Home , Avrupa , YDG 19. Kongresi: Anti-Emperyalist Mücadeleyi Yükseltelim

YDG 19. Kongresi: Anti-Emperyalist Mücadeleyi Yükseltelim

ydg19kongreFRANKFURT | 23 – 02 – 2009 | ATİK – Yeni Demokratik Gençlik dün ve bugün süren iki günlük kongre ile bir dönemi daha geride bıraktı. Merkezi olarak 19.’sunu geride bırakan YDG’nin gündeminde uluslararası planda ticarileşen eğitim sistemi vardı. Toplam 43 delegeden 42’sinin yanısıra çok sayıda dinleyicinin katıldığı 19. kongrede bu alana ilişkin yoğun tartışmalar yaşandı.

Delege tespiti ve saygıı duruşu ile başlayan kongrede divanın seçiminin ardından ‚Parasız-Demokratik Eğitim Hakkı ve YDG’yi Büyütmek İçin; Enternasyonal-Birlesik Mücadeleyi Gelistirelim!‘ konulu siyasi taslak yazısı tartışmaya sunuldu.

Taslak üzerinde yapılan tartışmalarda önerge ve eleştirilerin yanı sıra; Bologna projesi ile sunulan eğitim projesinin önümüzdeki süreçte de ele alınması, arka planının halk gençliği içerisinde daha fazla teşhir edilmesi gerektiği vurgulandı. Genelde tüm gençliği ilgilendiren bu sorun karşısında özelde türkiyeli göçmen gençliğe yönelinmesi  gerektiği vurgulandı.

Bır çok delege tarafından dile getirilen bir diğer sorun ise, YDG’nin salt öğrenci gençliğe yönelik politik açılımlar sunması oldu. Meslik liselerinde kayıtlı, işçi veya işsiz gençliğe yönelik perspektifin sunulmamasına vurgu yapıldı ve bu eksikiliğin önümüzdeki süreçlerde giderilmesi gerektiği üzerinde duruldu.

8 saat süren tartışmaların sonucunda, yazılı önergeler doğrultusunda oylamalar  yapılarak birinci gün son erdi. Birincci günün sonunda ise Grup Mozaik tarafından bir dinleti sunuldu. Coşkulu halayların adında ilk gün bitirildi.

İkinci günün ardından, 18. Dönem Merkezi Yürütme Kurulu tarafından faaliyet raporu sunuldu. Bir yıllık faaliyetin değerlendirilmesinin yapıldığı  gündem maddesinde merkezi faaliyetlerin yanı sıra, örgütsel durum ve YDG’nin basın yayın politikası ele alındı. Anti-Emperyalist mücadelenin yükseltilmesinin önemi üzerinde duruldu.

Tartışmalar neticesinde, her yıl geleneksel olarak yapılan gençlik kültür-sanat festivaline ilişkin bir komisyon oluşturuldu.  Yine YDG yayın organı olan Solution dergisi redaksiyon kurulu yeniden belirlendi.

Yapılan önergeler doğrultusunda, NATO’nun 60.yıl kutlamalarına karşı örgütlenen eylemliliklere merkezi katılımın sağlanması ve YDG’ye ait belirlenen bir slogan da delegelerin oyları ile belirlenmiş oldu. Kongrede birde bir tüzük maddesi yenilenerek, ülke gençlik komitelerinin bileşen tanımlaması eklendi .

Kongrede yaşanan bir başka gelişme ise, yıllarca YDG’ye emek veren 18. Dönem MYK’dan iki kişinin YDG’den ayrılmaları oldu. 18. Dönem MYK üyelerinin yazılarını içeren bir hatıra defteri armağan edildikten sonra yapılan konuşmalarda; YDG’nin kendilerine çok şey kattığını, YDG’yi bir okul olarak benimsediklerini ve hatıra defterlerini bir karne olarak da değerlendirdiklerini söylediler.

Kongre’ye ATİK konseyi, UPOTUDAk komisyonu, Yeni Kadın, Birkar-Gençliği, ADGH ve Red block’tan temsilciler katılarak mesajlarını sundular. İki gün yaşanan yoğun tartışmaların ardından kongre atılan sloganlarla sona erdi.