Anasayfa , Avrupa , Yeni Kadın 12. Kurultayını Başarıyla Gerçekleştirdi !

Yeni Kadın 12. Kurultayını Başarıyla Gerçekleştirdi !

ALMANYA |14DSC_0630 – 01 -2013 | Yeni Kadının 12.Kurultayi Stuttgart‘a başladı.  Salonun Devrimci mücadelede  şehit  düşen Kadınların Pankartları ile  şiddete  yönelik Pankartlar asılmıştı. Yine  Pariste katledilen  üç Devrimci Kürt Kadınının Pankartı Salonda yerini aldı.

Kurultay başlamadan önçe  Fransanın Başkenti Pariste  Katledilen 3 Devrimci Kürt Kadınının katledilmesi  anısına  bir  konuşmayla  Saygı duruşu  yapıldı.

Yeni Kadının 12.Kurultayi Avrupanın çeşitli ülkelerinde (Almanya, Avusturya, İsvicre, Hollanda, Fransa) 56‘ya yakın delegenin katılımıyla başladı. Delege tespitinin yapılmasından sonra, Delege çoğunluğunun Kurultayda bulunmasıyla kurultay başlatılmış oldu. İlerleyen dakikalarda Delegelerin sayısı 70 ulaştı.

Divan  seçiminden sonra, MYK‘ nın hazırlamış olduğu Kurultay gündemine  yönelik öneriler ve değişiklikler  tartışıldı.  Gündem onaylandıktan  kurultay Programına  gecildi.

Tek tek Ülke  Raporlarının okunmasıyla birlikte tartışma ve  düşünce bölümüne  gecildi.   Raporlar sonrası Yeni kadın delegeleri çeşitli eleştiri ve  düşüncelerini sundular.

DSC_0632Eleştirilerin odağında, dışımızdaki kadınlara yönelik çalışmalar ve  örgütleme  sorunları olarak  ele  alınmadığı ve faaliyetlerin takvimsel olanların dışında, bizlerin  hangi anlayışla ele  aldığımız ve örgütlediğimiz sıkıntısı halen kendi içimizde aşamadığımız bir  durum olduğu belirtildi.

Yeni Kadının önce  ülkelerde Göçmenlerin durum tespitini yapmalı, hangi sorunlar olduğu ve  bunların nasıl ele alınacağı  gibi önemli tespitler gereklidir. Göçmenler içinde  Kadınların durumu ve bizim onlara  yönelik hedeflerimiz gibi anlayışlarla  hareket etmeliyiz. Sahiplenişimiz ve  bütünlüklü  düşünüş tarzına  sahip olmamız gerekiyor. İçimizdeki yanlış anlayışlara  karşı mücadele yürütmeliyiz. Yanlış anlayışların metodlarınıda ve  yöntemlerinide  nasıl tartışacağımızı politikasını doğrular üzerinde yürütmek zorundayiz.  Erkek egemen anlayışa karşı mücadele,  sınıf mücadelesi sürdükce sürecek. Saflarımızdaki erkek şövenizme  karşıda mücadel vermek zorundayiz.

Kurumsal olarak sorunlarımız var.  Kurumsal yapısal sorunlarımızı  aza indirecek şekilde  cözümler  bulmalı belirtildi.

Üyelik kampanyası istenilen düzeyde  yürütülemedi. Bölgelere ve alanların yoğunlaşmasına göre değişmekte. Yoğunlaşan alanların Üyelik Kampanyası hem içe hemde dışa yönelik daha başarılı olduğu belirtildi.

Enternasyonel faaliyetlere  önem vermek gerektiği belirtildi. Diğer kadınlara  gitmenin  bir  yoluda  sendikalar içinde yer  almak ve Sendika temsilciliği yürütmektır.

Kurultay ‘da 2. Gün …

DSC_0637Yeni Kadın 12. Kurultayi 2. Gün  Perspektif Taslağının okunmasıyla  başladı.  Yeni Kadın MYK’ sının hazırlamış olduğu Sinevizyon eşliğinde Perspektif sunuldu.  Perspektifin sunulmasıyla birlikte Bölgelerin Perspektife  yönelik hazırlamış oldukları yazılı Raporları sunuldu. Raporlarını Yazılı sunmayan bölgeler  ise söz  haklarınıu kullanarak sözlü  sunumlar yaptılar. Bu sunumlar sonrası Delege  ve  katılımcılar Perspektife  yönelik eleştiri ve  önerilerini sundular. Zengin tartışmaların yaşandığı kurultayda özelikle Kampanyaların ele  alınışı ve  hangi süreclerde  ne  tür  kampanyaların yapılması gerektiği  üzerinde  duruldu.

Eşit  İşe  Eşit  ücret talebine  yönelik daha  detaylı araştırmaların yapılması ve bu talebin  dışımızdaki  kesimlerle  birlikte  yürütmenin gerektiği vurgulandı.  Bu talebin Sendikaların  gündeminde  daha çok işlemek gerektiği  belirtildi.

Şiddete karşı Kampanyaların içeriğinin doldurularak ve gelişen somut  gelişmelere  yönelik ele alınması, yürütülmesi vurgulandı.

DSC_0638Ev içi emeğin  tanınmasına yönelik önemli öneriler ve tartışmalar yapıldı. Evi içi emeğin tanınması, ev kadınlarının  sosyal güvencelerinin, emeklilik  hakkı ve sigortalı olma hakkının sağlanması  gerektiği belirtildi. Burada esas olanın Kadınların üretime katılmasıdır. Kadını eve hapsedilmesi olmadığıdır.

Göçmen kadınların Avrupadaki tarihlerinin yazılması gerektiği ve Krizin Göçmen kadınlar üzerindeki somut  etkilerinin detaylandırılması gerektiği belirtildi.

Göçmen Kadınların örgütlenmesinin  bugün acısında  zorunluluk olduğu, mutlaka bunun başarılması içinde daha  fazla politik Bilinc ve caba verilmesi belirtildi.  Sendikal calışmanın, iş Yeri Komitelerinin örgütlenmesi, İş yeri Temsilciliklerin oluşturulması gerektiği belirtildi. Calışan her  Yeni kadın üyesinin İş yerlerinde sendikaya  üye  olma ve İş Yeri örgütlenmesine  katılması gerektiği vurgulandı.

Entenasyonal görevlerimizin olduğu ve mutlaka Enternasyonal bir  Kadın Konferansının yapılması belirtildi.

Yapılan tartışmalar  sonrası Perspektife  yönelik tartışmalarda  öne  cıkan konulara yönelik Yeni kadın MYK’sında bir  arkadaş  toparama  yaparak  Perspektif taslağına yönelik sorulara ve düşüncelere  yanıt  verdi ve Taslağı gelen öneri ve  eleştirilere verilen yanıtla  onaylanmasını istedi.

ATİK Kongresi  için Delege  secimi yapıldı.  Yeni kadın ATİK Kongresine 18 Delege secti ve  bu delegeler Yeni kadını ATİK Kongresinde  temsil edecekler.

Akabinde Yeni  Kadının Yeni MYK’ sının Seçimlerine  geçildi.  MYK’ ya 7 üye  gönüllü kendini sundu ve oy Birliğiyle  oylandı. Aynı zamanda 3 Denetim Kurulu üyesi gönüllü seçildi.

Temeni ve  öneriler  yapıldı.

Birlik-Mücadele-Zafer, Yaşasın Yeni kadın, ATİK Sloganıyla  Kongre  bitirildi.