Home , Bildiriler

Bildiriler

ATIF: „An diesem 1. Mai sind wir heute auf den Straßen weil;“

ATIF | der deutsche Imperialismus im 21. Jahrhundert die ,,Agenda 2010″, welche von den ,,sozial Demokraten“ 2004 eingeführt wurde, um auf dem nationalen und internationalen Absatzmarkt die Konkurrenzfähigkeit des Kapitals zu erhöhen. Seit der Regierungsübernahme von Angela Merkel (CDU) und Sigmar Gabriel (SPD) hat sich den sozial Kahlschlag in Deutschland und in Europa unter Ihrer Regie fest verankert. Somit haben ...

Read More »

ATİK: „Türk Devletinin Rojava ve Şengal’deki Saldırılarını Kınıyoruz!“

  ATİK | Faşist Türk Devleti askeri güçleri yıllardır Kürtlere yönelik geliştirdikleri katliamlarını uzun zamandır sınır ötesinde de geliştirmeye devam etmektedir. Yıllardır Irak Kürdistan’ında bulunan medya savunma alanlarına yönelik uçaklarla geliştirdiği bombalamaları, bir yılı aşkındır Suriye Kürdistan’ındaki fiili işgal ve katliamlarıyla sürdürmektedir. Ortadoğu’da emperyalistler arasındaki pazar dalaşında, bölgede yaşayan halklar birbirine kırdırtılmaktadır. Afganistan, Libya, Irak ve sonrasında Suriye’de yoğunlaşan saldırganlıkta ...

Read More »

İTİF’ten 1 Mayıs Programı

  İTİF | Emperyalist, Gerici Savaşlara, Ekonomik-Sosyal-Siyasal Hak Gasplarına, Geliştirilen Siyasal Gericiliğe ve Irkçılığa Karşı; Anti-Emperyalist, Anti-Kapitalist, Anti-Faşist Bir Bilinçle; 1 Mayıs‘ ta Sokağa, Alanlara, Geleceğimize Sahip Çıkmaya! Tüm Göçmen Emekçileri, Ekim Devrimi‘ nin 100. Yılında, 1 Mayıs‘ ta İTİF Saflarında Buluşmaya Çağırıyoruz. Ekonomik, Demokratik, Sosyal Hak Eşitlği İçin; Faşizme, Irkçılığa, Her Türden Gericiliğe Karşı; Sömürüye, Gerici -Haksız Savaşlara Karşı, ...

Read More »

Yeni KADIN: „1 Mayıs, Kadınlar İçin  İsyanın Adıdır!“

Dünya proleteryasının birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs; kadınlar içinse; baskıya, sömürüye, emperyalist saldırganlığa, her türden ayrımcılığa, patriarkaya karşı isyanının adıdır. 1856’da Avusturalyalı, 1886’da Amerikalı işçiler, sekiz saatlik işgünü için bir günlük grev ilan ederken, dünya işçi sınıfının mücadelesinin sembolü olacak 1 Mayıs’ın ilk adımlarını attıklarını bilmiyorlardı elbet… 2. Enternasyonal; 1889 Paris, 1. Uluslararası İşçi Kongresi’nde; 1 Mayıs’ı Dünya ...

Read More »

YDG Hamburg’dan Almanca-Türkçe Açıklama

Sevgili gençler yoldaşlar , içinde bulunduğumuz süreç zorlu bir süreçtir. Bu bağlamda bizi yıldırmak, vazgeçirmek ve susturmak için ellerinden geleni yapanlar yine boş durmadı ve maalesef aslında Altonaer Schule de yapılacak olan etkinliğimizin yerini son hafta iptal ettirdiler. Bizler geleceğin umudu, mücadelenin devamı olan bu nesil tüm bu baskı ve yıldırma politikalarına boyun eğmiyoruz. Bütün bu yer iptalini ve önümüze ...

Read More »

ATİK: „1 Mayıs’ta İsyan Ateşini Körükle, Umudu Büyüt!“

ATİK | İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs; baskıya, sömürüye, emperyalist saldırganlığa, haksız savaşlara, dil, din, renk ve cinsiyet ayrımcılığına karşı, ortak mücadelenin çağrısı olmaya davam ediyor. Dünya işçi sınıfının, emekçilerin ve halkların 1 Mayıs bayramı kutlu olsun. 8 Saatlik iş günü talebiyle ilk kez 1856’da Avusturalya’da yakılan, 1880’lerde Amerika’ya oradan da Avrupa’ya sıçrayan mücadelenin kıvılcımı, artan sömürü ...

Read More »

ATİGF : „İşçi Sınıfının Birlik, Dayanışma ve Emek Bayramı 1 Mayıs’ta Sokağa, Mücadeleye!“

ATİGF | Başta ABD ve AB emperyalizmi olmak üzere tüm dünya çapında emperyalist saldırganlığın yükseldiği, diğer yandan ise emperyalizme göbekten bağlı yarı-sömürge ülkelerde ise faşist saldırganlığın hat safhaya ulaştığı günleri yaşamaktayız. Bununla birlikte finans kapitalin sebep olduğu bunalımı bugün sosyal alanda hissetmeyen tek bir emekçi bile kalmamıştır. Bu koşullar altında ise emekçi yığınları uyutmaya çalışan egemenler halen kendi ülkelerinde seçim ve ...

Read More »

ATİF: „Bu 1 Mayıs’da Sokaklarda ve Meydanlardayız Çünkü;“

ATİF | Alman emperyalizmi 21. Yüzyıla ulusal ve uluslararası piyasalardaki ‘Rekabet Gücü’nü’ arttırmak için ‘Sosyal Demokrat’ Schröder hükümeti tarafından 2004 yılında, ‚Agenda 2010’ adlı sosyal yıkım projesi devreye koyarak girdi. Merkel iktidara geldiğinden beri bu sosyal yıkım politikalarını daha da boyutlandırdı. Böylece kapitalistler ve işbirlikçisi hükümetler, işçi ve emekçilerin reel ücretlerini sistematik olarak düşürme, personel sayısını azaltma, fazla mesaisi dayatma ...

Read More »

Açlık Grevinde Olan Politik Tutsaklarla Enternasyonal Dayanışmayı Her Yerde Yükseltelim!

ATİK | TC zindanlarında devrimci-yurtsever tutsaklara karşı son yıllarda yeniden boyutlanan zulmü, insanlık dışı muameleyi, işkenceyi ve Özgürlük mücadelesi verenlere karşı ülke genelinde uygulana baskılama, sindirme ve esir alma politikalarını protesto etmek için Kürt Politik Tutsaklar 15 Şubat 2017 tarihinden beri sürdürdükleri Süresiz Açlık Grevi Direnişi, bugün itibarıyla 58. günde ve oldukça kritik bir aşamadadır! AKP faşist iktidarı referanduma ramak ...

Read More »

ATİF: „Tutuşan Bedenler, Yanan Yürekler Newroz Ateşini Harlamaya Devam Ediyor!“

ATİF |14.03.2017| Kawa’nın yaktığı ateş günümüz karanlığının aydınlatılmasında, önümüzü görmemizde meşale olmaya devam etmektedir. Belki bugün Mitolojide anlatılan Kawa’nın “kahramanlık hikayesi“ değil ama günümüz Kava’larının devrimci duruşlarında, kavgalarında, baş eğmemezliklerinde görüyoruz bu ateşi. Ateş toplarıyla, tanklarıyla, savaş uçaklarıyla yaktıkları bir coğrafyada yok etmeye çalıştıkları bir tarihin, bir kültürün gerçek sahiplerinin günümüzün zalim Dehak’larına karşı can bedeli verdikleri kavgalarında görüyoruz. Aylarca ...

Read More »
scroll to top