Home , Dünya , Peru’daki Perseus Davası Siyasi Bir Zulümdür!

Peru’daki Perseus Davası Siyasi Bir Zulümdür!

Bu yılın 10 Mart’ından bu yana, Perulu yetkililer Peru’daki önemli muhalif güç olan; Af ve Temel Haklar Hareketi’ne (Movadef) karşı zulüm sürecini yeniden başlatmaya karar verdiler. Perulu yetkililer, öncekiler gibi, Peru’daki muhalefete karşı bir nefret ve intikam politikası yürütüyor. Peru yargı sistemi gerekli kanuni sürece saygı göstermeden hizmet ediyor bu amaca. Peru’da hukuk üstünlüğüne karşı anayasayı, Uluslararası Sözleşmeleri, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşların kararlarını ve Amerikalılar Arası İnsan Hakları Mahkemesini ihlal ediyor. Peru’daki Perseus olarak adlandırılan davadaki Mc Carthy’ci ve keyfi zulmü kınıyoruz.

Peru yargı sistemi, başlangıcından bu yana düşmanın ceza hukuku temelinde Perseus adlı bir yargı süreci yürüterek Peru’da önemli bir muhalefet güç olan Af ve Temel Haklar Hareketi’ni yok etmek istediğini söylememize gerek yok. 31 Mart’taki son mahkemede, çok sayıda avukatın bu davada savunma yapması yasaklandı ve sanıklara davayı bilmeyen kamu savunucuları dayatıldı. 10 Mart’tan bu yana ortaya çıkan diğer yasal süreç ihlallerinden bahsetmiyoruz bile.

9 Nisan 2014 yılında başlayan bu süreç, yani 2014 yılından bu yana ortaya çıkan siyasi plan, Movadef’i ortadan kaldırmak amacıyla eski Başbakan Obama’nın doğrudan açık müdahalesiyle gerçekleşti. O tarihten bu yana Peru’daki her hükümet bu zulüm sürecine doğrudan ve yasadışı olarak müdahale etti. Movadef’teki yoldaşların direnişi, güvence hakkına dayalı güçlü savunmaları nedeniyle henüz onları mahkum etmeyi başaramadılar. Şimdi de kanunda tiranın hakkı olarak bilinen şeyi uygulamaya çalışıyorlar.

Peru yetkilileri ve ABD hükümeti tarafından açıkça belirtilen amaç, Peru’daki sosyalist fikirleri ortadan kaldırmaktır. ABD Silahlı Kuvvetleri Altıncı Komutanlığının askeri planları için jeostratejik öneme sahip ülke olduğundan Evo Morales’e yönelik askeri darbede Lima Grubu olarak adlandırılanlara hizmet etti ve Venezuela, Nikaragua ve Küba’ya da askeri müdahalelerde bulundu. Hepsi 3. Dünya Savaşı hazırlıkları içinde oldu.

Şimdi plan Movadef’i yok etmek ve bunun için süreçten sorumlu mahkemenin Movadef’teki tüm yoldaşları mümkün olan en kısa sürede 15, 20, 25 yıldan müebbet hapis cezasına çarptırmasını istiyorlar. Peru devleti ayrıca, Nazi diktatörlüklerinin ve Latin Amerika’daki Condor planının dahi yapmadığı, müebbet hapis cezası alanların cenazelerini ortadan kaldırılmasına ilişkin korkunç bir yasa çıkardı.

Peru’da ekonomik, sosyal ve siyasi krizin derinleştiği, açlığın ve yoksulluğun yayıldığı bir dönemde, toplumsal hareketin direnmesini ve protesto etmesini engellemek istiyorlar. Af ve Temel Haklar Hareketi, Peru halkının sosyal ve temel haklarını savunuyor ve bu hakları güvence altına alan yeni bir anayasa için mücadele ediyor. Peru gericiliğinin ve ABD hükümetinin Af ve Temel Haklar Hareketi’ni ortadan kaldırma planını kınıyoruz. Yargıç Celinda Segura Salas’ın ve Perseus davasının üyelerinin Movadef’i mahkum etme planına taraf oldukları gerekçesiyle görevden alınmalarını talep ediyoruz!

Kahrolsun Peru’daki Af ve Temel Haklar Hareketi’ni yok etme planı!

Kahrolsun Movadef’li yoldaşları hapsetme planı!

Peru gericiliğinin ve ABD Emperyalizminin Movadef’e karşı planını kınıyoruz!

Peru’da kanuni prosedüre göre hukukun üstünlüğüne saygı gösterilmesini talep edelim!

Kahrolsun Peru’daki gericiliğin ve yargı sisteminin kullandığı düşmanın ceza hukuku!

Peru’da ölen savaşçıların cenazelerinin ortadan kaldırılmasıyla ilgili korkunç yasaya son!

Tutuklu Movadef liderlerine özgürlük! Yaşasın Peru’nun Af ve Temel Haklar Hareketi!

Dünya, Devrimci, Politik Tutsaklara Özgürlük ve Dayanışma Uluslararası Koordinasyon Komitesi

31 Mart 2022