Home , Kadın , Kadınlar Kurultayı başarıyla gerçekleştirildi

Kadınlar Kurultayı başarıyla gerçekleştirildi

8kadinlarkurultayiATİK-Kadınlar Komisyonu | 24 – 01 – 2009 | 2009 yılını, dünya ezilen halklarının daha çok refah, barış, huzur, iş ve daha çok özgürlük için mücadele edeceği bir yıl olarak karşıladık. Çünkü 2009 yılına savaşın ve ekonomik – siyasi krizlerin gölgesinde girdik. Sistemin doğası gereği kaçınılmaz olan böylesi süreçlerde, ezilenlere yönelik baskı, şiddet, sindirme politikalarının arttırıldığı bilinen ve görülen bir gerçekliktir.

Ama emekçilerin, ezilenlerin de bu süreçlerde mücadelelerinin daha da yükseldiği, söyleyecek sözlerinin daha fazla olduğu yine bilinen ve görülen bir gerçekliktir.

İşte tüm bütün bu nedenlerden dolayıdır ki, 2009 emekçiler cephesinde daha çetin mücadelelere gebe bir yıl olacak.

Dünyadaki tüm bu gelişmeler hiç şüphe yok ki, kadınların zaten eşit olmayan durumlarını daha da eşitsizleştirmektedir. Kadına yönelik şiddet ve baskı daha da tırmandırılmakta, artan işsizlik nedeniyle ilk işten atılanlar kadınlar olmakta dolayısıyla giderek daha da yoksullaşmaktalar. Çocuklarımızın ihtiyaçlarını, eğitim masraflarını karşılayabilmek giderek zorlaşmakta, gençlerimiz geleceksizliğin girdabına doğru yuvarlanmaktalar.

Emekçi kadınlar olarak, yer küremizin içinden geçtiği bu süreçte, bir taraftan krizlerin ve kanlı savaşların nedeni olan emperyalizme, diğer taraftan da cinsiyet ayrımcılığını süreklileştiren ve yine sistem tarafından beslenen erkek egemen anlayışlara karşı mücadele edebilmek için örgütlü gücümüzü büyütmek zorundayız. Buna her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var!

Tamda bu süreçte örgütlediğimiz 8. kurultayımız, emekçi kadınlar olarak, egemenler tarafından kadınlara dayatılanlara karşı bir başkaldırı bir karşı duruştur.

ATİK 8. Kadınlar Kurultayımızı, 16 – 18 Ocak 2009 tarihlerinde Frankfurt’ta 28 delege ve 100 civarında bir katılımla başarı ile gerçekleştirdik.

Kurultayımızın ilk günü iş günü olduğundan dolayı, delegelerin çoğunluğunun zamanında toplanamaması, kurultayın belirlenen saatten geç başlamasına neden oldu. Bu aksaklık önümüzdeki kurultaylarda ders çıkartmamız gereken bir konu olarak ele alınmalı. İlk gün geç saatte de olsa 20 delegenin toplanması ile kurultayımızı başlattık, delege tespiti, saygı duruşu, açılış konuşması ve divan seçimini gerçekleştirdikten sonra ilk günkü oturumu sona erdirdik.

İkinci gün, MLPD’den Banetta arkadaşın sunduğu dayanışma mesajı ile kurultayımızı başlattık. Banetta, kadınların örgütlenmesinin ve enternasyonal kadın dayanışmasının önemine vurgu yaptıktan sonra 2011’de Venezuella’da gerçekleştirilecek olan Dünya Kadınlar Konferansı’nın önemini anlattı ve tüm kadınları dayanışmaya çağırdı

Merkezi kurultayımızdan önce, Avusturya, İsviçre ve Almanya’da gerçekleştirdiğimiz ülke kurultaylarında tartışılarak gelinen siyasi perspektif taslağımızın görsel olarak sunumundan sonra, „Cinsiyet Ayrımcı Politikalar“, „Kadın ve Aile“, „Genç Kadınların Sorunları“ olmak üzere üç ayrı çalışma grubu oluşturuldu ve hararetli tartışmalarla grup çalışmaları gerçekleştirildi. Grup sözcülerinin, çalışmaların sonuçlarını aktarıldığı bölümde her üç grupta da çözüm önerileri olarak önemli verilerin elde edildiğini görebildik. Ardından, gerçekleştirilen ülke kurultaylarından elde edilen sonuçlar önceden hazırlanmış raporlarla aktarıldı. Perspektif hakkında tek tek katılımcılara söz verildiği bölümde yine coşkulu tartışmalara tanık olduk.

Kurultayımıza, İLPS üyeleri olarak, Arnavutluk’tan yazar Dr. Lauer Stroka, Hindistan Kadına Karşı Şiddet Komitesi, Filipinler’den Gabriela Kadın Örgütü, CARC (İtalya Yeni Komünist Partisi) dostlarımızdan gelen mesajlar enternasyonal dayanışma coşkusunu doruklara taşıyordu.

Ayrıca Almanya Sol Parti Milletvekili sayın Hüseyin Kenan Aydın, dayanışma mesajında, kadınların toplumdaki eşitsizliğni ve verdikleri mücadeleyi, Filistindeki işgal altındaki kadınlarla dayanışmanın önemine vurgu yaparak kurultayımıza başarı dileklerini iletiyordu.

Siyasi Perspektif taslağının onaylanmasından sonra Faaliyet raporu sunuldu ve tartışıldı. Bir yıl boyunca yürüttüğümüz faaliyetlerimizdeki başarılarımızı ve eksikliklerimizi masaya yatırdığımız bu bölümde, delege arkadaşlardan „Kadın örgütlenmesinin kurumsallaşabilmesi için tüzük ihtiyacının önemine vurgu yapılarak Kadınlar Komisyonu’nun tüzük hazırlığı alt çalışmalarını başlatması“ önerisi geldi. Sunulan öneri oy çokluğu ile kabul edildi.

Mali raporun sunumu ve onaylanmasından sonra, Yeni Kadın dergimizin logosunun belirlenmesine sıra geldi. Dönem dönem kesintilere uğrasa da, 18 yıldır yayınlanmakta olan dergimiz, hala kendisini temsil edecek bir logo sahibi değildi.. Üç yıldır logo çalışmamız sürmekteydi. Bu yıl elimizde topladığımız çalışmalarımızı delegelerimizin onayına sunduk ve en fazla oy alan yukarıdaki logoyu, dergimizin logosu olarak belirledik.

Son olarak yeni yönetim organımızı ve ATİK 20. Kongre’sinde Kadınlar Komisyonumuzu temsil edecek olan 12 asıl 2 yedek delegemizi de oy birliği ile seçerek Kurultayımızı coşku içinde, birlik sloganları eşliğinde sona erdirdik.

+ BİRLİK, MÜCADELE, ZAFER

+YAŞASIN ATİK, YDG, YENİ KADIN