Home , ATİK , ATİK: „İşgale Karşı Savaşan Efrîn Halkı Kazanacaktır!“

ATİK: „İşgale Karşı Savaşan Efrîn Halkı Kazanacaktır!“

ATİK |23.01.2018| İşgal, katliam ve yargısız infazlarla anılan Kürdistan coğrafyası, faşist TC’nin Efrîn işgali girişimiyle yeni bir boyut kazanmaktadır. Emperyalistlerin yerli işbirlikçisi ve taşeronu olan faşist TC, beslediği faşist çetelerle birlikte Efrîn’i işgale girişmiştir. Havadan, karadan devşirme çetelerle birlikte giriştiği işgal, direnen Efrîn halkının kazanımlarıyla devam etmektedir. Özellikle yoğun uçak bombardımanına tutulan bölgede bir çok sivilin katledildiği söz konusudur.

Başta Rusya olmak üzere Emperyalistlerin desteğiyle gerçekleştirilen bu işgal girişimi, Ortadoğu’da faşist Türk devletine biçilen rolü de ortaya koymaktadır. Emperyalistlerin besleyip büyüttüğü çetelerin saldırılarının direniş karşısında hezimete uğraması ve Rojava’da eşitlikçi, demokratik bir öz yönetimin ortaya çıkması bölgede yaşayan çeşitli inanç ve uluslara örnek olmuştur. Bunu kırmak ve Emperyalist çıkarlara dayalı bölgede bir yönetim oluşturmak için taşeron faşist TC üzerinden bu işgal girişimi gerçekleştirilmiştir. Bu girişim sadece Efrîn ile sınırlı kalmayarak, diğer alanlara da ilerleyecektir.

Sözde demokrasi havarisi kesilen Avrupalı Emperyalist ülkelerde bu işgali desteklemektedirler. Kısa süre önce faşist Erdoğan’ın Fransa’ya, Dış İşleri Bakanının da Almanya’ya gelişinin nedeninin, işgal için yapılan görüşmeler olduğu şimdi daha da netleşmiştir. Özellikle işgalde bir çok Avrupa ülkesinin gönderdiği ağır silahların kullanıldığı, özelde de Alman devletinin verdiği tanklarla Efrîn’in bombalandığı söz konusudur. Alman tanklarıyla Kürtler katledilmektedir.

Rojava direnişinin başlamasından günümüze, çeşitli saldırılar gerçekleştirerek direnişi kırmaya çalışmıştır faşist TC, Emperyalist ağa babalarının da desteğini alarak gerçekleştirdiği Efrîn işgali, aynı zamanda Türkiye’deki muhalefeti bastırmaya yöneliktir. Sözde 15 Temmuz darbe girişimiyle birlikte, uygulanan Olağan Üstü Hal ve Karar Hükmünde Kararnamelerle ülke adeta açık hapishaneye dönüşmüştü. En küçük bir karşı koyuş, itiraz, yürüyüş ve miting dahi sürekli kolluk güçlerinin saldırılarına maruz kalmaktadır. Binlerce insan bu saldırılar sonucunda göz altına alınıp tutuklanmıştır. Aydınlar, gazeteciler, hukukçular, milletvekilleri, öğretim görevlileri, işçiler ve emekçiler; kısacası faşizme karşı ses çıkaran tüm insanlar göz altına alınıp tutuklanmaktadır.

Kürt illerinin birçok köy ve beldeleri yasak bölge ilen edilerek, sokağa çıkmak yasaklanmakta, çıkanlar da katledilmekte, tutuklanmaktadır. Bütün Kürt il ve ilçelerindeki seçilmişler tutuklanmış, onların yerlerine kayyum atanarak, bölge halkının iradesi yok sayılmıştır.

İşçilerin en doğal hakkı olan grev hakkı, OHAL bahanesiyle yasaklanmıştır. Bir çok işletmede demokratik hakları olan grev hakkını kullandığı için yüzlerce işçi göz altına alınmış, bir çok işçi ve emekçiye davalar açılmıştır. Onlarca grev yasaklanarak, tekellere peşkeş çekilmiştir.

Faşist TC’nin tüm bu uygulamalarını hiçe sayarak her gün Türkiye’nin bir çok bölgesinde insanlar sokağa çıkarak, eylem ve etkinlikler yaparak, karşı durmaktadır. Türkiye Kürdistan’ı başta olmak üzere, direniş örülmektedir. Tüm yasaklamalara rağmen, bir çok işletmede işçiler, greve giderek karşı koyuşlarını örgütlemektedirler.

Yaşanan bu direnişi kırmak, içerideki muhalefeti susturmak içindir aynı zamanda Efrîn işgali. Efrîn’den başlayıp diğer alanlara doğru ilerleyecek olan bu işgal girişimi, başta bölgedeki Kürtler ve onlarla birlikte direnişi büyütün devrimci ve komünistlerin mücadelesiyle hüsrana uğratılacaktır.

Avrupa’daki demokrasi güçleri olarak ta; Efrîn direnişini sahiplenmek, yerli kitleler içerisinde kamuoyu oluşturmak ve Kobane ruhuyla direnişi büyütmek bir görevdir. ATİK olarak; tüm yerli ve göçmen demokratik güçleri ve ilericileri direnen Efrîn halkıyla dayanışmaya, işgale karşı mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz. Tüm gücümüzle, sokak eylemleriyle direnişi sahiplenelim!

Yaşasın Efrîn Direnişimiz!

İşgalci TC; Efrîn’den Defol!

Yaşasın Halkların Kardeşliği!

ATİK – Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu 

Bildiri İndir