Anasayfa , ATİF , Sivas Katliamını Unutmadık-Unutturmayacağız!

Sivas Katliamını Unutmadık-Unutturmayacağız!

sivaskatliamiATİF | 30 – 06 – 2014 | 2 Temmuz 1993` de  Sivas` da diri diri yakılan Alevi, sanatçı, Aydın, yazar kardeşlerimizi unutmadık unutmayacağız. Pir Sultan Abdal Kültür şenlikleri için Sivas’ta bulunan ilerici aydın, yazar ve sanatçıların bulunduğu otelin önünde toplanıp ölüm çağrısı yapan faşist güruhun, oteli ateşe vermesiyle içerdekiler 35 canımız diri diri yanarak can verdi. Tarihi katliamlar üzerinde inşa olmuş faşist T.C. bununla tarihine yeni bir katliam daha ekledi.

Osmanlıdan günümüze kadar Alevileri yok sayma, katletme geleneği sürüp gelmektedir. Aleviler Osmanlı ve Cumhuriyet tarihi boyunca hep ölümlere, baskılara, asimilasyona maruz kaldı. 1500`lerin başında Osmanlı müftüsü Hamza Saru Görez tarafından verilen fetva,  faşist Kemalistler tarafından 30 Kasım 1925 tarihinde onaylanmıştır.

Ne diyordu Osmanlı müftüsü: “Ey Müslümanlar” (…). Bu nedenlerden ötürü şeriat hükmünün ve kitaplarımızın verdiği haklarla, bu topluluğun kafirler ve dinsizler topluluğu olduğuna dair fetva verdik. Onlara sempati gösteren, batıl dinlerini kabul eden ve yardımcı olanlarda kafir ve dinsizdirler. Bu gibi kesimlerin topluluğunu dağıtmak bütün Müslümanların vazifesidir. Bu arada Müslümanlardan ölen kutsal şehitlerin yeri cenneti aladır. O kafirlerden ölenler ise hakir olup cehennemin dibinde yer tutacaktır. Bu topluluğun durumu kafirlerin(kitap sahibi Hristiyan ve Yahudilerin) halinden daha kötüdür. Bu topluluğun kestiği haramdır. Onların gerek kendi aralarında gerekse başka topluluklarla yaptıkları evlenmeler muteber değildir. Bunlara miras bırakılmaz. Sadece İslamin Sultan’ının onlara ait kasaba varsa o kasabanın bütün insanlarını öldürüp mallarını, miraslarını, evlatlarını alma hakkı vardır. Bu toplamdan sonra  onların tövbe ve nedametlerine inanmamalı ve hepsi öldürülmelidir. Hatta bu şehirde onlardan olduğu bilinen veya onlarla birlik olduğu tespit edilen kimse öldürülmelidir.”

30 Kasım 1925 yılında TC`nin dininin Sünni İslam olduğu kabul  edilmiş ve Şeyhlik, Dedelik, Dervişlik, Müritlik, Seyislik, Çelebilik, babalık yasaklanmıştır. Böylelikle Alevilerin inançları Kemalist Cumhuriyetçiler tarafından da yasaklanarak Osmanlı fetvası geçerli kılınmıştır. Sonrasında Alevi katliamları devam etmiştir.

Yavuz Selim`in Kuyucu Murat paşası Alevileri katlederek kuyulara doldururken, yakın zamanımızda faşist Kemalist diktatörlük Alevileri Dersim dağlarında katlederek mağaralara, toplu mezarlara doldurmuştur. Osmanlının Hızır paşaları Şeyh Bedreddin, Pir Sultan gibi halk önderlerini idam ederken; Kemalist diktatörlük, Alevi önderi Seyit Rıza ve arkadaşlarını, Kürt ulusunun önderi Şeyh Sait`i, 68 kuşağının devrimci önderlerinden Deniz, Hüseyin ve Yusuf Aslan’ı, 17 yaşındaki Erdal Eren`i idam etti.

Osmanlının ittihatçıları Ermeni ulusunu soykırımdan geçiriyor, ittihatçı artığı Kemalist burjuva diktatörlüğü basta Kürt ulusu olmak üzere, Rum, Çerkez, Süryani, Arap vs. çeşitli milliyetleri katliama, asimilasyona uğratıyor.

Karadeniz`de TKP önderi Mustafa Suphi ve 14 yoldaşını, Kızıldere’de THKP-C ve THKO önder kadrolarını, Amed zindanında Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya`yı katleden faşist devlet, sanatçıları da baskı altına almaya çalışmıştır. Sabahattin Ali yurt dışına çıkarken katledilmiştir. Nazım Hikmet, Yılmaz Güney, Ahmet Kaya gibi bir çok sanatçı sürgünde hayatını kaybetmiştir.

Kısacası faşist TC devleti kurulduğu günden bu güne katliamlarla varlığını sürdüre gelmiştir. Sivas katliamının 21. yılındayız. Sivas’ta katliama karışmış faşistler göstermelik tutuklansa da daha sonra çoğu zaman aşımından serbest bırakılmıştır. Bir taraftan devrimci, ilerici, muhalif kesimler tutuklanıp yıllarca zindanlarda çürütülürken, açık bir şekilde katliam yapanlar elini kolunu sallayarak gezmektedirler.

Faşist TC katliamlarını günümüzde de sürdürmektedir. Gezi’de, Taksim’de, Antakya’da, Ankara’da çevresini, doğasını korumak için sokağa çıkan kitlelere saldırmakta, Lice’de olduğu gibi yeni karakolların yapılmasına karşı çıkan Kürt halkına saldırmakta, Soma’da ki işçi katliamında akrabalarını kaybedenlerin tepkilerini gösterenlere saldırmaktadır. Kısacası faşizmin politikalarına boyun eğmeyen her kese saldırmakta, öldürmekte, ağır yaralamakta ve tutuklayıp yıllarca zindanlarda çürütmektedir.

Bizler ATİF Sivas katliamının 21. yılında, hayatını kaybetmiş tüm canlarımızı saygıyla anıyor, onların anılarını mücadelemizde yaşatacağımıza söz veriyoruz. Almanya’da yaşayan tüm Türkiyeli göçmen emekçileri, 2 Temmuz’da Sivas şehitlerini anmak ve faşist TC’den hesap sormak için sokağa, eyleme çağırıyoruz.

SİVAS KATLİAMINI UNUTMADIK-UNUTTURMAYACAGIZ!

 SİVAS KATLİAMININ SORUMLUSU FAŞİST DEVLETTİR

ATİF – Almanya Türkiyeli İşçiler Federasyonu