Home , Avrupa , Yeni Kadın Ve YDG`den Münih`e Çağrı

Yeni Kadın Ve YDG`den Münih`e Çağrı

Sıkılı yumrukları, sloganları ve zafer işaretleri ile yargılanan değil, yargılayan  devrimciler için…

Yeni Kadın Ve Yeni Demokratik Gençlik`ten Münih`e Çağrı

İki yıl önce, 15 Nisan 2015 tarihinde,  Almanya merkezli eş zamanlı  ATİK aktivistlerine yönelik gerçekleştirilen operasyon; anti – emperyalist, anti – faşist ve ataerkiye karşı bir duruş olan demokratik mücadelemize yönelik,  ATİK’i kriminalize etmek hedefli  bir saldırıydı…  Sesimizi kesmek, teslim almak, bizlere biat etmeyi dayatmak  için yapıldı. Bizler de, ATİK bileşeni Federasyonlar, Yeni Kadın, YDG`li aktivister olarak, ilerici – devrimci dostlarımızla birlikte, iki yıldır sergilediğimiz duruşumuzla, “ATİK Yalnız Değildir“, “Hepimiz ATİK`liyiz diyerek alanlarda birleştik.

129 b yasası; biz göçmenlerin kriminilize edilme yasası olarak, bir şiddet politikasıdır;

Ezenlerin, ezilenler üzerinde yaptırım metodu olarak uyguladığı ŞİDDET, egemen sistemin, korku salarak biat eden bir toplum yaratmak için başvurduğu yöntemdir… Bunun içindir ki; sisteme muhalif olanlar, insanın insan gibi yaşayabileceği bir dünya yaratmak için mücadele edenler ; egemenler tarafından “TERÖRİST” ilan edilerek katledilmekte veya hapishanelerde tutsak edilerek toplumdan soyutlanmaya çalışılmaktadır.

Almanya’da  ATİK`li Devrimcilerin, ilerici – devrimci dostlarımızın çoğunun tutuklanmasına gerekçe gösterilen, göçmenlerin kriminilize edilme yasası olan 129 b; sisteme muhalif olan göçmenlere yönelik bir şiddet politikasıdır.

2,5 yıldır Almanya hapishanelerinde zorla tutulan 10 devrimci  ATİK aktivistinin yalnız olmadıklarını göstermek için, her ay bir Cuma günü, mahkeme binası önünde eylem gerçekleştirilmekte ve her eylem bir kurum tarafından üstlenilmektedir.

Kasım  ayına denk gelen 24 Kasım eylemini, Yeni Kadın ve Yeni Demokratik Gençlik olarak örgütlüyoruz.

Tüm ilerici, devrimci, demokrat, yurtsever  gençlik, kadın ve LGBTİ+ örgütlerini ve dost güçleri bu eylemi sahiplenmeye çağırıyoruz.

129 b yasasına bir kez daha güçlü bir şekilde  “HAYIR” demek, ATİK`li yoldaşlarımız özgülünde devrimci tutsakların yalnız olmadıklarını bir kez daha göstermek için, Yeni Kadın ve Yeni Demokratik Gençlik bileşenleri olarak bütün aktivistlerimizin en geniş katılımı sağlamak için çaba harcayacaklarından tereddütümüz yok.

Bir kez daha hep birlikte, “129 b yasasına Hayır!”, “Ezenlerin, ezilenler üzerinde biat ettirme politikası olarak uyguladığı şiddete Hayır!”, “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur!” diye, güçlü bir şekilde haykırmak için..

ATİK`li yoldaşlarımız özgülünde tüm politik tutsaklar için; 24 Kasım Cuma günü Münih mahkeme binası önünde buluşalım.

  • Bu Dava Mahkeme Salonlarında Değil Sokaklarda Kazanılacak!“
  • Direne Direne Kazanacağız!
  • Jin, Jiyan, Azadî!
  • Yaşasın Kadın Mücadelesi!

Yeni Kadın Merkezi Yönetim Kurulu ve Yeni Demokratik Gençlik Merkezi Yönetim Kurulu