Home , Bildiriler , Tekel İşçilerine Avusturya'dan Destek

Tekel İşçilerine Avusturya'dan Destek

DEKÖP-A | 10 – 02 – 2010 | TEKEL işçilerinin 4-C uygulamasına karşı, 57 gündür Ankara’nın yakıcı soğuna rağmen kadınıyla, çocuğuyla işi ve ekmeği için vermiş oldukları mücadelyi yakından takib ediyoruz.

Bu konuda başta  başbakan Tayyip Erdoğanın haksız eleştirileri, yan gelip yatıyorlar, bu eylem haksız gibi söylemlerini, diger yandan tüm hükümet yetkililerinin vurdum duymaz tavırlarını kınıyoruz.

Biran önce TEKEL işçilerinin tüm haklı istemlerinin kabul edilmesini talep ediyor ve TEKEL işçilerine yönelik yapılmak istenen tüm komplolara son verilmesini istiyoruz.

Türkiye isci sinifinin yakin tarhinde emsali görülmemiş TEKEL işçisinin işi ve ekmeği için vermiş olduğu bu haklı ve onurlu mücadelelerini selamlıyoruz ve yanlarında olduğumuzu burdan ilan ediyoruz.

Aynı zamanda Avusturya’da TEKEL işçisinin sesi olmaya devam edeceğiz!..

Yaşasın TEKEL işçisinin onurlu direnişi.

DEKÖP-A  ( Avrupa Demokratik Dernekler Platformu ) Bileşenleri,

AGİİ  ( Avusturya Göçmen İşçiler İnsiyatifi )          migrant@gmx.at

ATİGF ( Avusturya Türkiyeli İşçi Gençlik Federasyonu )

KİB ( Kürdistan İnformasyon Bürosu )

ADHF ( Avusturya Demokratik Haklar Federasyonu )