Home , Avrupa , Savaş,katliam,sürgün,kan ve gözyaşı içinde yine bir bayramı karşılıyoruz…!

Savaş,katliam,sürgün,kan ve gözyaşı içinde yine bir bayramı karşılıyoruz…!

atik_logokucukBu yıl 17 Temmuz ile  19 Temmuz 2015  tarihleri arasında kutlanacak  olan  Ramazan bayramının, halklararası  barış ve kardeşliği  güçlendirmeye vesile olması arzusuyla, tüm Avrupa da yaşayan   müslüman göçmen halkların bayramlarını  kutluyoruz.
Müslümanlarca  mübarek  sayılan Ramazan ayında da Irak, ve Suriye de olduğu gibi,hemen hemen tüm  İslam coğrafyasında mezhep savaşları,katliamlar ve gözyaşları dinmedi.
Emperyalistler ve uşaklarının  çıkarları  gereğince  dinsel , mezhepsel, ulusal çelişkiler kullanılıyor ve körükleniyor . Bu kötülükleri yapanların elinde uşak olan  ve Türkiye de AKP hükümetince de el altından desteklenen IŞİD adlı terör çetesinin İslam dinini  inanılmaz boyutlarda  politik çıkarlarına  alet etmeye devam ettiklerini görmekteyiz…
Suriye ve Irak`da,Rojava,Kobane ve Şengal de müslüman kisvesi altında,  Kürt,Ezidi ve Hristiyan halklarından insanlar katlediliyor,Kadınlar köle pazarlarında satılıyor,tecavüz ve taciz gibi aşağılık davranışları yapmaya devam ediyorlar. Yüzbinlerce insanın yerinden yurdundan edilerek göçe zorlanması,katliama ve baskılara mağruz kalması,göç yollarında umut ve ekmek peşinde koşarken Akdenizin sularında binlercesinin can vermesinin sebebide sorumlusuda, emperyalist sistem ve onların yerli uşakları gerici ve faşist diktatörlüklerdir.
İçinden geçtiğimiz süreç emperyalist barbarların uşakları yerli gericiliklerin, diktatör ve faşist rejimlerin zulüm,katliam ve sömürü çarklarını halen sürdürdükleri ve  dünyanın mazlum halklarına acı ve gözyaşı yaşattıkları bir  süreçtir.
Acı ve katliamların yaşandığı  böylesi bir sürecte bir bayrama daha giriyoruz.
Ramazan bayramının,barış,dayanışma,paylaşım ve kardeşlik ruhu içinde halklararası diyaloğu ve dayanışmayı güçlendirmesi ,emekçilerin birlikte mücadelesini büyütmeye  vesile olması temennisiyle ATiK olarak, tüm dünyada ve Türkiye de müslüman emekçi halkımızın  ve Avrupa da Göçmen Türkiyeli işçi ve emekçilerin ramazan bayramlarını kutluyor,haksızlıklara,eşitsizliklere  ve ırkçılığa karşı, birlikte karşı durmaya ve  daha iyi yaşanabilir,  savaşsız – sömürüsüz  özgür bir dünya yaratma  mücadelesine katılmaya, destek olmaya çağırıyoruz.
 

 

scroll to top