Home , Haberler , Ecevit Piroğlu’na Özgürlük Sırbistan Hükümeti İadeyi Durdur! |TUR-ENG-DEU|

Ecevit Piroğlu’na Özgürlük Sırbistan Hükümeti İadeyi Durdur! |TUR-ENG-DEU|

Haber Merkezi|29.05.2022| Elimize ulaşan bildiriyi olduğu gibi paylaşıyoruz.

Ecevit Piroğlu’na Özgürlük
Sırbistan Hükümeti İadeyi Durdur!

 

Türkiyeli komünist önder Ecevit Piroğlu, uzunca bir süredir Sırbistan Devleti tarafından Türkiye’ye iade edilmek üzere Sırp hapishanelerinde tutsak ediliyor. 3 Haziran 2022 günü Belgrad’da görülecek son iade duruşması öncesi tüm dünya halklarını; Ecevit Piroğlu’nun özgür bırakılması için Sırbistan hükümetine karşı harekete geçmeye ve iadeyi durdurma kampanyamıza destek olmaya çağırıyoruz..

Erdoğan diktatörlüğü tarafından 20 yıldır binlerce muhalif, akademisyen, gazeteci, öğrenci, devrimci ve komünist, etnik kimliği, dini inancı, siyasi görüş ve çalışmalarından dolayı ömür boyu hapis cezalarına çarptırılmakta, polis merkezlerinde ve hapishanelerde ağır işkenceye uğramaktadır. Türkiye’de muhalifler için ne bağımsız yargı ne de adil yargılanma hakkı bulunmamaktadır. Türkiye hapishanelerinde tutsaklar „şüpheli“ şekilde yaşamını yitirmekte, siyasi suikastlara uğramaktadır. Bu durum uluslararası ve yerel insan hakları raporlarında defalarca ispatlanmıştır. Uluslararası toplumun gözleri önünde Erdoğan ve ailesi, diktatörlüğünü korumak adına bu uygulamalarını sürdürmektedir. Erdoğan iktidarı, Türkiye dışına çıkmak zorunda kalmış yüzlerce politik kişi içinse interpol aramaları çıkartarak muhaliflerin başka ülkelerde rehin tutulmasını sağlamakta ve siyasi şantajlarla iadelerini talep etmektedir. Aynı zamanda birçok politik muhalif başka ülke topraklarından kaçırılarak, bilinmeyen yerlerde aylarca işkence görmüştür. Sırbistan hükümeti, Türkiye’nin bu dayatmalarına ya da çıkar ortaklığına dayalı Erdoğan’ın muhaliflerine yönelik operasyonlarına alet olmaktadır.

Ecevit Piroğlu, 1992 yılından bu yana Türkiye’de demokrasi, eşitlik, adalet ve sosyalizm mücadelesi sürdüren tanınmış politik bir kişidir. Öğrenci hareketinden, İnsan Hakları Derneği (İHD) yöneticiliğine, Genç Devrimci isimli politik derginin yazı işleri müdürlüğünden, işçilerin ve yoksulların mücadelesine kadar pek çok çalışmada yer almıştır. Kürt-Alevi bir kimliğe sahip olan Piroğlu hem Kürt halkının haklı mücadelesine destek olmuş hem de farklı kültür ve inançların asimilasyonuna karşı sayısız mücadele deneyiminde yer almıştır. Ecevit Piroğlu politik çalışmalarından dolayı farklı gerekçelerle çok kez gözaltına alınmış, Türkiye hapishanelerinde tutsak edilmiştir.

Türkiye’de yaşanan Gezi Direnişi/Haziran Halk Ayaklanması’nın öncülerinden olan Piroğlu ve o dönem merkez yöneticisi olduğu Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP )  iktidar tarafından hedef alınmıştır.  Bizzat Erdoğan’ın yönlendirmesi sonucu SDP binası basılmış, Piroğlu ve onlarca arkadaşı işkenceyle gözaltına alınmıştır.

Ecevit Piroğlu’nun genel merkez yöneticisi olduğu SDP, çok sayıda yöneticisinin tutuklanması ve yasaklar karşısında kendini fesh etmiş,  SDP’nin de bileşeni olduğu Türkiye’nin 3. büyük partisi HDP’nin ise parlamenterleri ve genel başkanları dahil binlerce yöneticisi ile tutsak edilmiştir. Türkiye’de onbinlerce politik tutsak bulunmaktadır. Piroğlu da kısa tutsaklığı ardından ağır hapis tehditleri ve yasaklar altında ülkesinden ayrılmak durumunda kalmıştır. Ülke dışında olduğu dönemde de politik çalışmalarına devam eden Piroğlu, Erdoğan iktidarının açık desteği ile bölge halklarına karşı barbarca saldırılar düzenleyen IŞİD’e karşı mücadele etmiştir. IŞİD dünya halklarının ortak mücadelesi sonucu yenilirken, Erdoğan’ın bölge planları boşa düşmüştür. Bu nedenle IŞİD’e karşı mücadele eden herkes Erdoğan iktidarının özel hedefi haline gelmiştir. Ecevit Piroğlu da 30 yılı bulan siyasi faaliyetleri ve IŞİD’e karşı mücadelesi nedeniyle Erdoğan tarafından kriminalize edilerek hakkında uluslararası yakalama kararı çıkartılan Türkiyeli bir komünisttir. Piroğlu’nun Türkiye’ye iade edilmesi durumunda Sırbistan hükümeti Erdoğan diktatörlüğünün muhaliflerine karşı uyguladığı faşizmin ve işkencenin ortağı ve sorumlusu olacaktır.

Ecevit Piroğlu’nun temsil ettiği değerler ve politik mücadelesi Türkiye’de milyonların mücadelesidir. Piroğlu şahsında yargılanmak, tutsak edilmek istenen ezilenlerin ve işçilerin diktatörlüğe karşı özgürlük mücadelesi, sosyalizm mücadelesidir. Bu nedenle Sırbistan hükümetinin iade kararı, milyonlarca Türk ve Kürt emekçisine, tüm dünyada bizimle dayanışma içerisinde olan halklara ve özgürlük mücadelemize karşı verilmiş olacaktır.

Tüm dünya emekçileri ve ezilenleri ile birlikte, 3 Haziran 2022 gününe kadar Ecevit Piroğlu’na özgürlük diyeceğiz. Sırbistan hükümetini, Erdoğan diktatörlüğü ile suç ortağı sayılmaması için iade kararından vazgeçmeye ve Piroğlu’nu özgür bırakmaya çağırıyoruz. Tüm demokratik kamuoyunu kampanyamıza destek vermeye ve eyleme geçmeye, dayanışmaya çağırıyoruz.


Ecevit Piroğlu’na Özgürlük İnisiyatifi
ADGB
ASM

Freedom for Ecevit Piroğlu freedom-mus-redakte Piroglu deutsch

scroll to top