Home , Takvim , Yağmaya ve talan karşı Sempozyum – İstanbul

Yağmaya ve talan karşı Sempozyum – İstanbul

Yağmaya ve talana karşı doğayı, yaşam alanlarını savunalım!
Rant projelerine örgütlenerek, birleşerek karşı koyalım!

 

PROGRAM

 

Açılış:  Saat: 10.00

Sema Gül  (Munzur Çevre Derneği Başkanı)

Sinevizyon

1. OTURUM  Saat: 10.30

Dünyada ve Türkiye’de Çevre sorunları

(Nükleer Santraller, Suyun ticarileştirilmesi ve HES’ler  ve Siyanürle altın İşletmeciliği)

 

Mod: ATİK (Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu)

Prof.Dr. İsmail DUMAN ( İTÜ Maden Fakültesi Öğr.Üyesi)

Yrd.Doç.Dr. Teoman TEKKÖKOĞLU (Mimar Sinan Güzel Sanat Üniversitesi)

Özgür Gürbüz (Gazeteci-Nükleer Enerji Uzmanı)

Adnan Çakar (Sinoplular Derneği Bşk)

Serbest Kürsü   Saat:12.00 – 12.30

 

Yemek Arası 12.30 / 13.30

 

2. OTURUM  Saat: 13.30

SERMAYENİN KUŞATTIĞI COĞRAFYA  MUNZUR

Mod: Selvi Dönmez

Cevdet KONAK (Hozat Beld. Bşk)

Ali Barmağıç (Munzur Çevre Derneği)

Seyfi Çaresiz (Ovacık Köy Dernekleri  Komitesi)

Serbest Kürsü Saat 14.30-15.00

 

3. OTURUM   Saat 15.00 – 16.00

Barınma hakkı, kentsel dönüşüm ve mücadele deneyimleri

Mod: Hüseyin KAYA (Mak.Yük.Müh)

Ali Şengül (Gülensu-Gülsuyu Güzelleştirme Dreneği)

Dr. Şükrü Aslan,  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Doç. Dr. Murat Yalçıntan (Mimar Sinan Güzel Sanat Üniversitesi)

Av.Can Atalay

Serbest Kürsü 16.00 -16.30

 

Prof.Dr.TÜRKAN SAYLAN KÜLTÜR MERKEZİ  – MALTEPE  E-5 Yolu üstü. ( Maltepe)

Cevre_Sempozyum_Brosur – PDF