Home , Bildiriler , Eşit Eğitim Hakkı İnsani Haktır, Engellenemez!

Eşit Eğitim Hakkı İnsani Haktır, Engellenemez!

yenikadinYENİ KADIN | 14 – 06 – 2009 | Son yıllarda Almanya’da giderek artan işsizlik, sosyal hak gaspları, yoksulluğu giderek yükseltirken, bu durumdan en fazla etkilenenler kadınlar ve gençlik olmaktadır.

BM ‘in yaptığı araştırmaya göre, 2008 yılında, yaşam koşullarının bunaltıcı ağırlığı karşısında çıkış yolu bulamayıp intihar eden 16 – 23 yaş arası gençlerin sayısı, bir yılda savaşlarda ve kazalarda ölenlerin dört katıdır. (1 milyona yakın)…Gençler arasında şiddet eğilimi giderek yükselmektedir. Bu sonucun sorumlusu emperyalist sistemdir.

Gençliğin eşit eğitim hakkının hergeçen gün biraz daha gaspedildiği Almanya’da, BM’in, 2000’lerin başlarında yaptığı araştırma verilerine göre, anne babası üniversite mezunu veya yönetici olan çocuklar okuma yazma ve matematik konularında eşit yeteneklere sahip olsalar bile, lise eğitimine kabul edilme konusunda vasıflı işçilerin çocuklarına göre 4,01 kat daha fazla şansa sahipler. Bu farkın son yıllarda çok daha fazla yükseldiği bir gerçeklik.

Benzer bir farklılık yerli ve göçmen çocuklar için de gözleniyor. Göçmen çocukları ile Alman çocuklarının okuldaki başarıları arasında yapılan karşılaştırmalar, dikkat çekici kimi farklar olduğunu gösteriyor. Örneğin, Almanya’da lise bitirme seviyesi Alman çocukları arasında % 25 iken, bu oran göçmen çocuklarında % 9’a düşüyor. Herhangi bir okul eğitimi almamanın oranı da Alman çocukları arasında % 9 iken, bu oran göçmen çocuklarında % 20’ye kadar yükseliyor.

Sınıflarda öğrenci sayısının yer yer 35’i bulduğu ve öğretmen sayısının sürekli düşürüldüğü eğitimin çocuklar üzerindeki etkisi nekadar verimli olabilecektir? Liselerde hızlandırılan eğitim sistemi ile çocuklarımız yarış atlarına benzetiliyor. İşsizliğin ve yoksulluğun giderek yükseldiği Almanya’da ailelerin çocuklarına yüksek tahsil yaptırabilecek gücü bulmaları giderek imkânsızlaşmakta… Gençliğin en insani hakkı olan eğitim metalaştırılarak, rant kapısına dönüştürülmektedir.

Tüm bu gerçeklikler ışığında Alman devletinin eğitime yeterli bütçeyi ayırmaması, geleceğimiz olan gençlerimizin eğitim hakkının gaspedilmesidir.

YENİ KADIN olarak, gençliğin eğitim hakları için verdikleri mücadeleyi, sahipleniyoruz. Eğitimi metalaştırarak çocuklarımızın geleceğinin karartılmasını, protesto ediyoruz !

EĞİTİM İNSANİ HAKTIR, ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İLE OYNAYAMAZSINIZ!

PARASI OLANA DEĞİL, HERKESE EĞİTİM HAKKI!

SİLAHLARA DEĞİL, EĞİTİME BÜTÇE!

EŞİT VE PARASIZ EĞİTİM, GÜVENLİ BİR GELECEK İÇİN, ÖĞRENCİ VE EBEVEYN ELELE!

Broşürü İNDİR