Home , Haberler , Viyana’da Kadınlar Faşizme Geçit Vermiyor

Viyana’da Kadınlar Faşizme Geçit Vermiyor

Viyana | 20.12.2020 | Viyana’da 19 Aralık Cumartesi günü kadınlar, Viyana’da faşizmin yenilgiye uğrayışının 75. Yıldönümü için, “Özgürlüğümüzn 75. Yılında öncülerimiz, öncülük etmeye devam ediyorlar” şiarıyla sokaktaydı.

Yeni Kadın’ın da içinde olduğu birçok kadın örgütünün ortak organize ettikleri miting, saat 14.00’da Viyana Meıdlınger Platz’da biraraya geldi. “Özgürlüğümüzn 75. Yılında Öncülerimiz, Öncülük Etmeye Devam Ediyorlar” şiarının yer aldığı pankartın yanında, direnişçi kadınların resimleri yer aldı.

Kurumlar yaptıkları konuşmalarda özetle; “75 yıl önce Avusturya, Nazi faşizminden kurtarıldı. 9 Mayıs 1945’te Alman faşizminin nihai yenilgisine yol açan, Sovyetler Birliği önderliğindeki müttefiklerin zaferiydi bu. İşgal altındaki ülkelerde, örgütlü direniş olmadan zafer mümkün olamazdı. Dolayısıyla Avusturya’da da içlerinde cesur ve güçlü kadınların da yer aldığı milyonlarca kişi can bedeli direniş sergiledi. Bu Partizan kadınlar silahlı direnişte, sabotaj eylemlerinde yer aldılar veya yasadışı materyalleri, mektupları, yiyecekleri taşıdılar. Binlercesi Kızıl Yardım içinde örgütlenip, toplama kamplarında firar eylemlerinden siyasi insanların saklanmasını organize etmeye kadar birçok tehlikeli görevleri gözlerini kırpmadan üstlendiler. Bu süreçte onlarca kadın mücadeleye liderlik ettiler. Bu cesur kadınlardan bugün de öğrenmeye devam ediyoruz.” dediler.

Tarihten Öğrenelim;

Devam eden eylemde kadınlar konuşmalarında, tarihsel süreçte kadınların bu cesur, direnişçi yanlarına rağmen sistemin onları ısrarla sokmaya çalıştığı fanusu anlattılar ve sözlerini şöyle sürdürdüler: “Faşizmin ırkçı, yayılma ve imha politikaları, işçi sınıfı ve kadın hareketlerine yönelik yok etme saldırılarını, tarifi imkânsız acıları ve milyonlarca insanın katledilmesini getirdi. Bu faşist politikalar kadınların toplumdaki yerini sadece çocuk doğurma ve yeniden üretim makinesi olarak belirlerken, toplumsal yaşamda patriarkal bakış açısının kabullenişini güçlendirdi.“

75 yıl önceki sürecin bugünle bağını ise şöyle kurdular: “Özellikle kapitalist dünya sisteminin yeniden derin bir krize yol açtığı günümüzde, yükselen faşizme, savaş politikalarına, silahlanmaya, işçi sınıfı ve kadınların yılları alan can bedeli mücadelelerle kazandıkları demokratik haklarına yönelik saldırılara karşı, öncü kadınlarımızın direnişlerinden öğrenerek mücadelemizi yükseltmek zorundayız. Özellikle bu saldırılara yanıt olarak dünya çapında kadın hareketinde bir yükselişin kaydedildiği günümüzde, kadınlar olarak kendimizi örgütlememiz ve birlikte savaşmayı öğrenmemiz çok önemli bir noktada durmaktadır.” diyerek kadınları, faşizmin yükselen ayak seslerine, demokratik haklarımıza yönelik saldırılara ve kadına yönelik şiddete karşı örgütlü, birlikte mücadeleye çağırdılar.

Atılan sloganlar ve alkışlar eşliğinde miting saat 15.30’da sona erdi.

scroll to top