Anasayfa , Haberler , Yeni Kadın : „Tüzük ve Programını kavrayıp, kavratalım”

Yeni Kadın : „Tüzük ve Programını kavrayıp, kavratalım”

Avrupa da 27 yıllık mücadele tarihi olan, anti emperyalist – anti faşist ve ataerki karşıtı mücadele yürüten kadın örgütü Yeni Kadın MYK`sı Almanya`nın Frankfurt şehrinde 10/11 Şubat tarihleri arasında örgütlediği merkezi kampına çağırıyor.

Yeni Kadın Tüzük ve Pogramının tartışılıp konuşulacağı kampta, MYK (Merkezi Yönetim Kurulu) tarafından hazırlanan „Kadın beyanı esastır, aksini ispat yükümlülüğü erkeğe aittir“ tüzük maddesi, Feminizm ve Öz savunma başlığı altında hazırlanan taslak metinler çerçevesinde tartışmalar yürütülecek.

Tüm faaliyet alanlarındaki komitelerine çağrı yaparak örgütlediği eğitim kampında „Çalışmalarını en iyi şekilde daha fazla ete kemiğe büründürmek, Yeni Kadın’ın programa tekabül eden konularda tek sesliliği sağlamak amacıyla, Merkezi Yönetim Kurulu, Ülke Kadın Komiteleri, Ülke Faaliyet Komiteleri, yerel alan komiteleri ve temsilciliklerimiz ile birlikte program ve tüzüğü tartışarak, kadın örgütlülüğünün misyonu, amaç ve hedeflerini kavrama ve kavratma noktasında bir eğitim kampı örgütlüyoruz“ dedi.