Home , Takvim , Seminer: Baskı Yasalarına Hayır!

Seminer: Baskı Yasalarına Hayır!

Emperyalist, kapitalistler, toplumda „terör“ umacası yaratmak, işçi ve emekçi yığınları manipüle etmek amacıyla terör kavramını kendi sınıfsal amaçları, ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda güncellemekte ve tanımlamaktadırlar…

2008 Mali krizinin patlak vermesinin ardından İzlanda, Anti-terör yasası kapsamında İngiliz yatırımcıların sermayelerine el koydu.İngiltere de aynı kapsamda İzlandalı yatırımcılarınkine.. Peki ya bu denli güncel  ve istendiği biçimde kullanılan anti-terör yasaları nedir, neleri kapsar ? Emekçileri ve Göçmenleri bu yasalarla neler bekliyor?

DEKÖP-A’nın ‚Baskı yasalarına Hayır!‘ kampanyasının Hollanda ayağında bu soruları cevaplamak, emekçileri ve göçmen emekçileri bilgilendirmek ve yasanın ardında gizlenenleri tartışmak üzere düzenlediğimiz panele tüm dostlarımızı davet ediyoruz.

DEKÖP- Hollanda

KONUŞMACILAR

Avukat Dündar GÜRSES

DEKÖP-H temsilcisi

PRİME Kurumu temsilcisi

1 MART PAZAR – 14.OO

BUURTHUIS BOERENPLEIN 1

DEN HAAG (TİÖD LOKALİ)