Home , MÜNİH DAVASI , TÜRKİYELİ DEVRİMCİLER DERHAL SERBEST BIRAKILSIN! İLTİCA TALEPLERİ KABUL EDİLSİN!

TÜRKİYELİ DEVRİMCİLER DERHAL SERBEST BIRAKILSIN! İLTİCA TALEPLERİ KABUL EDİLSİN!

Unknown15-18 Nisan günlerinde sözde ‘terörle mücadele’ güçleri baştan aşağı silahlı olarak Avrupa ve Yunanistan’da yaptıkları ev baskınlarında 13 Türkiyeli devrimciyi gözaltına alarak tutukladı. Yunanistan’da 4, Almanya’da 7, İsviçre’de 1,Fransa´da 1 kişi operasyonlar sonucu tutuklandı. Devrimciler, Türkiye Komünist Partisi/ Marksist-Leninist (TKP/ML) üyesi ve yöneticisi olmakla yargılanmaktadır. Diğer devrimci örgütlerde de olduğu gibi, TKP/ML’de Türk rejimi tarafından ‘terörist’ olarak itham edilmekte, dahası sol görüşlerin ifadesi dahi yıllarca hapisle cezalandırılmaktadır. Vurgulamak gerekir ki, yıllar önce de benzer suçlamalarla aynı devrimciler Avrupa’da yapılan operasyonlarda tutuklanmış ancak tüm suçlamalar boşa çıkmıştır.

Başını Almanya’nın çektiği sözde demokratik Avrupa Birliğin’ de, terör bahanesiyle baskıcı yasalar geçirilmeye çalışılmakta ve bunların gerçek hedefleri ise başta politik mülteciler ve göçmenler olmak üzere bir bütün Avrupa emekçi halklarıdır. Avrupa Birliği efendileri ve Birlik dışında ki güçlerce hayata geçirilmeye çalışılan bir pratikle karşı karşıyayız.

Çok açıktır ki, Avrupa’da yaşayan ve çalışan Türkiyeli devrimciler, inançları, politik düşünceleri için hem Türkiye’de hem de Avrupa’da sürdürdükleri mücadelelerinden dolayı baskılara maruz kalmaktadırlar. Tutuklananlardan pek çoğu, genç yaşlarından itibaren ağır işkencelerden geçirilmiş, Türkiye hapishanelerinde kalmış, kalıcı sağlık sorunları olan devrimcilerdir. Sonuçta ise uydurma iddiaların çökmesi sonucu serbest bırakılmışlardır. Bütün bunlar Türk devletinin belge ve dokümanlarında kanıtlanmaktadır.

Bu devrimciler, emperyalist savaşlara karşı barış, göçmenlerin demokratik hakları ve özgürlükleri için verdiği mücadelelerle tüm Avrupa’da tanınan ATİK (Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu) içinde mücadelelerini sürdürmek için Avrupa’ya çıkmak zorunda kalmışlardır.

Gemi azıya alan Alman devleti, baskıcı yasalarla ve mekanizmalarla Avrupa kalesinin güçlendirilmesini talep edip dayatarak, faşist uygulamaları hayata geçirmektedir. Bunun içinde Türkiyeli devrimcilerin kovuşturulmasından ve tutuklanmasından endişe ediyoruz. Türkiyeli devrimciler eğer Almanya veya Türkiye’ye iade edilirse ki büyük olasılıkla Almanya’dan da Türkiye’ye gönderileceklerinden dolayı hayatları ciddi tehdit altındadır.

Endişeliyiz çünkü Yunanistan makamları uygulanan politikalara biat etmekte ve harfiyen uygulamaktadırlar. Mülteci ve Göçmen Hakları İçin Avukat Grubunun açıklamasına göre, gözaltına alınanlardan biri, 16/4/2015 tarihinde politik görüşlerinden dolayı Türk devletinin kovuşturma ve baskılarına maruz kaldığı ve tehdit altında olduğu için resmen iltica başvurusunda bulunmasına rağmen mültecilik pozisyonunu güvence altına alan 1951 Cenevre sözleşmesi göz ardı edilerek, 22/4/2015 günü sınır dışı edilmek üzere Türk konsolosluğuna yasadışı bir şekilde getirilmiştir. Yunan makamları, kendisinin iltica başvurusunu dikkate alıp, serbest bırakmaları gerekirken Türk elçiliğine götürmüşlerdir. Ancak yasa dışı iade çabası engellenmiş, Yunan makamları suçüstü yakalanmıştır.

Türkiyeli devrimcilerin sınır dışı edilmelerinin, halkımız ve halkaların özgürlükleri ve hakları için mücadele edenler nezdinde tek sorumlusu Yunan hükümeti olacaktır!

TÜRKİYELİ DEVRİMCİLERİN İLTİCA TALEPLERİ DERHAL KABUL EDİLSİN!

TÜRKİYE’YE VEYA AVRUPA’YA İADE EDİLMELERİNE HAYIR!

TUTUKLU DEVRİMCİLER DERHAL SERBEST BIRAKILSIN!

 

YKP (ML)-YUNANİSTAN KOMÜNİST PARTİSİ (MARKSİST-LENİNİST)

scroll to top