Home , Avrupa , Yeni Kadın, 14. Dönem Merkezi Yönetim Kurulu’ndan, Kamuoyuna Açıklama

Yeni Kadın, 14. Dönem Merkezi Yönetim Kurulu’ndan, Kamuoyuna Açıklama

Dünya genelinde egemenlerin, ezilenlere yönelik topyekün saldırılarını yaşamın her alanında yoğun bir şekilde hissettiğimiz/ yaşadığımız bir süreçte, hiç şüphe yok ki tüm bu saldırılar biz kadınlar cephesinde çok daha yoğun bir şekilde yaşanmakta. Evde, okulda, iş hayatında, sokakta yaşam alanlarımız giderek daraltılmakta, yaşamlarımızın gaspedilmesi de dahil, şiddetin her türüne maruz kalışımız, artık insanca yaşamdan yana olan hiç kimsenin “görmedim, duymadım, bilmiyorum” diyemeyeceği bir yükselişte seyretmektedir.

Tam da bu nedenle kadın mücadelesinin ve dayanışmasının öneminin her zamankinden daha fazla hissedildiği bu süreçte, ne yazık ki uzun süreden beridir ATİK saflarında yaşadığımız örgütsel sorunlar, kadın örgütümüz Yeni Kadın’a da yansıtılmıştır. Kongrelerden önce başlayan bu süreci, Yeni Kadın MYK olarak zarar görmeden atlatabilmek için yoğun bir çaba sarf ettik. Mümkün olduğunca hoş görülü, kucaklayıcı, birleştirici olmaya çalışarak Avusturya Ülke Komitemizin tüzüksel ve örgütsel işleyişimizi dinamitleyen yaklaşımlarını, iç hukuku işleterek çözmeye çalıştık. Ama tüzüksel ve örgütsel işleyişimizi dinamitleyen bu yaklaşımlar artık yıkıcı ve ayrıştırıcı bir hal almaya başladığından ve tüm uyarılarımızın yanıt bulmamasından dolayı, tüzük gereğini yerine getirme zorunluluğumuz kaçınılmaz olmuştur.

Bu sürece nasıl gelindi?

Kongrelerden önce başlayan sorunlar, 14. Kongre ile birlikte tırmanışa geçti. Kongre de yeni yönetim organlarının seçildiği gündemde, 14. dönem MYK’sının; kongrede hazır bulunan 72 delegeden 62 sinin onayı ile seçilmiş olmasına rağmen, Avusturya MYK temsilcimizin Avusturya’nın iradesi ile seçilmediğini bu nedenle de meşru görmediklerini, defalarca söylemişler, pratikte de bunu günümüze kadar yansıtmıştırlar.. Oysa bilinir ki; ülke iradesi ülke genel kurulunu gerçekleştirir, delegelerini seçer ve merkezi kongreye gönderir. Tüm faaliyet alanlarının delegeleri merkezi kongrede birleşir ve merkezi kongrenin iradesini oluşturur. Tüm genel kurullarda ve kongrede ise her delegenin seçme ve seçilme hakkı, her üyenin de seçilme hakkı vardır. (Tüzük Madde § 11/a. Kongreden en az üç (3) ay önce üye olan bireyler, yönetici organlara seçme ve seçilme hakkına da sahiptirler.)

Avusturya ÜKK’sının, Kongre sonrası ilk toplantı sonuçlarında hem Avusturya ülke Genel Kurulunun, hem de merkezi kongrenin değerlendirildiği bölümde, eleştiri adı altında gerçeği yansıtmayan niyet okumalar ve ön yargılarla yapılan suçlamalar ve hakaretleri kapsayan yazı, toplantı sonuçlarıyla birlikte tüm Avusturya faaliyet alanlarına dağıtıldı. Şüphesiz kurumlarımız arası eleştiri/özeleştiri mekanizmasının işletilmesi olmazsa olmazımızdır.. Ancak, eleştiriler, yıkıcı değil, yapıcı/yoldaşça ve gerçekçi olmak zorundadır. Ayrıca tartışmalar son halini almadığı sürece, yazışmalar kurumlar arası iç yazışma olmak zorundadır ve karşılıklı ikna yöntemi içermelidir.

ATİK Genel Konseyi’nin birinci toplantı sonuçlarına ilişkin, ATİGF üzerinden Konsey’e ulaştırılan sözde eleştirel, özde hem kurumlarımızı hem bireyleri teşhir eden ve devrimci kültürden uzak bir uslüp ile yazılmış, Kongre iradesini tanımayan “açıklama”nın altına atılan “YENİ KADIN Avusturya” imzası ile, bir kez daha tüzük ihlali yapılmıştır. (Madde § 3/c : ATİK Kongresinin kararları kadın örgütümüz için de bağlayıcıdır.) ÜKK, MYK’ nın uyarısına geç te olsa verdiği cevapta, “altına attığımız imzaya konu olan yazının politik içeriğinin arkasında duruyoruz” diyerek, örgütsel işleyiş ve tüzük ihlallerine devam edeceklerini beyan ettiler.

3/4/5 Haziran’da Avusturya Ülke Komitesi olarak örgütlenen eğitim kampı, ÜKK’nın yetki sınırlarını aşan, Avrupa’ya hitap eden bir kampa dönüştürülerek yine örgütsel işleyiş ihlal edilmiştir. Bilindiği gibi, her ÜKK kendi faaliyet yürüttüğü ülke sınırları içindeki kadın örgütlenmesinden sorumludur ve çalışmalarını ona göre örgütler. Avrupa’ya yönelik çalışma örgütlemek MYK’nın görevidir. Aynı örgütsel işleyiş ihlali, 8/9/10 Aralık Avusturya Kadınlar Eğitim Kampında da tekrarlanmıştır.

Linz Umut Kültür Derneğinde çıkan olaylarda bir kadın arkadaşın maruz kaldığı şiddet olayı üzerine, bir kez daha asılsız suçlamalar, teşhir, hakaret dolu açıklama bardağı taşıran son damla oldu.

Arkadaşlar, yazının başından sonuna kadar, önyargılar ve niyet okumalarla hareket ederek, MYK ve bileşeni olduğumuz ATİK Genel Konseyi’ni, bu kurumların yöneticilerini, geleneğimize çok yabancı olan bir dil ve üslup ile, ‘teşhir, şantaj, tehdit ve hakaret içeren, olayları çarpıtan ‘’tehlikeli bir hesaplaşma anlayışı’ ve “çamur at yapışmazsa izi kalır” mantığıyla karalamakta hiç bir sakınca görmediler. MYK, kısa bir yazı ile arkadaşlara “bu yazının yayınlanmasının işlerliğimize ve tüzüğümüze ters düşüleceği” noktasında uyarmasına rağmen, henüz iç hukuk tamamlanmadan, acele bir şekilde açıklamayı sosyal medyada yayınlanarak örgütsel işleyiş bir kez daha ihlal edildi.

MYK son olarak yaptığı uyarıda, bu yazının geri çekilmesini ve özeleştiri verilmesi talebinde bulundu. Gelen cevap yine öncekilerden farklı değildi…

Bu açıklamamızda, Avusturya ÜKK’sının yayınladığı yazılarda ve açıklamalardaki asılsız iddialara cevap verme gereği duymuyoruz. “Ayinesi İştir Kişinin Lafa Bakılmaz” deyip geçiyoruz.

Fakat bu açıklamamızda, Avusturya ÜKK sındaki arkadaşların, bu uslüp, bu eril –yıkıcı- bölücü dil ve tutumlarının, Yeni Kadın örgütümüze ait bir kültür olmadığını, yönetici kademelerindeki kadın arkadaşlarımızın da, Yeni Kadın adına bu tavırları ve eril dili kullanmaları halinde, örgütümüz adına zarar verici olduğunu hatırlatmak istiyoruz… Ortak paydalarda buluşmak, ortak sorunlara birlikte çözüm bulabilmek, bunu yaparken de eleştiri-özeleştiri ilkesini, kadın gözü, yüreği ve diliyle yapabilmek aslolandır. Dağıtan değil birleştiren, bölen değil toparlayan, kadın dayanışmasını ve birlikte mücadelesini ön planda tutan bir anlayışla hareket etme prensip ve ilkelerimize de ters düşen Avsturya ÛKK’sı, eleştiri adı altında şiddet dilini, ‚tavır‘ adı altında bağlı olduğu örgütü karalama ve teşhir yöntemini seçerek kadın örgütü olma ilke ve prensiplerimizin, dolayısıyla tüzük kurallarımızın dışına çıkmış, tüm çabalarımıza rağmen birlikte çalışmanın bütün koşullarını ortadan kaldırmıştırlar.

Sonuç olarak;

Avusturya ÜKK’sı Linz’deki gelişmelere ilişkin, “kadına yönelik şiddete karşı tavır” adı altında, yaptığı, karalama, teşhir içerikli ve baştan sona şiddet içeren, yaşanan olayı kendi dar grup çıkarlarına malzeme yapan, sözde “kadına yönelik şiddete karşı açıklama” ve yine en son gönderdiği yazı ile kendisini Yeni Kadın örgütünün dışına çıkartmıştır.

MYK olarak; tüzüksel ve örgütsel işleyiş ihlalleri nedeniyle, Avusturya ÜKK’sını 15. Kongreye kadar dondurdurma kararı aldık.

Bilinir ki; örgütlü çalışmada, eleştiriler ve farklı düşüncelerin çatışmaları hiyareşik örgütsel yapılanmaya uygun olarak yapılması gerekmektedir. Aksi tutum, anarşizmdir ve yıkıcılık/bölücülüktür. Tüzüğümüzde açıkça belirtilir ki; Yeni Kadın Tüzüğünün ve Kongre kararlarının çiğnenmesi dondurma gerekçesidir.

Madde § 7: Ülke Komitelerinin Görev ve Yükümlülükleri:

a.) Kongre ve MYK kararlarını uygulamak.

Madde § 13/ d.) Tüzüğe, kongre kararlarına uymayan ülke ve yerel komiteler önce yazılı olarak uyarılır, olumsuz tavırlarının devamı halinde, MYK tarafından dondurulur. Bağlayıcı son kararı Kongre verir.

Çalışmalarınızda başarılar temenni ederiz

12.12.2017

YENİ KADIN, 14. DÖNEM MERKEZİ YÖNETİM KURULU