sömürüsünden hayatlarımızın her alanına sirayet eden erkek egemen sistemle mücadele yöntemlerine; Avrupa’daki sağın yükselmesiyle güçlenen faşist partilerin genelde tüm ezilenlere özelde kadın kimliğine dönük saldırılarına birçok güncel sorunu tartışmaya açtı ve öneriler, eleştiriler sundu. MYK’nın tartışmaları toparlayan konuşmasından sonra ise perspektife dönük somut önerilere geçildi. Geç saatlere kadar devam eden tartışmalarla kongrenin ilk günü kapatıldı.

Kongrenin ikinci gününde, perspektife dair somut değişiklik önerilerinin oylanmasına devam edildi, son olarak oy çokluğuyla onaylanan perspektif kabul edildi. Denetim kurulu üyesi denetim raporunu sunduktan sonra faaliyet raporunun sunumuna geçildi. MYK’nın sunduğu faaliyet raporunun okunmasının ardından ise tartışmaya devam edildi. İki yıllık süreçteki faaliyet raporu değerlendirilirken planlı ve programlı çalışma tarzını oturtmak ve eğitim çalışmalarını örerek politikayı üyelerle birlikte tartışarak kitle çalışmasına yoğunlaşılması gerektiğine vurgu yapıldı. Faaliyet raporunun oy birliğiyle onaylanmasının ardından mali rapor sunuldu ve onaylandı.

“Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz!”

Raporların sunumunun ardından, Yeni Kadın 15. Dönem için yeni organların seçilmesine geçildi. Aday gösterilen MYK ve Denetim üyelerinin oy birliğiyle onaylanması sonrası ATİK Kongresi için delege seçimi yapıldı. Son olarak önergeler gündemine geçilerek alanlar önergelerini sundu. İsviçre ve Avusturya’da yapılacak kadın grevlerine katılma, grevleri örgütleyen sendikalarda çalışarak grevi beraber örgütleme, Avrupa’nın her yerinde diğer kadın örgütleriyle birlikte çalışma, iklim değişikliğiyle ilgili eylemlere katılma, eş başkanlık sisteminin derneklerimizde ve diğer kurumlarda uygulanmasına yönelik denetim ve tartışmaların örülmesi, 2021’de kadın festivali örgütlenmesi, 8 Mart’ın tatil ilan edilmesi talebini gündemleştirmeye dair önergeler oylanarak kabul edildi. Sona doğru Yeni Kadın üyeleri dilek ve temennilerini dile getirdiler. Kongre’ye katılan kadınlar son olarak, direnişteki Flormar işçilerine bir videolu mesaj hazırlayarak dayanışma ve mücadele çağrısı yaptı. “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz!” sloganlarıyla Yeni Kadın 15. Kongresi sonlandırıldı.

 

 

 

Flormar'dan Selamlama Mesajı

Flormar'dan Yeni Kadın Merkezi Kongresini Selamlama Mesajı:

Posted by AHM- ATİK Haber Merkezi on Saturday, 23 February 2019

Frankfurt | Yeni Kadın kongresi devam ediyor.

Posted by AHM- ATİK Haber Merkezi on Saturday, 23 February 2019

 

 

scroll to top