Home , Bildiriler , UPOTUDAK: İzolasyon ve Tecrit uygulamalarına son!

UPOTUDAK: İzolasyon ve Tecrit uygulamalarına son!

upodutak2UPOTUDAK- Alman Devletinin talimatı ile başta Almanya’da olmak üzere,İsvicre,Fransa ve Yunanistan`da gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan ATİK  üyeleri devrimcilerin  yürütmüş olduğu mücadele haklı ve meşrudur.

Onlarca derneği ve komiteleri olan ve Avrupa’nın bir çok ülkesinde örgütlü olan ATİK, yasal bir kurumdur. Böyle bir kurumun üye ve yöneticilerini “yasadışı” ve “terörist” göstermek ve  devrimci -demokratik çalışmalarını “terör” kapsamına sokmaya calışmak asla kabul edilemez.

Alman Devleti’nin bir yandan “insan hakları” ve “demokrasi” havariliği yapması, öte yandan yoldaşlarımızı tutuklayarak, haberleşme,görüş yasağı ve havalandırma , haber edinme,gazete ve kitap yasağı ve sınırlamaları gibi ağır izolasyon ve tecrite tabi tutulmaları  tam bir ikiyüzlülüktür.

Devrimcilerin 15 Nisan 2015  tarihinden buyana hücrelere koyulması  izolasyon ve tecrit uygulanarak her türlü insan hakkından yoksun bırakilması bir işkencedir.Hapishanelerde tutsak olan 10 devrimci tutsağa yönelik olarak uygulanan tecrit ve izalasyonun kaldırılması için sesimizi yükseltmeli ve bu uygulamalara derhal son verilmesi için mücadele yürütmeliyiz.

Yaşamlarını insanlık onurunu korumaya adayan ve bu uğurda  ağır  bedeller ödeyen yoldaşlarımız terörist değil, haklı bir davanın neferleridirler. Her türden haksızlığa karşı mücadele ettikleri için, yıllarca faşist Türk Devleti tarafından tutsak edilen yoldaşlarımız ciddi sağlık sorunları yaşamaktadırlar.

Ciddi bir tedaviye tabi tutulması gerekirken, onları yeniden hücrelere mahkum etmek,izolasyon ve tecrit uygulamak,  demokrasi ve insan haklarına yapılan bir saldırıdır.

Burada yürütmüş oldukları  politik faaliyetlerden değilde,  Türk devletinin ve MiT in  sahte ve yalan bilgilerine dayanılarak  tutuklanmaları, faşist T.C’nin en ufak muhalefeti şiddetle bastırma çabalarına, Alman devletince verilen büyük bir destektir.

Ve bu saldırı aynı zamanda düzene muhalif olan tüm yerli ve yabancı kurumlara yapılan bir saldırıdır.

Bu saldırıları boşa çıkarmak ve yoldaşlarımızın bir an önce serbest bırakılmalarını sağlama görevi, başta ATİK üyeleri olmak üzere, tüm devrimci, demokrat ve yurtsever kurum ve kişilerin omuzlarındadır.

Bir yandan bu görevi yerine getirmek, öte yandan tutsaklarla dayanışmayı yükseltmek için sürekli hareket halinde olalım!

Her türlü demokratik ve yasal haklarımızı kullanarak geniş bir kamuoyu oluşturalım!

Tutsakların kaldığı hapishanelerin önlerini miting alanlarına çevirelim, onlarla yazışalım, mektuplaşalım, imza kampanyalarını en geniş kesime ulaşarak yürütelim.

Onlara sesimizi duyurmak,onları  bir an evvel özgürlüklerine  kavuşturmak ve serbest bıraktırmak için, bütün ilişki olanak ve gücümüzle her türlü yasal yol ve yönteme baş vurmadan geri kalmayalım. Onurlu bir mücadele yürüttükleri için tutsak edilen yoldaşlarımıza sahip çıkalım.

Onları asla yanlız bırakmayacağız..

İzolasyon ve Tecrit uygulamalarına son!

İzolasyon ve Tecrit İşkencenin bir biçimidir !

İşkence insanlık suçudur !

Devrimci mücadele her yerde meşrudur !

 UPOTUDAKUPOTUDAK (Uluslararası Politik Tutsaklarla Dayanışma Komitesi)

 

 

 

 

 

 

Tutsak devrimci yoldaşlarımızla yazışma adresleri:

Müslüm Elma

JVA Kempten

Reinhartser Straße 11
87437 Kempten (Allgäu)

_________________

Seyit Ali Ugur

JVA Augsburg

Karmelitengasse 12
86152 Augsburg

_________________

Musa Demir

JVA Landshut

Berggrub 55
84036 Landshut

_________________

Erhan Aktürk

JVA Nürnberg

Mannertstraße 6
90429 Nürnberg

__________________

Sinan Aydin

JVA Kaisheim

Abteistraße 10
86687 Kaisheim

__________________

Banu Büyükavci

JVA München

Frauenanstalt
Schwarzenbergstraße 14
81549 München

___________________

Haydar Bern

JVA München

Männeranstalt
Stadelheimer Str. 12
81549 München

___________________

Sami Solmaz 

 

Maison d’arret de chalon

Monsieur Solmaz Sami

1 ruelle Saint-Jacques
51000 Reims

___________________

Mehmet Yesilcali
Planche Inferieure 12
1700 Fribourg /Schweiz

____________________

scroll to top