Ercan Kanar

Baroların ve Bileşenlerinin Hukuk Felsefesi ve Ekol Derdi Var mıdır?-Ercan Kanar

Patrimantiyalist bir şirket-devlet biçiminin örüldüğü, şirketin tek bir diktatör patronunun olduğu bir süreçte barolar genel kurullarına gidiyoruz. Kuvvetler ayrılığının kırıntılarının da yok edildiği, rejim değişikliğinin adım adım kurumsallaştırıldığı bir süreç yaşıyoruz. Bu süreçte, başta barolar birliği olmak üzere metropol barolarının sınıfta kaldığı hazin bir gerçek. Esasen, genel olarak coğrafyamızda baroların mazisi cumhuriyet tarihi boyunca özgürlükler açısından pek de temiz olmayan ...

Devamını Oku »

Eylül Ayını Lekeleyen Zulümler ve Darbeler – Ercan Kanar

Eylül ayı diğer aylara göre şiirlere daha çok konuk olmuş bir aydır. Duyguların da hayli depreştiği bir aydır. Ne var ki halklar tarihi açısından zulüm ve darbelerin zirve yaptığı bir aydır aynı zamanda. 12 Eylül 1980 darbesinin 38. yıldönümü hafızalara kazınan ve halen etkileri ağırlıklı olarak devam eden faşist uygulamalarıyla anımsandı. Çok yazıldı, çizildi. Ben tekrara düşmemek için pek değinilmeyen ...

Devamını Oku »

OHAL Kaldırılıyor Yalanı-Ercan Kanar

İktidarlar çok yalan söyler. AKP iktidarı da Cumhuriyet tarihinin en yalancı iktidarı. Örnekler saymakla bitmez. DGM’ler kaldırıldı dendiğinde, sadece ismi değişerek “Özel Yetkili Mahkemeler” olmuştu. Özel Yetkili Mahkemeler kaldırılıyor dendiğinde, yine isim değişmiş, “Terörle Mücadele Kanunu ile Yetkili Mahkemeler” olmuştu. Şimdi ise OHAL kaldırıldı ama yapılan yeni düzenleme ile üç yıl süreyle 2 yıldır uygulanan hak ve özgürlük gaspları devam ...

Devamını Oku »

16 Mart Toplumsal Bellekten Hiç Silinmeyecek – Ercan Kanar

16 Mart 1988 Halepçe soykırımının yıldönümü. Yine 1978’te, 7 devrimci öğrencinin İstanbul Üniversitesinde devlet destekli ve planlı faşistlerce katledilişinin yıldönümü ve de Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslanla ilgili hukuk tarihimizin en kara kararlarından olan idam kararının onandığı tarih. 16 Mart 1988’de Amerika’nın piyonu Saddam rejimi kullanılması ulusalüstü sözleşmelerle yasaklanmış olan 12 çeşit kimyasal silahlarla 5500 civarında Kürdü katletti. ...

Devamını Oku »

Son SS Kararnamelerinin Fazla Tartışılmayan Maddeleri Üzerine – Ercan Kanar

Doğal olarak ve haklı olarak daha önceki kararnameler gibi hukuki meşruiyetten yoksun son Nazi kararnamelerinin en çok tek tip elbise dayatmasını getiren düzenleme ile, suç işleyen ve gelecekte de suç işleyecek AKP paramiliterlerine korsan af ve suç işleme özgürlüğü getiren düzenleme tartışıldı. Kuşkusuz her iki düzenleme de ‘Düşmanla savaş hukuku’ zihniyetinin ürünleridir. Tek tip elbise uygulaması ‘Düşmanla Savaş Hukuku’nun infaz ...

Devamını Oku »

Hitler’in Yargıçları, Mahmut Esat Bozkurt’un ‘Hukukçuları’ – Ercan Kanar

AKP’nin özellikle son 7 yılında zaten can çekişen hukuk tamamen katledildi. Adalet sarayları adalet ve hukuk mezarlığına dönüştü. Savcılıklar ve özel yetkili sulh ceza mahkemeleri tutuklama makinası gibi çalışıyor. Özel yetkili ağır ceza mahkemeleri operasyonel ve idari birim faaliyeti yapan yapay davalar fabrikasına dönüşmüş durumda. Meşruluğu olmayan aslında keyfi sıkıyönetim olan ‘OHAL’ sürecinde zaten eksiği gediği çok olan burjuva hukuku ...

Devamını Oku »

12 Eylül Faşizmi Kalıcı Ve Kurumsallaşmış Olarak Devam Ediyor – Ercan Kanar

37 yıl sonra hala kurumlarıyla daha da yenilenmiş olarak Faşist rejim devam ediyor. Üstelik şimdi sadece ırkçılık değil; ırkcılık ve kökten dinciliğin sarmal olmasıyla 12 eylül darbe nedenleri tartışılırken hep yükselen sol muhalefetin bastırılması ve kapitalist sınıfın rahatlatılması için 24 ocak kararlarının gürültüsüz uygulamaya konması faktörlerinden bahsedilir. Kuşkusuz bunlar önemli faktörlerdi. Ama bir diğer faktör hep unutulur. Bu diğer önemli ...

Devamını Oku »

İHD 31 Yaşında – Ercan Kanar

Aydınlanma devrimini doya doya yaşamamış, yani burjuva demokratik devrimini ikmal etmemiş toplumlarda, devlet dışı kurumların, sivil toplum örgütlerinin, hele hele hak ve özgürlük savunucusu kurumların uzun ömürlü olması nadiren yaşanan hallerden. İHD bu açıdan istisna örneklerden. Dünya’nın en sicili bozuk aygıtları devletler ise, sicili göreli olarak en temiz kurumları ise insan hakları kurumlarıdır. Kuşkusuz bu tam arilik anlamına gelmez. Örneğin, ...

Devamını Oku »

Gasp Ürünü Anayasa Değişikliği Ve Direnme Hakkı – Ercan Kanar

En kötü gasp, iktidar eliyle temel hak ve özgürlüklerin hele hele halk iradesinin gaspıdır. Tüm baskılara rağmen Hayır oyunun kazandığı açıkken YSK eliyle, baskılarla, bazı bölgelerde mülki idare emirlerinin şiddetiyle, 298 sayılı kanun ve anayasa ihlali ile halk iradesi gasp edildi. Bu saptama, AGİT dahil tüm tarafsız gözlemcilerin de objektif olarak hemfikir olduğu bir gerçek. Bu hukuk dışı yolun kilometre ...

Devamını Oku »

141 Yıl Geriye Gitmemek İçin Hayır! – Ercan Kanar

Anayasa’da tam 69 maddeyi değiştirmeyi hedefleyen diktatörlük projesi Anayasa değişikliği, ağırlıklı olarak 141 yıl önceki 1876 Kanun-u Esasi’ye benziyor. Bu benzerliği açımlamadan önce bir kandırmacayı teşhir edelim. 16 Nisan’da yapılacak oylama gerçek bir referandum değil, plebisite dönüşmüş sözde bir referandumdur. Niçin? Referandum; yasama tarafından kabul edilen bir kanun metninin halk oyuna sunulmasıdır. Plebisit ise iktidarın hazırladığı Anayasa taslağının, özgür bir ...

Devamını Oku »