Home , Avrupa , Strasbourg Dostluk ve Kültür Evi 2. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Strasbourg Dostluk ve Kültür Evi 2. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

FRANSA |05.04.2022| Strasbourg Dostluk ve Kültür Evi 3 nisan günü 2. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Açılış ve saygı duruşunun ardından, divan seçimi ile devam eden kongrede gündemler onaylandı. Sırasıyla Siyasi Taslak, Faaliyet Raporu ve Mali Rapor okunup, tartışıldıktan sonra oylamaya sunuldu. Tüm oylamalar oy birliği kabulü ile sonuçlandı. Siyasi taslak bölümünde Fransa’da ki Irkçılık üzerine tartışmalar yürütülürken, Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilecek Fransa başkanlık seçimleride tartışıldı. Üyelerin bir kısmı seçim sürecinde, programının ilerici olmasından kaynaklı Jean-Luc Melenchon’u desteklemek gerektiğini belirtirken, bir kısmı da tüm adayların burjuvazinin çıkarlarını koruyacağını söyleyerek seçimlerde oy vermememiz gerektiğini savundu. Yapılan tartışmaların ardından yapılan bir oylama ile “Tavsiye Kararı” olarak Melenchon’un desteklemesi yönünde irade ortaya çıktı.

Faaliyet raporu ise tartışılarak onaylandı. Bu bölümde; yapılan kimi etkinliklerde üye arkadaşların katılımının düşmesi eleştirildi. Yönetim kurulunun bu konuda edilgen kaldığı belirtildi. Ayrıca dernek nöbet konusunda da eksiklikler eleştirildi. Faaliyet raporu sunumu bir video sunumu ile gerçekleştirildi.

Denetleme raporunun olunmasının ardından, yeni yönetim kurulu, denetleme kurulu seçimleri gerçekleştirildi. 23-24 Nisan tarihlerinde yapılacak ATİK Kongresi delege seçiminin sonrasında, dilek ve temenniler belirtilerek kongre başarıyla sona erdirildi.