Home , Temel Demirer

Temel Demirer

Iıı. Büyük Buhran: "Fin De Sıècle" Ve İnsan(Lık)[1]

„Piyasa ütopyasının bir kenara bırakılması bizi toplumun gerçekliği ile karşı karşıya getirecektir.“[2]  „Fin de siècle“ Fransızca’da „çağın sonu“ anlamına gelir; bir devrin, bir dönemin bittiğini de ifade ediyor. İngilizce’de de Fransızca yazılışıyla kullanılan „fin de siècle“ deyimi, „şaşaalı bir devrin tükenişini ve çöküşünü“ anlatırken, farklı nitelikte yeni bir devrin başlangıcına gelindiğini de ima eder…

Read More »

"İmparator"Un Obama'sı[*]

 „Her kukuletalı keşiş değildir.“[1]  Soruyorlar… „Obama ABD’nin Gorbaçov’u olabilir mi?“[2] Diyorlar… „Obama kovboy hukukuna son versin“![3] Ardında da „iddia“ ediyorlar… „Obama sayesinde değişim, reform ve ilerleme gibi sözcükler yeniden sola geçti. O bir mesih değil ama XXI. yüzyılın ‚Yeni Düzeni’ni kurabilir“![4]

Read More »

Krizin Ekonomi-Politiği[1]

„Plus ça change plus c’est la même chose!“[2]  Krizin ekonomi-politiğini kavramak, açıklamak; ilk adımında somuttan soyuta yönelmeyi „olmazsa olmaz“ kılar. Özellikle sosyalizmin ikinci büyük dalgasının geri çekilmesiyle, yani reel sosyalist sektörel deneyimin likidasyonuyla devreye sokulan postmodern „elveda“/ „tarihin sonu“ söylencelerinin yığınlar nezdinde yarattığı erozyon; soru(n)ları yeniden irdelerken (devrimci soyutlamadan asla vazgeçmeden!) somuttan hareket etmemizi vazgeçilmez kılıyor. (Biliyorum bu tutumum, „olguculuk“, ...

Read More »

"Resmi Hakikât" Vaazları Ve Gerçek[*]

„Hakikâtin yalan, yalanın da Hakikât gibi göründüğü bir dönemeçteyiz şimdi.“[1] „Mustafa Suphi de Bizim Mustafa Kemal de!“[2] yaygaraları arasında; radikal sosyalistlerin durmadan konuşması gereken soru(n)lardan birisi de, kaçınılmaz olarak resmi ideoloji yani Kemalizm oluyor… „Ulusal solculuk“ biçiminde rehabilite edilmeye kalkışılan resmi ideoloji (yani Kemalizm) son zamanlarda bir çılgınlık hâline dönüştü. Facebook sayfalarında on binlerce genç arasında müthiş bir Atatürk mesajı ...

Read More »

"Bir Filistin vardı, bir Filistin gene var!"[1]

 „Düşlerin Filistin’i ve acıların, sözcüklerin ve sessizliğin Filistin’i, ve çığlıkların… Ölümün ve doğumun Filistin’i…“[2] Siyonist saldırganlığın yakıp yıktığı Gazze ya da Filistin… Her şey gözlerimizin önünde! Bun(lar)a dair yazıp çizmek, aslında -görünen köyün kılavuz istemediği kadar- „gereksiz“ken; yine de yazmalı, belgelemeli ve kaydetmeliyiz… Bunu özellikle Siyonizmin dolaylı ve dolaysız işbirlikçileri; gerçekleri „es“ geçen „barışçılar“ın(?) yaygaraları ve en önemlisi de bir ...

Read More »

Dali: “dahi” mi, arrivist mi, faşist mi?[*]

„In the country of the blind, the one-eyed man is king.“[1] Dali Türkiye’de, Dali, 60 yaşına giren Akbank için İstanbul’a, Türkiye’ye getirildi… Akbank’ın sponsorluğunda ve Gala-Salvador Dali Vakfı işbirliğiyle hazırlanan sergide konuşan Akbank yöneticisi Zafer Kurtul, bankanın 60. yılını böyle büyük bir sanat etkinliğiyle kutlamaktan gurur duyduklarını söyledi… Akbank’a „gurur“ duyduran Dali kimdi? Bunu yanıtlamak kolay değil! Ama yine de ...

Read More »

Somut verilerle gerçek durum[*]

„Hiçbir şey şu gerçeği değiştiremez: Bilgileriniz geçmişe mahsus, kararlarınız ise geleceğe yöneliktir.“[1]  T.C. Ankara 4. İdare Mahkemesi, 13 Ocak 2009 tarihli kararı ile „Adalet Bakanı’nın TCK 301. maddesinin 4. fıkrası uyarınca soruşturmasına izin verilmesine ilişkin 18 Ağustos 2008 tarih ve sayılı yürütmenin durdurulması“ istemimizi „oybirliği“yle reddetti. Başkan Kasım Davas (32672), Üye Ersin Kızılay (101107), Üye Utku Coşgun (101810)’un imzaladığı kararda, ...

Read More »

Öfke ve cesaretle kutsanmış umut(lar)[*]

„Ümidini kaybetmiş olanın kaybedecek başka bir şeyi yoktur.“[1] Soruları yanıtlamadan önce, konuyla doğrudan bağıntısı olduğuna inandığım Kanada Atasözü’nün, „Nisan yağmuru, Mayıs çiçeği getirir“; Alfred Adler’in, „İnsanların en mucizevi özelliklerinden biri eksiyi artıya dönüştürme gücüdür“; Tolstoy’un, „Haklı bir düşüncenin meyve vermemesi mümkün değildir,“ sözlerinin altını çizmekte büyük yarar görüyorum… 1-) 301 madde mağduru oldunuz. Bu madde hakkında duygu ve düşüncelerinizi nedir? ...

Read More »
scroll to top