Home , ATİK , ‚Sivas Katliamının 25. Yılında Bir Kez Daha Hatırlatıyoruz; Hiçbir Katliamı Unutmadık, Unutmayacağız!‘

‚Sivas Katliamının 25. Yılında Bir Kez Daha Hatırlatıyoruz; Hiçbir Katliamı Unutmadık, Unutmayacağız!‘

ATİK | 25 yıl önce 02 Temmuz 1993’te Pir Sultan şenlikleri için Sivas’a giden demokrat aydın ve sanatçılar; gerici yobazlar tarafından Madımak’ta tüm dünyanın gözleri önünde diri diri yakılarak katledildiler. Her yıl düzenlenen geleneksel Pir Sultan anma etkinliklerini engellemek için, her türlü provakasyona başvuran gerici yobazlar, katliam için bütün planlamaları organize etmişlerdi. Etkinlikten günler önce başlayan tehditlere rağmen, aydın yazar, şair ve sanatçılar ülkenin dört bir yanından etkinliklere katılmak için Sivas’a geldiler. Kaldıkları Madımak Otel’i devletin kolluk güçlerinin gözleri önünde, Allahüekber nidaları eşliğinde ateşe verilerek otuzbeş güzel insan vahşice katledildi.

Katliamlar üzerine kurulmuş olan 95 yıllık faşist TC Devleti, yönetimde her krize girdiği dönemde katliamları devreye sokmakta hiçbir sakınca görmüyor.. Sivas, ilk olmadığı gibi son da olmadı, olmayacak ta… Dersim, Koçgiri, Ağrı, Maraş, Çorum’da yaşananlar Sivas’ta tekrarlanmıştı. Benzer katliamlar daha sonra da yaşanacaktı… Gazi, Türkiye ve T. Kürdistan’ı hapishaneleri, Roboski, Suruç, Cizre, Nusaybin, Lice, Şırnak, Ankara vb… vb… Türkiye’de farklı inanç ve milliyetlerden halkımıza yönelik inkâr ve imha politikaları/ saldırıları TC Devleti’nin sürekli başvurduğu bir yöntemdir.

TC Devleti’nin bugün Kürt ulusuna ve Alevilere yönelik inkâr ve imhaya devam etmesi, kuruluş felsefesinde yer alan “asimile ederek Türkleştirme” politikasının ürünüdür. “Tek devlet, tek dil, tek millet” ırkçı söylemlerle milliyetçiliği devletin merkezi politikası olarak halka sunan Türk egemen sınıfının bu anlayışı, Sivas’ta 35 demokrat aydın ve sanatçıyı yakanların, “Muhammed’in Ordusu Kâfirlerin Korkusu” sloganı ile ifade edilmişti. Tıpkı günümüzde “Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez” sloganıyla, Kürt ulusununun haklı ve meşru mücadelesini, topluma şırıngalanan şövenizm ile çeşitli milliyetlerden halkımızı zehirleyerek boğmaya çalışması gibi. Her defasında hedefleri hep aynı… BÖL, PARÇALA, YÖNET… Muhalif olan kesimi ne kadar çok bölebilirse, onları birbirine düşürebilirse yönetmesi o kadar kolay olacaktır.

Sivas Katliamının sorumlusu TC Devleti’dir!

Madımak Oteli’nin yakılmasına müdahele etmeyenler, katliamdan sonra geniş halk yığınlarının tepkisine rağmen katliamcıları aklamaya çalışan, mahkemelerde belgeleri karartan, koruyup kollayan, sonuçta davayı yıllara yayarak zaman aşımına sokanlar da yine aynı devlet yetkilileridir. Böylece katliama seyirci kaldıkları gibi, aynı zamanda yargı sürecinin adil bir şekilde sonuçlanmasına da engel oldular.

Faşizmin Katliamlarına ve Saldırılarına Karşı Omuz Omuza

Türk egemen sınıfları ve onların düzen partileri, çeşitli milliyetlerden ve inançlardan halkımızı ve halkımızın sesi olan ilerici, aydın ve yazarları, devrimcileri egemenliklerini sürdürmek için bugün hala katletmeye devam etmektedirler. 07 Haziran 2015 seçimlerinde aldığı yenilgiyi hazmedemeyen günümüz TC temsilcisi R.T.Erdoğan ve şürekası AKP, Suruç’ta başlayıp T. Kürdistan’ında sürdürdüğü ve Ankara’da barış güçlerine yönelik gerçekleştirdiği katliamlar, yakın tarihimizin katliamlarıdır. Ne Sivas katliamını, ne Dersim’i, ne Maraş’ı, Çorum’u, Hapishaneleri, Roboski’yi, Suruç’u, Ankara’yı hiçbirini unutmadık.. Unutmayacağız… Unutturmayacağız… Katliamlarla halkın üzerinde büyüttükleri korku dağları birgün yıkılacak ve tüm katliamların hesabı sorulacaktır.

Bizler ATİK (Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu) olarak, Alevi inancına mensup halkımızı, T.C. Devleti’nin zorla ve cebirle ayakta tutmaya çalıştıkları saltanatlarını devam ettirmek için başvurduğu her türlü yalanlarına, ayak oyunlarına, katliam ve saldırılarına karşı, demokratik örgütlü gücümüzü büyütmeye çağırıyor, Sivas katliamını bir kez daha şiddetle kınıyoruz. Alevi inancına mensup halkımızın her türlü demokratik hak talebi için vereceği mücadelenin yanındayız…

  • Sivas katliamının ve tüm katliamların sorumlusu devlettir!

Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu (ATİK)

Bildiri İndir (pdf)