Home , ATİGF , Viyana Belediye Seçimlerine „Sınıf Mücadelesiyle Direniş“ Şiarıyla, Katılalım!

Viyana Belediye Seçimlerine „Sınıf Mücadelesiyle Direniş“ Şiarıyla, Katılalım!

11 Ekim tarihinde Avusturya`nın başkenti Viyana`da belediye ve il meclisleri seçimleri gerçekleşecektir. ATİGF olarak bu seçimlere PDA – Solidaritätsplatform (Avustura Emek Partisi – Dayanışma Platformu) temelinde oluşturulan birliktelik ve ittifak yapısıyla giriyoruz. 2015 yılı Viyana belediye seçimleri Avusturya`da günümüz siyasal konjöktüründe iki farklı toplumsal gelişme paralelinde gerçekleşeçek. Bir gelişme, genelde Batı Avrupa`ya ve özelde ise Avusturya`ya yansıyan mülteci akımıdır. Emperyalist güçler ve onların işbirlikçileri, Orta Doğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında fiilen bölgesel savaşları, kendilerinin örgütlediği paramilitär güçler üzerinden gerçekleştirmektedirler.  Kafkaslar, Doğu Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve daha dünyanın birçok yerinde Emperyalist barbarlık, savaş ve katliamlar ezilen dünya halklarının üzerine bir karabasan gibi çökmüştür. Bu durumun genel bir sonucu olarak Batı Avrupa`ya kaçan yüz binlerce insan, Avrupa`da insanlık dışı, ırkçı ve ayrımcı bir muameleye maruz kalmaktadır. Sadece son 2 aylık zaman dilimi içerisinde Avusturya sınırları etrafında ve içerisinde yaşananlar bunun birer somut örneğidir.

Emperyalist Bölgesel Pazar savaşlarının baş sorumlularından bir tanesi AB-Emperyalist bloğudur. Aynı Avrupa Birliği devletleri mültecilere Avrupada`da yaşamı zehir etmektedir.  Avusturya burjuvazisi ve onun farklı kliklerinin temsilcisi parlamentarist burjuva partileri, oluşan bu durumdan salyalar akıtarak oy avcılığına çıkmış durumdadır. Irkçı ve faşizan söylemlerde bu partiler birbiriyle yarışır gibi tavan yapmış durumdadır.  Irkçılık geçmişde de olduğu gibi, günümüzde de yeni tipte ırkçılık düzeyinde ezilen yerli/göçmen işçi ve emekçilerin egemenlere karşı ortak mücadelesini bölüp parçalamayı hedeflemektedir. Faşist parti FPÖ`nün, önceki eyalet seçimlerinde oylarını yükselterek ve son olarak OÖ(Yukarı Avusturya) eyalet seçimlerinde oy patlaması gerçekleştirmesi, burjuvazinin demokrasinin kırıntılarınıda yok etmeye dönük genel hedefinin birer parçasıdır. FPÖ`nün bu denli gelişiminin baş sorumlusu, Avusturya`daki devlet ırkçılığıdır. İşçi ve emekçilerin sınıf çıkarlarını engellemeye çalışan bu oyuna gelmemeliyiz. FPÖ`ye karşı diğer düzen partilerine oy verilmeli yalanına kanmayalım. Zira on yıllarca Avusturya`da yaşayan göçmen emekçilerden çiddi düzeyde oy alan SPÖ ve Yeşiller`de, FPÖ etrafında şekillenen politikaya hiçbir şekilde uzak değillerdir.

Irkçılıkta ve ayrımcılıkta Yukarı Avusturya`da FPÖ ile yarışan SPÖ aynı politikayi Avusturya genelinde olduğu gibi Viyanada`da temel olarak sürdürmektedir. Hangi klikden olursa olsun, düzen partilerinin çıkarları ortaktır. Çıkarları var olan düzenin korunarak devam sürdürülmesi üzerine kuruludur. Bu gerçeklikten kaynaklı, ezilen yerli/göçmen işçi ve emekçiler olarak en temel siyasal, sosyal, ekonomik ve demokratik hak ve özgürlüklerimiz için ortak mücadeleyi örgütlemeliyiz. Burjuva düzen içerisindeki seçimler bizler için kurtuluş getirecek bir amaç değildir. Seçimleri burjuvaziyi teşhir edeceğimiz, işçi ve emekçilerin temel hakları için kullanacağımız bir çalışmaya çevirmeliyiz. Bunun ötesine geçen bir durum yoktur.

ATİGF olarak tarihimizde, belli zaman dilimleri içerisinde, Yeşiller, KPÖ veya`da SPÖ gibi düzen partilerinden aday olan demokratik nitelikte göçmen adayları destekledik. Bazi dönemler, alternatif, devrimci demokratik perspektifde oluşum ve insiyatifler üzerinden çalışma yürüttük. Avrupa Birliği emperyalist bloğu siyaseten tüm Avrupa`da bir merkezileşme gerçekleştirmektedir. Bu realiteden kaynaklı olarak eskiden siyasetimize renk veren demokratik adayları destekleme gibi bir durumda ortadan kalkmıştır. Bu temelde bir aday profilide kalmamıştır. Kapitalist sömürüye ve baskıya, ırkçı ve faşist saldırganlığa karşı alternatifimiz Avusturya´daki en ileri, devrimci, demokratik güçlerin ortak perspektifte öz güçlerini örgütlemesidir. Viyana`da oluşturduğumuz PDA – Solidaritätsplatform (Avusturya Emek Partisi – Dayanışma Platformu) ittifakı bunun önemli ve belirleyeci bir adımıdır. 10, 11, 12, 16, 22 ve 2.Viyana`da il meclisleri adaylığında başta tüm üye ve taraftarlarımız olmak üzere, çeşitli milliyetlerden göçmen emekçileri PDA- Dayanışma Platformunu desteklemeye çağırıyoruz. Bunun dışında kalan bölgelerde seçimde boş oy kullanarak, öz örgütlenmenin güçlendirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz.

 

ATİGF (Avusturya Türkiyeli Işçi ve Gençlik Federasyonu)

Fedarasyon Karkaren u Ciwanen ji Tirkiye li Austrie

Föderation der Arbeiter und Jugendlichen aus d. Türkei in Österreich

 

atigf1986@gmail.com

Wielandgasse 2/4, 1100 Wien

atigf_logo

scroll to top