Home , Haberler , Zürih Gençlik ve Kültür Evi, 14. Kongre İradesi`nden, ATIK`li Tutsaklarla İlgili Deklerasyon!

Zürih Gençlik ve Kültür Evi, 14. Kongre İradesi`nden, ATIK`li Tutsaklarla İlgili Deklerasyon!

 

Dernek LogosuZürih Gençlik ve Kültür Evi, 14. Kongre İradesi`nden, ATİK`li Tutsaklarla İlgili Deklerasyon!

Zürih Gençlik ve Kültür Evi, 14. Kongre İradesi, oybirliği ile karar alarak kamuoyuna duyurduğu deklerasyonunu, haber değerinden dolayı olduğu gibi yayınlıyoruz.

„Bilindiği üzere, 15 Nisan 2015 tarihinde, ATİK yönetici ve aktivistlerine yönelik olarak, emperyalist Alman devleti ve faşist Türk devleti işbirliği ile bir operasyon gerçekleştirilerek, başlangıçta 12, daha sonra da 10 arkadaşımız tutuklanarak, hapishanelere konulmuşlardır.

Tutuklanan yoldaşlarımız, tarihsel olarak haklı ve meşru bir davanın ve inancın savunucuları; emperyalizme, faşizme, kapitalizme ve her türden gericiliğe karşı, insanlığın kurtuluşu mücadelesinin birer sıraneferleridirler.Yaşamları, gayri-meşru ve insanlık düşmanı olan sistem ve uygulamalara karşı mücadele ile, ezilenlerin davalarından asla ödün vermediler. Bugün, her birisinin ayrı ayrı, birbirlerinden yalıtık ve dışarıyla bağlarının izole edilmesi, onların ve tabiki aynı düşünce ve duygudaşlıkta birleştiğimiz için de, bizim, düşünce, ütopya ve gelecek tasarımlarımızdan duydukları korku ve tedirginlikten kaynaklanmaktadır.

Bugün, yoldaşlarımız nezdinde, „yargılanmak „ve „mahkum edilerek cezalandılmak“ istenen, işte bizim özgürlük düşlerimiz, genel olarak ezilenlerin özgür gelecek özlemleridir.

Dahası, haklı ve meşru olan devrimci-demokratik mücadele ve siyaset yapma hakkımıza, örgütlenme ve ifade özgürlüklerimize yapılan gerici, gayri-meşru bir saldırıdır. Bu saldırılarla bizler sindirilmek, yıldırılmak isteniyoruz.

Operasyonun yapıldığı 15 Nisan`dan bugüne;

Nasılki yoldaşlarımızı ve onların inançlarını yalnız bırakmadan sahiplendiysek,, nasılki kurumlarımıza daha güçlü, birlik ruhunu güçlendirilmiş bir şekilde sahip çıktıysak,bundan sonra da asla tereddüt etmeden , daha yüksek bir birlik ve mücadele ruhu içinde yoldaşlarımıza ve kurumlarımıza sahip çıkacağız.

Gerici emperyalistlerin ve faşist Türk rejiminin kirli ittifaklı saldırılarını bir kez daha nefretle kınadığımızı ve bu gayri-meşru saldırıların, bizleri asla inançlarımızdan ve yolumuzdan alıkoyamıyacağını, bir kez daha açıktan, oybirliği ile deklere ediyoruz.

Devrimci Mücadele Heryerde Meşrudur!
Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur!
ATİK`li Tutsaklara ve Tüm Politik Tutsaklara Özgürlük!

Zürih Gençlik ve Kültür Evi
14. Kongre İradesi“