Home , Avrupa , METAL İŞÇİLERİNİN DİRENİŞİNİ SELAMLIYORUZ!

METAL İŞÇİLERİNİN DİRENİŞİNİ SELAMLIYORUZ!

ATİK Logo

METAL İŞÇİLERİNİN DİRENİŞİNİ SELAMLIYORUZ!

Türk hakim sınıflarının halka ve sınıfa karşı saldırılarının pervasızlaştığı ve savaş çığırtkanlığının ayyuka çıktığı bu günlerde ülke adeta kan gölüne çevrilmiş bulunmaktadır. Egemen sınıfların ve sermayenin saldırganlığı tüm toplumu adeta nefessiz bırakmaya, tüm dinamikleri yok etmeye çalışmaktadır.Sermaye dizginlerinden boşanırcasına saldırmakta tüm düzenlemeler sermaye cennetini oluşturmaya paralel bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Bu politikaların dümeninde bulunan AKP hükümeti işçi ve emekçilerin insanca yaşama koşullarını ortadan kaldırmakta, çalışma koşullarını giderek ağırlaştırmakta ve örgütlüklerine amansız bir şekilde saldırmaktadır.

Bu saldırıların son örneği Bursa da DİSK/Birleşik Metal İş üyesi Renault işçilerinin ek zam talebiyle başlattıkları eylemler oldu.  Yaklaşık iki aydır taleplerinin karşılanmasını için mücadele eden işçilerden 10 işçi nin sözleşmeleri iptal edilerek işten atıldı. Bu duruma karşı arkadaşlarını yanlız bırakmayan işçiler harekete geçerek direniş başlattılar. Direnişin yayılması ve Bursa Mudanya Yolunun trafiğe kapatılmasına devletin saldırıyla karşılık vermesi sonucu  9 işçi tutuklandı. Yine bu süreçte 10 işçinin sözleşmesi fesh edildi. Böylece işten çıkarılan işçi sayısı 22 ye ulaştı. Tüm bu saldırılara karşı direnen işçiler geri adım atmayarak direnişlerini kararlı bir şekilde sürdürmektedirler.Metal işçilerinin bu kararlı tutumu patronları ve hükümeti korkutmakta adeta pervasızlaştırmaktadır.

Tüm topluma yapılan saldırılardan işçi sınıfı da fazlasıyla nasibini almaktadır. Ancak bu durum sınıfın sermayeye karşı kinini bilemekte bugün parçalı ve küçük çaplı direnişler, yarın nasıl bir tufanın egemenleri beklediginin sinyallerini vermektedir. Uygulanan ekonomik politikar ve yapılan zamlar tüm ücretlilerin alım gücünü düşürmüş, diger yanıyla işsizlik, yosulluk çığ gibi artmıştır. Tüm emekçilere kölece bir yaşam reva görülmektedir.

Bu saldırları parçalayacak yegane güç işçi sınıfının kendisi için bir sınıf olduğu gerçeğini kavrayarak, Birlik Mücadele Zafer şiarıyla zincirlerini kırması ve bu sömürü düzenini alaşağı etmesinden geçmektedir. Tüm alanlarda dayanışma ve mücadelenin büyütülmesi sermayenin saldırılarına karşı ortak bir mücadele hattının  örülmesi gerekmektedir.

Biz ATİK (Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu) olarak Renault işçilerinin direnişlerini selamlayarak, dayanışma duygularımızı iletiyor, işten atılan işçilerin bir an önce işe alınmasını talep ediyoruz.

Yaşasın Sınıf Dayanışması!

Birlik, Mücadele, Zafer!

Metal İşçileiri Yalnız Değildir!

Atik-Metall iscileri direnisi- Bildirisi

scroll to top