Home , Haberler , Yeni Kadın 15. Merkezi Kongresine Çağrı

Yeni Kadın 15. Merkezi Kongresine Çağrı

HABER MERKEZİ |21.02.2019| İki yıllık bir faaliyet sürecini daha geride bırakıp, dağarcığına attığı yeni deney ve tecrübelerle birlikte, yeni bir faaliyet sürecine adım atmaya hazırlanan Yeni Kadın; 15. Merkezi Kongresine yaptığı çağrıda;  “kendimizle yüzleşmek, kendimizi yenilemek ve kollektif aklı egemen kılmak açısından kongrelerimiz büyük önem taşımaktadır” dedi.

“Avrupa’da Gelişen Irkçılık, Yükselen Faşizm ve Kadınlara Yansıması”nın tartışılacağı merkezi kongre için, Yeni Kadın 14. Dönem Merkezi Yönetim Kurulu’nun çağrısı şu şekilde:

YENİ KADIN 15. MERKEZİ KONGRESİNE ÇAĞRI

Sevgili Yeni Kadın üyeleri, değerli kadın arkadaşlar;

Emperyalistlerin işçi sınıfı, emekçiler ve tüm ezilenlere yönelik yoğun baskı ve saldırılarının yaşandığı günümüz dünyasında, kadınların verdiği mücadele özel bir önem taşımakta… Zira biliyoruz ki; kadınların altın çağlarını yitirdikleri süreçten bu yana, egemenler her dönem en fazla kadınlara saldırmış, her süreçte önce kadınları teslim almaya çalışmıştırlar. Çünkü kadınların teslim alınması, toplumun daha kolay kontrol altına alınmasını beraberinde getirmektedir…

Ancak bunun karşısında kadınlar da, her dönem içinden geçilen sürece uygun politika ve mücadele yöntemlerini üretmişler, egemenlerin bütün alıklaştırma, teslim alma politikalarına karşı kendi direniş politika ve eylemlerini üretmiştirler… Clara Zetkin’in tanımlamasıyla; “bütün yetenek ve becerilerimizin bir yüksük ya da bir tencereye hapsedilmek istenmesine” karşı, tarihler boyudur mücadelemizi sürdürdük, sürdürüyoruz…

Genel olarak tüm işçi sınıfı, emekçiler ve ezilenlere yönelik baskı ve saldırıların yoğunlaştığı bir süreçte, dün olduğu gibi bugün de dünyanın her köşesinde özellikle kadınların verdikleri mücadeleler ayrı bir önem taşımakta… Dolayısıyla biz kadınların verdiğimiz mücadelede elde ettiğimiz deneyimlerimizi paylaşarak, birbirimizden öğrenmek, kadın dayanışmasını büyütmek mücadelemizi zenginleştirecektir.

İki yılda bir gerçekleştirdiğimiz kongrelerimiz, geride bıraktığımız iki yıl boyunca yaptığımız/ yapamadığımız görevlerimizin, çalışmalarımızın bir muhakemesini yapmak, başarılı/ başarısız yanlarımızı, eksiklerimizi açığa çıkartmak, önümüzdeki iki yıl boyunca eksilerimizi artıya nasıl dönüştüreceğimize, yürüteceğimiz çalışmalarımızı nasıl bir perspektif doğrultusunda gerçekleştireceğimize birlikte karar vermek, kendimizle yüzleşmek, kendimizi yenilemek ve kollektif aklı egemen kılmak açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu hedef doğrultusunda “Avrupa’da Gelişen Irkçılık, Yükselen Faşizm ve Kadınlara  Yansıması” şiarıyla gerçekleştireceğimiz 15. Kongremize, tüm Yeni Kadın üyelerimizi ve kadın dostlarımızı bekliyoruz…

Dayanışmanın, başarıların ve kazanımların büyütülmesi umuduyla!

Tarih : 23 – 24 Şubat 2019

Saat : 13.00

Yer : Frankfurt Haus de Jugend

Deutschherrnufer 12

60594 Frankfurt am Main

Yeni Kadın 14. Dönem Merkezi Yönetim Kurulu“