Home , Avrupa , Yeni Kadın Viyana: „Dünya Halkları Kadınların Mücadelesiyle ÖZGÜRLEŞECEK“

Yeni Kadın Viyana: „Dünya Halkları Kadınların Mücadelesiyle ÖZGÜRLEŞECEK“

VİYANA|09.03.2023| Kadınların emeklerinin çifte sömürüsüne, kazanılmış hakların gaspına, toplumsal cinsiyet baskısına, tecavüze, tacize ve LGBTİ+ bireylerine yönelik nefret cinayetlerine kadar, ataerkil kapitalist-emperyalist düzene karşı Kadınlar ve LGBTI+ ların öncülüğünde Viyana’da 10 bin kişinin katıldığı miting ve yürüyüş gerçekleştirildi.

Yapılan açıklamalarda; Kadınlar için daha fazla yoksulluk, sefalet, şiddet, katliam, göç anlamına gelen savaş politikalarına, savaş bütçelerine hayır dedin. Onun yerine sağlık, eğitim ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı politikalar hayata geçirilmesi vurgulandı. Kadınlara ve LGBTİ+lara uygulanan ayrımcılık, şiddet ve tacize son verilmeli, cinsler arasında eşitliğin sağlandığı çalışma yaşamı ve ortamı sağlanmalıdır diyerek taleplerini Viyana sokaklarında haykırarak, Yaşasın 8 Mart,Kadınlar birlikte güçlü sloganlarıyla yürüyüş sonlandırıldı.