Home , Takvim , Panel: Biz Kadınlar Artık Toplumun İstediği ve Bize Dayattığı Tipte Kadınlar olmaya İsyan Ediyoruz!

Panel: Biz Kadınlar Artık Toplumun İstediği ve Bize Dayattığı Tipte Kadınlar olmaya İsyan Ediyoruz!

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve
Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla; 25 Kasım tahçesi, ırkçılık, savaş, ve şiddetin kadınlar üzerinde yarattığı psikolojik etkilerini tartışacağımız panelimize; şiddete karşı olan tüm insanları bekliyoruz !

İşçi, Emekçi ve Tüm Ezilen Kadınlar;

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, ayrımcılığa, ataerkil toplumsal şiddete, aile içi şiddete, savaşa, militarizme, ırkçılığa ve milliyetçiliğe, faşizme karşı; kadın dayanışmasını örerek sesimizi yükseltelim!

Son 10 yıldır tüm Avrupa ülkelerinde giderek artmakta olan ırkçı, ayrımcı politika ve uygulamalara, halkın eğitiminden, sağlığından ve sosyal güvenliğinden kesilerek savaş ve askeri bütçelere akıtılmasına; gençliği savaş makineleri haline getirmek amacıyla askerliği özendiren politika ve uygulamalara, toplumsal muhalefetin söz, eylem ve örgütlenme haklarına yönelik militarist saldırılara karşı Bİ RLEŞİ K MÜCADELEMİ Zİ N GÜCÜ İLE BARİ KAT OLALIM!

Konuşmacı: Psikolog Işık İşcanlı

Adres :Vijverhofstraat 27, 3032 SB/ Rotterdam

Tarih :27 Kasım Cumartesi 2010

Saat :14: 00

Yer :Rijnmond Alevi Kultur Merkezi

Organizasyon: ATİK – Yeni Kadın, SKB (Sosyalist Kadınlar Birliği), Hollanda Rijnmond Alevi Kültür Merkezi-Kadın Komisyonu