Home , Bildiriler , Türkiye’deki Çocuk Tutsaklarla Dayanışmayı Geliştirelim!

Türkiye’deki Çocuk Tutsaklarla Dayanışmayı Geliştirelim!

atik-ydgATİK-YDG | 12 – 06 – 2009 | İnsan Hakları Derneğinin yapmış olduğu araştırmaya göre Türkiye’ de 2006-2007 yıllarında Terörle mücadele kanunu kapsamında 1572 Çocuk yargılanmıştır. Bunların büyük bir bölümü „suç“ işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüt üyeliği ve örgüt propagandasını düzenleyen TCK 220. madde gereği, diğer kesim ise TCK’nın silahlı örgüt kurmak ve yönetmek suçunu düzenleyen 314. maddesi kapsamında yargılanmıştır. Yine aynı kanunlar gereği 2008 yılında Diyarbakır’ da 279, Adana’ da 264 ve Van’ da 28 Çocuk tutuklu ve tutuksuz olarak yargılanmıştır. 2009’ un başlarında ise 82 çocuk gözaltına alınmış, bunların 28’i tutuklu 54’ü tutuksuz yargılanmaktadır. „Suçları“ Zafer işareti yapmak ve Polise taş atmaktan 25 yıl uygulaması yürürlüğe konularak yargılanacaklardır.

Türkiye’de egemen güçler Kürt Ulusuna yönelik saldırılarda onbinlerce insanın hayatına kıymıştır. Kürt Ulusunun demokratik hak mücadelesi T.C.’nin kuruluşundan günümüze dek devam edegelmiştir. Özellikle 2006 yılından günümüze kadar yürütülen mücadelede ailelerinin yanında yer alan çocuklara yönelik tutuklamalar, işkenceye tabi tutularak verilen cezalar faşizmin ve nasyonalist egemen anlayışın Kürt ulusuna yönelik asimilasyon, inkâr ve imhanın devamıdır.

Demokrasi ve Özgürlük Mücadelesi Meşrudur

Adana’ da 8 Mart 2009’da “Dünya Emekçi Kadınlar Gününde” yürüyüşe katılan 15 ve 16 yaşlarındaki iki genci 8’er yıl cezalandıran sistemin bütün demokrasilerden uzak, açık faşist bir diktatörya olduğu gerçeğinin somut ifadesidir. Böyle bir sisteme karşı mücadele etmek insanlığın bir görevi olduğu gibi, bu meşru mücadeleyi bastıranların halka karşı terör ve katliamları demokrasi olarak adlandıranlar halkın üzerinde insanlık dışı yaşamı dayatan faşist egemen güçlerdir. Türkiye’de Kürt Ulusu ve diğer demokrasi ve sosyalist güçlere yönelik mücadelede tutuklanan binlerce çocuğu terörist olarak yargılayan T.C. devleti son onbir ayda tutuklanan 69 çocuğa toplam verdiği ceza süresini 300 yıla ulaştıran sistemin asıl terör olduğu açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıc Türkiye’de cezaevlerinde baskı ve işkencenin olduğu defalarca uluslar arası mahkemlerde ispatlanmıştır. Cezaevinde bulunun çocuklara şiddet ve işkence uygulandığını tüm insan hakları kuruluşları defalarca beyan etmiştir. Çoğu çocuklarda baskı ve işkence altında ifade alındığı söz konusudur.

Herkesi Türkiye’deki Çocuk Tutsaklarla Dayanışmaya Çağırıyoruz

Türkiye’de faşist devletin yaptığı bu uygulamalar açık bir terördür. Tutuklanan çocuk politik tutsakların, Türkiye’nin demokratikleşmesi için yürütülen mücadelede, ailelerinin ve demokrasinin yanında tavır almalarını cezalandıran uygulamalara karşı bulunduğumuz bütün alanlarda mücadele yürütmek, haklı ve meşru olanlardan yana tavır almak bir görevdir. Bundandır ki YDG olarak herkesi Türkiye’deki çocuk tutsaklarla dayanışmaya çağırıyoruz.

Çocuk tutsaklar derhal serbest bırakılsın!

Türkiye’ deki faşist uygulamalara son!

Yaşasın politik tutsakların özgürlük mücadelesi!