Anasayfa , Haberler , Türkiye'de İşsizler Ordusuna 141 Bin Kişi Daha Eklendi

Türkiye'de İşsizler Ordusuna 141 Bin Kişi Daha Eklendi

ISTANBUL | 17 – 12 – 2012 |  TUİK Eylül Ayı işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, işsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre artış göstererek yüzde 9.1’e yükseldi. Resmi rakamlara 2 milyon 539 kişi işsiz. Kadın istihdamı ile erkek istihdamı arasındaki uçurum bu dönemde de sürdü. Eylül döneminde istihdam edilenlerin yüzde 70.4’ü erkek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), 2012 yılı Eylül ayı Hanehalkı İşgücü İstatistiklerini açıkladı.

Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 141 bin kişi artarak 2 milyon 539 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı ise 0.3 puanlık artışla yüzde 9.1 seviyesinde gerçekleşti. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 0.2 puanlık artışla yüzde 11.3, kırsal yerlerde ise 0.3 puanlık artışla yüzde 4.8 oldu.

En fazla işten çıkarmalar hizmetler sektöründe yaşanırken, daha önce bir işte çalışmış olan işsizlerin yüzde 20.7’si sanayide, yüzde 15.9’u inşaat sektöründe çalışmış.

İşsizlerin; yüzde 26.6’sını çalıştığı iş geçici olup işi sona erenler, yüzde 11.7’sini işten çıkarılanlar oluşturuyor.

Mevcut işsizlerin yüzde 15.6’sını (395 bin kişi) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturuyor.

TÜİK, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranının, önceki yılın aynı dönemine göre 2.7 puanlık azalışla yüzde 40.1 olarak gerçekleştiğini iddia ederken, geçen yılın aynı dönemine göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı yüzde 84.6’dan yüzde 84.9’a yükseldi. Tarım dışı sektörlerde ise yüzde 28’den yüzde 24.7’ye düştü.

Bu dönemde, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.6 puanlık artışla yüzde 51 seviyesinde gerçekleşti. Erkeklerde işgücüne katılma oranı 0.2 puanlık azalışla yüzde 72, kadınlarda ise 1.2 puanlık artışla yüzde 30.7 olarak gerçekleşti.

TÜİK’e göre, Eylül’de istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 723 bin kişi artarak 25 milyon 472 bin kişiye yükseldi. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 27 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 696 bin kişi arttı.

Bu dönemde istihdam edilenlerin yüzde 25.5’i tarım, yüzde 18.6’sı sanayi, yüzde 7.4’ü inşaat, yüzde 48.4’ü ise hizmetler sektöründe bulunuyor. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında hizmetler sektörünün payı 1.2 puan artarken, tarım sektörünün payı 0.7 puan, sanayi sektörünün payı 0.4 puan, inşaat sektörünün payı ise 0.2 puan azaldı.

İSTİHDAM EDİLENLERİN YÜZDE 70’İ ERKEK!

Kadın istihdamı ile erkek istihdamı arasındaki uçurum bu dönemde de sürdü. Eylül döneminde istihdam edilenlerin yüzde 70.4’ü erkek nüfus. Yüzde 57.9’u 10 kişiden az çalışanı olan işyerlerinde çalışıyor.

2012 yılı Eylül döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısında bir önceki döneme göre 290 bin kişilik, işsiz sayısında ise 91 bin kişilik artış söz konusu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0.6 puanlık artış ile yüzde 50.3, istihdam oranı 0.5 puanlık artış ile yüzde 45.6, işsizlik oranı ise 0.2 puanlık artış ile yüzde 9.4 seviyesinde gerçekleşti.(firat)