Home , Takvim , Kongre – ATİF 33. Kongresi

Kongre – ATİF 33. Kongresi

ATİF Üyesi Tüm Dernek ve Komitelere

Değerli Arkadaşlar;

Federasyonumuz ATİF’in 33. Kongresi bu yıl 2, 3 Nisan 2010 tarihleri arasında, Frankfurt Haus der Jugend salonunda yapılacaktır. Kongremiz bu yıl iki gün sürecektir. Ayrıca kongremizin sonuçlanacağı Cumartesi günü öğleden sonra, konfederasyonumuz ATİK’in Kongre alt konferansı başlayacaktır. İkisinin ard arda gerçekleşmesinin nedeni, bölgelerden gelecek arkadaşların iki hafta peş peşe gelmelerini önlemekti. Tüm bölgelerimiz katılacak arkadaşları bu konuda bilgilendirmelidir.

Sevgili arkadaşlar, bu yıl kongremizde siyasal tartışma konusu, bu bir yıllık süreçte ana faaliyetimiz olan göçmenlerin seçme ve seçilme hakkı kampanyasındaki yönelimimiz olacaktır. Konuya ilişkin daha öce bölgelere göndermiş olduğumuz kampanyanın amacı ve hedefini belirten yazıyı, kongre tartışma taslağı olarak yeniden sizlere iletiyoruz. Tüm bölgeler bu taslağı yeniden kendi alanlarında tartışmalı ve çıkardıkları sonuçları delegelerle birlikte kongreye göndermelidirler.

Kongremizde bu yıl ayrıca ATİF tüzüğünün yenilenmesi gerçekleştirilecektir. Üzerinde dönem dönem bazı değişiklikler yapılsa da, federasyonumuzun tüzüğü uzun zamandır yenilenmedi. Geçen yıl 32. kongremizin aldığı karar doğrultusunda, tüzüğümüz bu yıl yenilenecektir. Tüzüğe ilişkin değişiklik önerileri federasyonumuz yönetim kurulu tarafından gerçekleştirildikten sonra tüm alanlara gönderilecektir. Bölgeler yapacakları değişiklik önerilerini delegelerle birlikte göndermelidirler.

Tüm alanlarımızın bilmesi açısından; kongreye delegelik sistemi tüzükte olduğu gibi her 10 üyeye bir delege olarak seçilecektir. Ayrıca her komite de bir delege ile kongreye katılacaktır. Gençlik ve kadınlar ülke komitelerimiz ikişer delege ile kongremize katılacaklardır. Kongremizde, konfederasyon kongresinde alınan karar doğrultusunda, doğal delegelik kaldırılmıştır. Tüm yönetici arkadaşlarımız kendi alanlarında delege olarak seçilerek kongremize katılabilirler.

Kongremizin sağlıklı geçmesi için tüm alanlar en geç saat 11.00’de kongre yerinde olmalıdırlar. Seçilecek delegelerle birlikte, kongremizin canlı ve kitlesel geçmesi için tüm alanlarda katılımın geniş olması için çaba harcanmalıdır. Delegelerin dışında, dernek üyelerimiz, yönetici organ üyelerimiz, gençlik ve kadınlar komitesi üyesi arkadaşlarımız mutlaka kongremize katılmalıdırlar. Ayrıca tüm alanlarımız federasyon üye aidatlarını, ATİK yayın borçlarını mutlaka birlikte getirmelidirler. Bütün bölgeler yayın ve aidat borçlarını orada kapatmak zorundadırlar, bu unutulmamalıdır.

Sevgili arkadaşlar; 33. Kongremizin gündem maddeleri aşağıdaki gibi olacaktır.

1- Açılış ve Saygı Duruşu

2- Delege Tespiti

3- 33. Kongre Açılış Konuşması

4- Divan Seçimi

5- 32. Dönem Faaliyet Raporunun Sunumu ve Tartışılması

6- 32. Dönem Mali Raporun Sunumu ve Tartışılması

7- 32. Dönem Denetim Kurulu Raporunun Sunumu

8- 32. Dönem Siyasi Raporunun Sunumu ve Tartışılması

(Bütün göçmenlere seçme ve seçilme hakkı kampanyasıyla kitlelerle diyaloga geçelim! )

9- ATİF Tüzüğüne İlişkin Değişiklik Önerileri

10- Yeni Yönetim Organlarının Seçimi

a) Yönetim Kurulu

b) Denetim Kurulu

11- Dilek ve Temenniler

12- Kapanış

Kongre Tarihi: 2-3 Nisan2010  Kongre Başlangıç Saati: 12.00

Kongre Salonu Adresi: Haus der Jugend Frankfurt, Deutschherrnufer 12, 60594 Frankfurt/M.

Çalışmalarınızda Başarılar…

ATİF 32. Dönem Yürütme Kurulu

—————————————————–

Bütün göçmenlere seçme ve seçilme hakkı kampanyasıyla kitlelerle diyaloga geçelim!

2-3 Nisan 2010, Saat: 12:00

Haus der Jugend Frankfurt, Deutschherrnufer 12, 60594 Frankfurt/M.

ATIF_33_Kongre_Taslak