Home , Köşe Yazıları , Kadına karşı şiddet

Kadına karşı şiddet

yeni kadinYENi KADIN |14-12-2013 | Avrupa ülkeleri arasında kadına yönelik şiddet en fazla Almanya’da var. 10 bin kadınla yapılan “Almanya`da Kadının Yaşamı, Güvenliği ve Sağlığı” anketine göre Türkiyeli kadınlarda şiddet mağdurları arasında. Almanya’da bir çok kadın değişik biçimlerde şiddet yaşıyor.  Kadına karşı şiddet şekilleri genel olarak üçe ayrılır ve birinden diğerine geçiş çok akıcı bir şekilde gelişmektedir. Bedensel şiddet vurmak, iteklemek, boğmak, fiziksel acı veren tüm davranış biçimlerini kapsar. Cinsel şiddet  cinsel eyleme zorlamak ve tecavüze kadar giden eylemleri kapsar. Ruhsal şiddet sözlerle tehdit etmek, aşağılamak, onur kırmak, baskı yapmak şeklindedir.

Her dört kadından biri şiddet ile karşı karşıya

Yaşları 16 ile 85 arası değişen 10 bin kadın arasında yapılan ankete göre kadınların yüzde 25’i hayatlarında en az bir defa eşlerinden veya erkek arkadaşlarından bedensel veya cinsel şiddet gördüklerini belirtiyorlar. Ankete katılan kadınların genel değerlendirmesinde Almanya’da yaşayan kadınların yüzde 40’ ı  16 yaşından sonra en az bir defa bedensel veya cinsel şiddete maruz kaldıklarını açıklıyorlar. Yüzde 42′si ise psikolojik şiddetle karşılaşıyor. Kadınların yüzde 13′ü ise tecavüz, tecavüze teşebbüs veya başka şekillerde cinsel ilişkiye zorlandıklarını ifade ediyor. Bedensel şiddete uğrayanların yüzde 37′si, cinsel şiddete uğrayanların yüzde 47′si uğradıkları vahşeti kimseyle konuşamıyor. Ankete katılan kadınların hemen hemen üçte biri sadece bir kez, yüzde 69’u ise bir çok kez bedensel şiddet gördüklerini ifade ediyorlar.

Göçmen kadınlarda şiddet mağdurları arasında

Ankette Almanya’da yaşayan göçmen kadınlar arasında şiddete maruz kalanların sayısının çok fazla olduğu belirlendi. Özellikle aile içi şiddete maruz kalan göçmen kadın sayısının çok daha fazla olduğu, aynı zamanda daha fazla şiddet ortamı ile yüz yüze olduğu ve şiddetten kaynaklı daha çok yaralanma vakaları görüldüğü belirtilmiştir. Ölüm ile tehdit veya silahla yaralama göçmen kadınlar arasında iki kat daha yaygın ve yine bu kadınların şiddete karşı yardım alma imkanlarının da ankete katılan diğer kadınlara göre daha zor olduğu açıklanmıştır.

Türkiye’li veya doğu Avrupa’lı kadınlarda daha fazla

“Almanya`da Kadının Yaşamı, Güvenliği ve Sağlığı” anketine bağlı olarak Türkiye’li ve Doğu Avrupa’lı kadınlar arasında yapılan özel bir ankete göre bu ülkelerden gelen kadınlar arasında şiddete maruz kalanların sayısının ankete katılan diğer kadınlara göre daha yüksek olduğu ortaya çıktı.  Anketin sonuçlarına  göre Türkiye ve Doğu Avrupa ülkelerinden gelen kadınlar daha fazla bedensel veya cinsel şiddet görmektedirler. Almanya’da yaşayan Türkiye’li kadınların yüzde 49’u 16 yaşından sonra bedensel veya cinsel şiddete maruz kaldıklarını açıkladılar. Bu sayı Doğu Avrupa ülkelerinden gelen kadınlar arasında yüzde 44’tür. Anket şiddet şekillerinde de yukarıda adı geçen ülkelerden gelen kadınlar ile ankete katılan diğer kadınlar arasında farklılıklar ortaya koymuştur. Ankete katılan kadınların yüzde 37’i si 16 yaşından sonra bedensel şiddet gördüklerini açıklamışlardır. Yüzde 46 bir oranla Türkiye’den gelen kadınların diğer kadınlara göre daha fazla bedensel şiddet mağduru oldukları gözler önüne serilmiştir. Buna karşılık anket doğu Avrupa ülkelerinden gelen kadınların daha fazla cinsel şiddete maruz kaldıklarını saptamıştır. Doğu Avrupa’lı kadınların yüzde 17’si 16 yaşından sonra cinsel şiddet gördüklerini belirtmişlerdir.  Ankete katılan diğer kadınlar arasında ise bu oran yüzde 13’tür.  Anketin sonuçlarına göre aile içi şiddet mağduru daha fazla Türkiye’li bayanlar arasındadır. Araştırmaya göre Türkiye’li kadınların yüzde 38’inin eşi veya erkek arkadaşı tarafından dayak yediği gözlemleniyor. Ankete katılan diğer kadınlar ve Doğu Avrupa ülkelerinden gelen kadınlar arasında bu oran yüzde 28’dir. Türkiye’li kadınların yüzde 64’ü, Doğu Avrupa’lı kadınlanrın yüzde 61’i, ankete katılan diğer kadınların ise yüzde 55’i bedensel şiddetten kaynaklı yaralandıklarını ifade etmişlerdir.

Federal Aile Bakanlığı tarafından yapılan “Almanya`da Kadının Yaşamı, Güvenliği ve Sağlığı”  başlıklı araştırma sonuçlarına göre genel değerlendirmede Almanya’da yaşayan göçmen kadınların diğer kadınlara oran daha fazla şiddet ile karşı karşıya kaldıklarını, daha fazla baskı altında olduklarını ve şiddete karşı yardım alma imkanlarının daha kısıtlı olduğu gözlemlenmektedir. Özellikle Türkiye’li bayanlar arasında bedensel  ve cinsel şiddete maruz kalan kadınların sayısı oldukça yüksektir.