Home , Avrupa , “HAYIR”LARIMIZ SEÇİMLERDE DEVAM EDİYOR!

“HAYIR”LARIMIZ SEÇİMLERDE DEVAM EDİYOR!

Türkiye, 24 Haziran 2018’de gerçekleştirilecek olan başkanlık ve parlamento/meclis seçimleri için erken seçim sürecine hızla girmiş bulunmakta. Şüphesiz iktidarın ve egemen güçlerin iktidar, egemenlik ve meşruiyet krizini aşabilmek, Erdoğan ve şürekasının biraz nefes alabilmesini sağlamak, küçük değişikliklerle tazelenmek için zorunluluktu bu seçim…

Bir kez daha “ERK”ekler arası iktidar yarışına dönüşen ve her fırsatta kadınları da bu yarışta malzeme olarak kullanıp siyasette yok sayan “erk”ek egemen anlayışa karşı, kadınlar da sözlerini söylemek için bir kez daha sandığa gidecekler…

Batı Avrupa’da yaşayan Türkiyeli göçmen kadınların demokratik hak mücadelesi özgülünde çalışmalarını yürüten Yeni Kadın olarak bizler de, bu seçimlerde HDP’yi destekliyoruz.

ÇÜNKÜ ;

7. kez uzatılan OHAL gölgesinde çıkartılan KHK larla, halkın yıllarca emek vererek sahip oldukları mesleklerinden men edilerek çoluk çocuğuyla işsizliğe, yoksulluğa mahkûm edilmesini;

Türkiye’nin adeta açık hava halk hapishanesine dönüştürülmesini ve Ayşe öğretmen gibi annelerin bebeklerini hapishanede büyütmek zorunda bırakılmalarını;

Günlük yaşamın sıradan bir parçası haline gelen kadına yönelik her türden şiddetin, R.T.Erdoğan ve şürekası başta olmak üzere, tüm devlet yetkililerinin sözleriyle meşrulaştırılmasını;

Kadın katillerine, tacizci ve tecvüzcülere en ağır cezaların verilmesi yerine, hafifletici nedenlerle ödüllendirilmelerini;

Kadın emeğinin yok sayılmasını, istihdam dışına itilerek esnek ve kayıt dışı emeğin öznesi haline getirilmesini;

LGBTİ+’lar yok sayılarak, işlenen nefret suçlarının cezasız bırakılmasını, bedenlerini pazarlamak zorunda kalmayacakları çalışma alanlarının yaratılmamasını;

Ortadoğu’da ve T. Kürdistanı’nda saldırgan savaş politikalarıyla, kadın bedeninin savaşın bir parçası haline getirilmesini; kadınların ve çocukların zorunlu göç yollarında her türlü şiddete maruz kalmalarını, yaşamlarını yitirmelerini;

Bedenimize, yapacağımız çocuk sayısına, kıyafetimize, kahkahamıza, eğitimimize karışarak kadınlar hakkında karar almayı kendilerine hak görmelerini; KABUL ETMİYORUZ!

Sosyal ve politik yaşamda kadın erkek eşitliği, Meclis’te %50 temsiliyet hakkı;

Kadınlar için güvenceli iş ve eşit ücret;

Çocuklarımız için eşitlikçi, demokratik eğitim; yeterli sayıda ve güvenlikli kreşler;

Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Ermeni, Sünni, Alevi, Ezidi vb. tüm etnik köken ve inançların kendi kültürlerini, dillerini çocuklarına korkmadan anlatıp öğretebildiği, dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımının olmadığı, LGBTİ+ bireylerin kabul görüldüğü ve istihdam hakkının sağlandığı, savaş naralarının atılmadığı, huzur ve barışın sağlandığı demokratik bir ülke;

Erk”ek egemen, mülkiyetçi adaletin değil, adil demokratik adaletin sağlanmasını İSTİYORUZ!

Sevgili Kadın Arkadaşlar; 

Avrupa’da yaşayan Türkiye ve T.Kürdistanı’ndan işçi ve emekçi kadınların ortak mücadelesi; kadın düşmanı TC faşizmine karşı güçlü bir kadın başkaldırısını oluşturacaktır. Bu nedenle Türkiye ve T. Kürdistanı’ndan demokrasi güçlerinin 24 Haziran seçimleri için oluşturdukları demokrasi bloğunda, kadınların ortak mücadelesi ve siyasal çalışmaları önemlidir. Kendisi gibi düşünmeyen tüm muhalif kesime ama ille da kadına düşman, milliyetçi, cinsiyetçi, gerici partilerin krizlerini daha da büyütmek için; HDP’nin ve onun adayı Selahattin Demirtaş’ın desteklenmesi, anın önemli taktik politik görevidir.

Bu nedenle Yeni Kadın olarak; Türk, Kürt, Ermeni, Süryani, Alevi’ler başta olmak üzere çeşitli ulus, kültür ve inançlardan oluşan demokrasi bloğunun kadın platformunda yer alarak, halka ama ille de kadına düşmanlığa karşı, seçimlerde HDP’yi desteklediğimizi ve seçim çalışmasının aktif bileşeni olacağımızı ilan ediyoruz…

* Türk-İslamcı, Milliyetçi Faşist Klik İttifaklarına, Tüm Baskılara Karşı HDP; Barajı Kadın Dayanışması İle Yıkacak!