Home , Volkan Yaraşır

Volkan Yaraşır

Devrimin Alevi: Rosa Luxemburg – Volkan Yaraşır

Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht, SPD’nin ihaneti ve devrimci dalgayı bastırma talimatıyla 15 Ocak 1919’da katledildiler. Bu iki devrimci komünistin katli, reformizm ve devrimci çizgi arasındaki uzlaşmazlığı simgelemektedir. Rosa devrimci Marksizm’in en önemli simalarından biridir. Rosa yaşamı, ruhu, kimliği ve karakteriyle sarsıcıdır. Rosa, yüksek bir entellektüel kapasite, militan bir ruh ve yaşam sevinci demektir. Bugün hala ona Rosa diye seslenebiliyorsak ...

Read More »

Sürece Yayılan Kriz ve Durgunluk- VOLKAN YARAŞIR

KARTEL REJİMİ VE EKONOMİK KRİZ 2021 Türkiye ekonomisi açısından kritik bir yıl olacak. Yılın, çok vektörlü makro ekonomik sorunların derinleşeceği bir moment olması yüksek bir ihtimal. Ekonomideki çoklu kırılganlığın yanısıra küresel ekonomik gelişmeler, finansal balonun şişmesi, pandeminin kontrolsuz bir noktaya ulaşması Türkiye ekonomisini sarsacak dış faktörler olarak dikkat çekiyor. 2018’de yaşanan döviz kriziyle Türkiye, senkronize bir kriz sarmalı içine girmişti. ...

Read More »

Ateş Olmak ve Ateşi Çalmak: İbrahim Kaypakkaya

VOLKAN YARASIR : “Bu dünyada insanlar mum ateşi önündeki üç kelebek gibidir. İlki ateşe yaklaşmış ve demiş ki: Ben aşkı biliyorum. İkincisi ateşe yavaşça kanadıyla dokunmuş ve demiş ki: Aşkın ateşinin nasıl yaktığını bilirim… Üçüncüsü kendini ateşin ortasına atarak, yanarak kül olmuş… Gerçek aşkı işte sadece o kelebek bilir…” İbrahim Kaypakkaya, bir ikonoklastır, yani bir ikon kırıcıdır. Kaypakkaya, katmanlı bir ...

Read More »

EKONOMİDE DURGUNLUK DERİNLEŞİYOR, RİSK FAKTÖRLERİ ARTIYOR

VOLKAN YARASIR- 2015’in ilk çeyreğinde ekonomik durgunluk derinleşerek sürüyor. Türkiye ekonomisinin zaafiyetleri artıyor. Ekonomik büyüme % 3 seviyesine düştü, cari açıkta ciddi problemler devam ediyor, işşizlik oranı yüzde 10’lara ulaştı, enflasyon yüksek ve kalıcı bir niteliğe büründü ve dış borçlanma olağanüstü yükseldi. Bu tabloyu ardı sıra gelen döviz şokları ve artan siyasi riskler izliyor. Seçim süreci ve seçim ekonomisi yönelik özellikle ...

Read More »

2015 BÜTÇESİ: POLİS DEVLETİ VE SİSTEMATİK SOSYAL YIKIM

VOLKAN YARASIR-12-12-2014- 2015 bütçe tasarısı görüşmeleri TBMM’de başladı. Tasarı TC’nin yeni yönelimlerini çıplak bir biçimde ortaya koyuyor. Ekonomik durgunluk, büyüme oranındaki düşme ve kronik bir hale dönüşmüş işsizlik koşullarında hazırlanan bütçe, finans kapitalin 2015’teki stratejik yönelimlerini gösteriyor. 473 milyar TL tutarındaki merkezi yönetim bütçesi iki ana eksenden oluşuyor. Birincisi askeri ve güvenlik harcamaları bütçenin temel kalemlerinden biri olurken, ikincisi bütçenin ...

Read More »

YOLDAŞA: KADER ORTAKAYA’YA

VOLKAN YARAŞIR | 10-11-2014 |  Son mesajında “ İstanbul’da değilim yoldaş“ demiştin. Suruç‘ ta, sınırda olduğunu ve büyük ihtimalle Kobané’ye geçeceğini ve YPJ saflarına katılacağını anladım. Ölüm haberin çok yıkıcı oldu. Hiç beklenilmeyen anda, bir patlama gibi, çok acı ve gerçekten çok erken… Fotoğraflarına, görüntülerine baktım, sesini dinledim. Muthiş mutavazılığın, o muazzam vakurluğun, hayata kafa tutman, özgürlük tutkun ve bir ...

Read More »

BANKACILIK SİSTEMİ KIRILGANLAŞIYOR

VOLKAN YARAŞIR | 25-09-2014 | 2001 krizinden sonra, IMF ve Dünya Bankası kararları ve belirlediği yol haritasıyla, Türkiye ekonomisi yeniden yapılandırıldı. Özellikle finansal sistem re-organize edildi. Bunun kitleler için anlamı sosyal yıkım programları oldu. 2007/ 2008 krizine  tırnak içinde güçlü giren bankacılık sistemi, yoğun bir şekilde borçlanarak süreci aşmaya çalıştı. 2008- 2014 arasında bankaların borçları 3 kat arttı, 165 milyar dolara ...

Read More »

EKONOMİDE ARTAN KIRILGANLIK/ EMLAK BALONU ŞİŞTİ, KRİZE DOĞRU

VOLKAN YARAŞIR | 27-06-2014 | Türkiye ekonomisi çok vektörlü bir kırılganlık yaşıyor. 2014 yılı kritik bir yıl olarak dikkat çekiyor. Artan dışsal şoklar ve yaşanan rejim krizi, cumhurbaşkanlığı seçim süreci, izlenen ekonomik politikalar sarsıcı sonuçlar yaratıyor. 2013 yılı bir dönemin sonu oldu. Kapitalizm küresel sermaye hareketlerine parazit bir şekilde kendini konumlandıran Türkiye ekonomisi, hızla yıkıcı bir anaforun içine sürükleniyor. Cari açık oranı ...

Read More »

KÜRESEL KRİZDE YENİ EVRE, YENİ RİSK DALGASI

VOLKAN YARAŞIR | 22-05-2014 | Kapitalizmin genel krizi yeni evrelere girerek sürüyor. 2008 sonrası bir dizi sarsıcı iç siklus yaşayan kriz, içine girdiğimiz konjonktürde “gelişmekte olan piyasalar” diye tanımlanan ülkeleri yıkıcı anaforu altına aldı. Türkiye, Endonezya, Güney Kore, Brezilya gibi ülkelerin içinde yer aldığı bu piyasalar, yeni dönemde krizin odağına dönüşmeye başladı. Büyük cari açıkları olan, dış kaynak ve sıcak para ...

Read More »

KÜRESEL KRİZİN İKİ YÜZÜ

KÜRESEL KRİZİN İKİ YÜZÜ: METROPOLLERDE DEFLASYON VE UZUN DURGUNLUK; PERİFERİDE KUR SAVAŞLARI VE FİNANSAL DALGALANMALAR Küresel kriz farklı veçhelerle kendini dışavuruyor ve giderek derinleşiyor. 2008’den beri değişik fazlarla gelişen ve yayılan kriz, önce ABD’de sarsıcı sonuçlar yarattı. 2009’dan sonra Avrupa’da odaklandı. FED’in parasal genişleme politikalarına son vermesi ve Rusya krizinden sonra özellikle ikinci kuşak kapitalist ülkeler, krizin odak coğrafyası oldu. ...

Read More »