Anasayfa , Avrupa , Frankfurt Yeni Kadın 8.Genel Kurulu ‘nu Başarıyla Gerçekleştirdi

Frankfurt Yeni Kadın 8.Genel Kurulu ‘nu Başarıyla Gerçekleştirdi

Bir yıllık yoğun faaliyet sürecinin ardından genel kurulunu gerçekleştiren Frankfurt Yeni Kadın Komitesinin sunduğu gündem maddeleri doğrultusunda yürütülen tartışmalar, ileriye yönelik çalışmalarda ön açıcı değerlendirmeler, öneri ve eleştirilerle zenginleştirildi.

Açılış, saygı duruşu, üye tespiti yapılmasının ardından,divan seçimi ve gündemlerin onaylanmasıyla devam eden genel kurulda, bir yıllık faaliyet raporu okunup tartışıldı.

Kadın örgütlenmesinin dolayısıyla Yeni Kadın’ın ihtiyaç olduğunun altı bir kez daha çizilirken, çalışmaların, eğitimlerin ve pratik etkinliklerin daha geniş kadın kitlesine ulaştırılamaması sorununun kaynağına inilmeye çalışıldı. Sadece yönetici mekanizmasının değil üyelerinde sorumluluklarının bilinciyle hareket etmeleri gerektiğine vurgu yapıldı.

Kadın kitlesine güven vermenin, kadınların  Yeni Kadın ‘a güvenmelerinin sağlanmasının yolunun, kadınların öncelikli sorunlarının tespit edilmesinde yattığını, sistemin yaygınca beyinlere kazıdığı, “Kadın kadının kurdudur” yanlış değer yargısının yerine “Kadın kadının yurdudur” doğrusuna daha fazla sarılmak gerektiği belirtildi. Bunun da güvenle, kadın cins bilincini daha da yükselterek, kadın kollektivizmini güçlendirerek ve eğitimlere de ağırlık verilmesiyle mümkün olacağına işaret edildi.

Özgün, bağımsız, özerk kadın örgütü olmanın gerekleri yerine getirildiğinde gelişmenin, daha geniş kadın kitlesine ulaşmanın önünde fazlaca sorun kalmayacağına vurgu yapılan konuşmalarda Yeni Kadın ÜKK başkanı da konuşma yaparak, ” 27 yıllık mücadele  sürecinde bir çok zorluklarla karşılaşılmış olsa da, daha güçlü, daha ayakları üzerine oturtulmuş, cins bilinciyle mücadele arenasında ataerkil, erkek egemen sistem ve erkek şovenizmine karşı da ciddi mücadeleler vererek, deney ve tecrübelerimizden her dönem dersler çıkartarak, yılmadan mücadele ederek bu günlere geldik. Dün yerel alanlarda komitelerimiz genel kurullarla yapılamıyordu ama bugün daha örgütlü olduğumuz için yapabiliyor durumdayız. Yeterli mi? Hayır! Başarı çıtamızı kadının gücünü  birliğe, dayanışmaya ve daha fazla  örgütlü güce dönüştürerek, kollektif aklı harekete geçirerek ileriye taşımak zorundayız. Bunu yapacak gücümüzün olduğunu da biliyoruz. Cins bilincini, kadın dili ve duruşunu birbirimizin yüreklerine akarak, birbirimizin içinde patlayan volkanlara, her gün yaşadıkları depremlere, şiddetin değişik türevlerine uğramalarına  kulak verip, sahiplenme duygusuyla hareket ederek, kızkardeşlik köprüsünü kurarak geliştirmek durumundayız. “diyerek örgütlenmenin ve ihtiyaca göre çalışma yürütmenin önemine değindi.

Faaliyet raporunun onaylanmasının ardından sunulan mali raporda genel kuruldan onay aldıktan sonra, yeni komite seçimine geçildi.

Kendini öneren beş gönüllü arkadaşın seçilmesinin ardından, genel kurula üyelik başvurusu yapan iki arkadaşın üyelikleri de alkışlarla kabul edildi. Almanya ÜKK’nın 1 Mayıs ‘ta örgütü olduğumuz alanlara yönelik  almış olduğu karar aktarılarak, 9-10 Haziran’da Stuttgart ‘ta yapılacak Hafta Sonu Eğitim Kampı ‘na yönelik verilen bilgiler, dilek ve temennilerin sunumuyla  genel kurul başarıyla sonlandırıldı.

Jin, Jiyan, Azadî

Yaşasın Kadınların Örgütlü Mücadelesi

Yaşasın Yeni Kadın