Anasayfa , Avrupa , Ulm Tohum Kültür Merkezi 16. Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

Ulm Tohum Kültür Merkezi 16. Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

ULM | 21 – 02 – 2011 | Önceki  gün Ulm Tohum Kültür merkezi yıllık olağan kongresini 39 üyenin katılımı ile gerçekleştirdi.

15 Dönem faaliyet raporunun okunması ile devam eden genel kurul  esasta emperyalist politikaların ve onun toplum üzerindeki yansımalarına vurgu yapılarak bu politikalar karşısında kurum olarak yapılanlar ve yapılamayanlar üzerinde duruldu.Daha sonra söz alan üyeler genel eleştirilerini dile getirdiler. Bir ATİF temsilcisi divan başkanlığını yaptığı genel kurulda, kollektivizmin eksikliği,karşılıklı paylaşım ve güven eksikliğine vurgu yapılan konuşma ve eleştirilerin ardından Yönetim Kurulu’nun eksiklerine de vurgu yapıldı.Özellikle ilişkilerin zayıflığına vurgu yapılması dikkat çekiciydi. Sonuç olarak eleştirilere rağmen yada sitemlere rağmen kurumun önemi herkes açısından birkez daha ortaya konuldu.

Yine kongreye katılan İşçi gençlik derneğinden bir dostumuzun eleştiri ve öneri mesajı önemle altı çizilmesi gereken olguydu.

 Daha sonra 15. dönemYK sının faaliyet raporu eksikliklerine rağmen aklandı. Mali raporun da okunması ve aklanmasıyla birlikte denetim raporu sözlü olarak sunuldu ve bu gündem de kapatıldı.

Tüzük değişikliği tartışmalara sahne oldu.Bu bölümde en önemli değişiklik 3/2 çoğunlukla kongre başlar maddesi  tartışmaların ardından salt çoğunlukla başlar maddesine dönüştürüldü.

 Yeni organların seçiminde beş asıl iki yedek üye toplu oylama sonucu kabul edildi.ve 16. Yönetim kuruluda seçilmiş oldu.

 Son olarak ATİF delegeleri seçilmesi ve dilek/temeni bölümüyle genel kurul sağlıklı bir şekilde sonuçlandırıldı.