Home , Haberler , ARİN’İN DİRENİŞ RUHUYLA EFRİN’İ SAHİPLENİYORUZ!

ARİN’İN DİRENİŞ RUHUYLA EFRİN’İ SAHİPLENİYORUZ!

Yeni Kadın`ın TC Ordusunun Efrin işgalinin ardından Avruapa`da faaliyetinin olduğu tüm alanlarda yönetici ve üyelerini yapılacak eylemlere çağrı niteliğinde yayınladığı açıklamayı aynen yayınlıyoruz.

Açıklama şöyle;

Türkiye halkı “Bir gece ansızın gelebiliriz” söylemleri ile, Efrin’e yönelik düşünülen askeri müdahaleyi meşrulaştırmak için, iktidar tarafından psikolojik olarak haftalardır hazırlanmaya çalışıldı. Militarizmin bu hazırlığı 20 Ocak itibariyle sıcak savaşa dönüştü. Bu savaş; Ortadoğu coğrafyasından yükselen ve tüm halklara ama hele de kadınlara umut olan, kadın özgürlükçü Rojava devriminin kazanımlarını yok etmeyi amaçlamaktadır.

Kadınlar başta olmak üzere, Kürt ve Arap halkları ve dünyanın dört bir yanından demokrasi – özgürlük yanlısı olanların birleşik mücadelesiyle özgürleştirilen Kuzey Suriye’yi, abluka altına alarak bu ittifakı parçalamayı ve “kapitalist dünya düzeninin değiştirilemeyeceği” algısını yerleştirmeyi amaçlamaktadır.. Bu savaş; biz emekçiler açısından yoksulluğun büyüyeceği, biz kadınlar üzerindeki baskı ve yasaklar zincirlerinin daha uzayacağı, tacizlerin/ tecavüzlerin artacağı, gençlerin geleceğinin daha fazla karartılacağı anlamına gelmektedir.

Savaş zenginler için fırsat, ezilenler için ölüm, sakatlık, göç ve yoksulluktur.

Türkiye coğrafyasında OHAL gölgesinde çıkartılan KHK larla, Kürt halkı, ilerici, devrimciler başta olmak üzere, işçi sınıfı ve ezilenlere yönelik artan saldırılar, kadınlara, LGBTİ+lere yönelik yükselen şiddet, kadın katliamları, akademisyenlere, gazetecilere yönelik tutuklama furyası ile ülkenin adeta açık hava hapishanesine dönüştürülmesi, dipten gelen dalgaları hergün biraz daha kabartmakta. Bu süreçte ciddi oy kaybı yaşayan R.T.Erdoğan ve şürekası, Efrin’e yapılan saldırı ile, milliyetçi duyguları besleyerek 2019 seçimleri için oy artışını sağlamayı hedefliyor.

Rusya ve diğer emperyalist blokların da tam desteği ile başlatılan bu işgal girişimi, Ortadoğu’da halkların ama hele de kadınların umudunu büyüten bir kıvılcım niteliği taşıyan Rojava devrimini boğmak için yapılmıştır. ABD’nin de örtülü olarak destek verdiği bu işgal girişimi, kuşkusuz yine Kobanê ruhu kuşanılarak, şimdi de Efrîn’de kadınların ve dünya halklarının desteği ile enternasyonalist bir zafere dönüştürülecektir.

Alman emparyalizmi başta olmak üzere, her fırsatta demokrasi havarisi kesilen ve insan haklarından dem vuran birçok emperyalist ülke yöneticilerinin açıklamaları ise, “endişe duymaktayız” dan öte geçmemiştir. Son süreçte Erdoğan’ın Fransa’da, Dış İşleri Bakanının ise Almanya’da yaptıkları görüşmelerde, bu işgalin detaylarının tartışıldığı şimdi anlaşılmaktadır..

Bu Savaş Kadınların ve Emekçilerin Savaşı Değildir; Bu savaş ezilenlerin savaşı olmadığı gibi, kadınların savaşı hiç değildir. Faşizmin bu planlarını boşa çıkartmak, kadın ve halk düşmanı politikalara karşı sokaklara çıkarak, Efrin’i ve Rojava kadın devrimini sahiplenmek, saldırılara karşı mücadeleyi büyütmek, başta anti faşist- anti emperyalist kadınlar olmak üzere, onurlu her insanın ahlaki görevidir.

Gün; Kobane ve Rojava ruhuyla Efrin’i sahiplenme günüdür. Gün; Arin Mirkan, Ayşe Deniz, İvana Hoffman ve Rojova’da ölümsüzlüğe uğurladığımız daha nice kadınların direniş ruhuyla, Efrîn direnişini sahiplenme günüdür. Yeni Kadın olarak; TC faşizminin bu saldırısını bir kez daha nefretle ve öfkeyle kınarken, tüm faaliyet alanlarımızdaki kadın aktivistlerimiz başta olmak üzere, Avrupa’daki devrimci demokratik güçleri, TC devletinin işgal saldırılarına karşı sokaklara çağırıyor, Efrin halklarının görkemli direnişini selamlıyoruz. 27 Ocak Cumartesi günü Avrupa’nın her yerinde ülke merkezli eylemlere en güçlü bir şekilde katılalım…

Yaşasın Devrimci Dayanışma
Jin Jiyan Azadİ

Bildirinin Almancası için tıkla…