Home , Temel Demirer

Temel Demirer

“Adalet(sizlik)”in Teorik/ Pratiği Üstüne[*]

“ADALET(SİZLİK)”İN TEORİ/ PRATİĞİ ÜSTÜNE[*] TEMEL DEMİRER “Adaletsizliği engelleyecek gücünüzün olmadığı zamanlar olabilir, ama itiraz etmeyi beceremediğiniz bir zaman asla olmamalı.”[1] Günümüzde kapitalist çürüme günden güne yayılıyor, tek yasa hâline geliyor. Çürüme var oluşumuzun altını oyuyor. Erdem, onur ve adalet hayatımızdan buharlaşıp uçuyor. Bunu görmeyen, bilmeyen var mı? * * * * * Hukuku olmayan bir güç; sınır tanımayan, adalete yabancılaşmış, ...

Read More »

Temel Demirer: SİNEMA BÜYÜSÜ (VE BÜYÜCÜLERİ)[*]

Temel Demirer|29-04-2022| SİNEMA BÜYÜSÜ (VE BÜYÜCÜLERİ)[*] “Herkesin kendi ışığı vardır ve onunla parlar.”[1] V. İ. Lenin’in’in, “Sinema tüm sanatların içinde bizim için en önemli olanıdır”; Luis Buñuel’in, “Sinema, duygular, düşler ve içgüdü dünyalarını anlatmak için en iyi araçtır,” notunu düştüğü hâl ya da Kıvanç Sezer’in ifadesiyle, “Sinema, bir büyü”[2] ise; elbette onun büyücüleri de olmalıdır; vardır da… Olması gereken açısından ...

Read More »

TEMEL DEMİRER | Edebiyat Sarsarak, Yıkarak Yenile(ni)r[*]

EDEBİYAT SARSARAK, YIKARAK YENİLE(Nİ)R[*] “Çığ geliyor. Çağ çöküyor. Gidiyoruz.”[1] Sanat, insan(lık) imgelem gücünü doğrudan etkileyip; düşünce ve dil dünyasının belirlenmesinde derin izler bırakan eylemdir; sanatın dönüştürücü gücü, insan(lık)a estetik algı/duruş ile vicdan katar. Tam ta bu kapsamda insan(lık)ın beynine, yüreğine seslenip, onda yeni heyecanlar, umutlar, düşler yaratıp/ uyandırır edebiyat da… Malum “Bilim gerçekliği tanıtır bize, ama bunu estetiğe başvurmadan, doğrudan ...

Read More »

Temel Demirer : CORONA GÜNLERİNDE AÇLIK[*]

Temel Demirer | 11.12.2021 | CORONA GÜNLERİNDE AÇLIK[*] “Dünya çarelidir. İnsanlar dünyaya bir çare bulacaklar.”[1] Karl Marx’ın, “Yoksulluğu azaltmadan zenginliği arttıran ve suç işleme bakımından, sayılardan daha hızlı artış gösteren bir toplumsal sistemin özünde çürümüş bir şeylerin olması gerekir,” diye betimlediği bu hâle ilişkin olarak; Noam Chomsky’nin, “İnsan uygarlığının kısa, tuhaf çağı galiba son bulmaktadır,” öngörüsü kesinlikle geçerliyken; doğrudur: “Eskinin çürüyüp ...

Read More »

Temel Demirer | EKİM DEVRİMİ: GEÇMİŞ DEĞİL, GELECEĞİN BUGÜNÜ[*]

Temel Demirer | 22.11.2021 | EKİM DEVRİMİ: GEÇMİŞ DEĞİL, GELECEĞİN BUGÜNÜ[*] “yumuşak ve derin sesiyle Lenin: ‘dün erkendi, yarın geç zaman tamam bugün,’ dedi. yağlı çarklılarla yağlı işçiler: ‘bugün!’ dedi.”[1] Dr. Hikmet Kıvılcımlı’nın, “Yeryüzünde en çok tartışılan bir sözcük varsa, o da sosyalizmdir,” vurgusuyla eklediği, “Tarihin yörüngesi, en ufak ikircikliğe yer bırakmayacak ölçüde işçi sınıfı’nın yörüngesine girmiştir,” saptamasına “itiraz eden” ...

Read More »

Temel Demirer : KARANLIĞA VE ÇÜRÜMEYE KARŞI EKMEK, ADALET, ÖZGÜRLÜK İÇİN İLERİ[1]

TEMEL DEMİRER | 23.10.2021 | KARANLIĞA VE ÇÜRÜMEYE KARŞI EKMEK, ADALET, ÖZGÜRLÜK İÇİN İLERİ[1] “Bir deli rüzgâr da benim ülkeme esse, bunca acıyı, kederi, kalp kırıklıklarını alıp götürse.”[2] Biz yoksullar, ezilenler, ötekileştirilenler ya da işçiler, kadınlar, Kürtler, Alevîler veya yeryüzünün lanetlileri, yani Sarıgazi emekçileri… Biz bir kez daha ısrar ve umutla karanlığa ve çürümeye karşı ekmek, adalet, özgürlük talebiyle buradayız… ...

Read More »

Temel Demirer : IV. DALGA VESİLESİYLE YENİDEN CORONA[*]

Temel Demirer | IV. DALGA VESİLESİYLE YENİDEN CORONA[*] “Kıyamet çoktan koptu. Haberiniz yok. Siz hâlâ güneşin, her sabah doğuşuna güvenin.”[1]   Corona: Yeniden; bir kez daha; hatta fazlasıyla… “İyiyle kötüyü ayırt edemiyoruz artık,” vurgusuyla Max Horkheimer’ın, “Akıl kavramı ne kadar güçten düşerse, ideolojik manipülasyona, hatta en kaba yalanların yayılmasına o kadar elverişli duruma gelir,” diye betimlediği hâl, bugünde yaşa(tıl)dığımızdan başka ...

Read More »

Temel Demirer: ‘ATEŞTEN YAŞAMLAR’IN, DÜŞLERİN ROMANI[*]

Temel Demirer | 07.08.2021 | ‘ATEŞTEN YAŞAMLAR’IN, DÜŞLERİN ROMANI[*] “Dinlediğim için bir hikâye anlatıcısıyım.”[1] Dersimli kadim bir dostu(mu)n, 11 yıl 10 ay hapis cezası çarptırılıp,[2] Elazığ (2 No’lu Yüksek Güvenlikli CİK) Zindanı’nda yatan kardeşim Ergin Doğru’nun ‘Ateşten Yaşamlar’[3] başlıklı romanından söz etmeden önce Lucius Annaeus Seneca’nın, “Kitap okumayan insan kör, sağır ve dilsizdir”; Ray Bradbury’ın, “Kitaplar aptal, salak olduğumuzu bize ...

Read More »

TEMEL DEMİRER: MADIMAK’TA YAKILIP YIKILAN HEPİMİZDİK[*]

TEMEL DEMİRER | 05.07.2021 | MADIMAK’TA YAKILIP YIKILAN HEPİMİZDİK[*] “İnsan ışığı görmez, ışıkla görür.”[1] “Recorder, anımsamak; Latincesi ‘re-cordis’, yani kalbi delip geçmek,”[2] demekmiş. Doğrudur! Dört yüzyıl önce Giordano Bruno’nun, Roma’da diri diri yakılmasını; Nazilerin “Kristal Gecesi”ni daha nicelerini anımsatan Madımak’dan (#unutMADIMAKlımdan) her söz ettiğimizde anımsamanın “kalbi delip geçmek” olduğundan şüphesi olan var mı hâlâ? Varsa ne yazık! Zaman anıları puslandırıp, ...

Read More »

Temel Demirer: AZINLIK(LARIN) ACILARI[*]

Temel Demirer | 26.04.2021 | AZINLIK(LARIN) ACILARI[*] “Tek kişilik bir azınlık bile olsan gerçek hâlâ gerçektir.”[1] Franz Fanon sömürge halklar için “Yeryüzünün Lanetlileri” deyimini kullanır. Bu saptama azınlıklar için de geçerlidir.[2] Çünkü azınlıklar, tüm ezilenlerin en alt kesimini oluştururlar. Onlar, her yerde yabancıdır, istenmeyendir, sığıntıdır ve sömürülenler tarafından da aşağılanır, hor görülürler. Yani kelimenin tam anlamıyla “Yeryüzünün Lanetlileri”dirler… Viktor E. ...

Read More »