Home , ATİK , Savaşa, Sömürüye ve Yoksulluğa Karşı 1 Mayıs’ta Alanlara!

Savaşa, Sömürüye ve Yoksulluğa Karşı 1 Mayıs’ta Alanlara!

Savaşa, Sömürüye ve Yoksulluğa Karşı

1 MAYISTA ALANLARA!

İşçi sınıfı ve emekçiler bu yıl 1 Mayıs’a; Korona pandemisi, yoksulluk, sömürü ve emperyalist saldırganlığın Ukrayna’da yoğunlaştığı bir süreçte giriyor. İşçilerin, emekçilerin ve ezilen halkların hiçbir çıkarı olmayan bu savaş, iki emperyalist blokun kendi aralarındaki yeni Pazar paylaşımından başka bir şey değildir.

Korona pandemisi iki yıldan fazla zamandır dünyamızı sarsarken, 2022’nin ilk aylarıyla birlikte işçi sınıfı, emekçiler ve ezilen halklar üzerindeki sosyal ve ekonomik etkileri daha belirgin bir şekilde ortaya çıktı. Dünya halkları bu durumla mücadele etmeye çalışırken, Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etmesi, yaşanan sorunların katlanmasını beraberinde getirdi. Ukrayna işgali, şimdiye kadar vekaleten süren emperyalist savaşların, artık iki blok arasında bizzat sahada sürecek duruma geldiğini göstermekte. Savaşın başlamasından günümüze kadar, binlerce insan hayatını kaybetti, milyonlarcası yaşam alanlarını terk etmek zorunda kaldı. Şangay birliğinin desteklediği Rusya emperyalizmi ile uzun zamandır savaş kışkırtıcılığı yapan NATO güçlerinin arasındaki bu pazar dalaşı, emperyalist sistemin içinde bulunduğu krizi bölgesel savaşlarla aşmanın çabasıdır.

Tekeller kârlarını katlarken, işçi ve emekçilerin de yoksulluğu katlandı!

Pandemi sürecini fırsata çeviren tekeller, bu süreçte kârlarlarını katlarken işçi ve emekçilerin de yoksulluğu katlandı. Yeni yayınlanan uluslararası yardım kuruluşu Oxfam raporuna göre; dünyanın toplam 2755 milyarderi, pandemi öncesinde 8.6 trilyon olan varlık fonlarının hacmini, 2020’den bu güne kadar 5 trilyon arttırarak 13.8 trilyona çıkarmışlardır. Buna karşın; yoksul nüfusa pandemi sürecinde 163 milyon daha eklenmiştir.

Mart ortasında dünya bankasının yayınladığı rapora göre, dünya çapında 3,4 milyar insan yoksulluk sınırı altında yaşarken; 760 milyon insan ise açlık sınırı altında yaşamak zorunda kalmakta. Oxfam verilerine göre, dünya genelinde dakikada 11 insan açlıktan ölmekte.

Bu yıl gerek pandeminin etkileri gerekse de Ukrayna üzerindeki emperyalist saldırganlıktan kaynaklı, bütün Avrupa ülkelerinde enflasyon son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) Avrupa Birliği Euro bölgesi, Şubat ayı ve yıllık enflasyon raporuna göre; Ocak ayında 5,6 olan yıllık enflasyon, Şubat ayında yüzde 6,2’ye yükselmiştir. Gıda ürünleri başta olmak üzere, temel ihtiyaçlardaki fiyat artışı daha da yükselecektir.

Korona pandemisinden kaynaklı milyonlarca insan hayatını kaybetti

Dünya Sağlık Örgütü, 11 Mart 2020’den günümüze kadar, 5 milyon 940 bin insanın hayatını kaybettiğini açıklarken; bu sayının daha da fazla olabileceğine dikkat çekmişti. Dünyaca ünlü tıp dergisi The Lancet’te kısa süre önce yayınlanan bir araştırmada, 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2021 arasında, dünya çapında 18.2 milyon insanın korona bağlantılı nedenlerden dolayı hayatını kaybettiği açıklandı. Birçok kuruluşun açıklamalarına göre de, ortalama 471 milyon insan, bu süreçte korona virüsüne yakalandı. Pandeminin iki yılı aşmasına rağmen hala yayılma hızını yitirmemiş olmasının ve ölümlerin en önemli nedeni; aşı üretimi üzerindeki patentin kaldırılmaması nedeniyle halen dünya nüfusunun yüzde 57’sinin aşıya erişememmiş olmasıdır.

Emperyalist paylaşım savaşına, yoksulluğa ve sömürüye karşı alanlara

Dünya genelinde yaşanan ve işçi sınıfının, emekçilerin, ezilen halkın yaşamını cehenneme çeviren bütün bu gelişmeler, bu yıl 1 Mayıs’ı çok daha fazla kitlesel bir şekilde sokaklarda/ meydanlarda karşılama nedenlerimizdir. ATİK olarak yerli/ göçmen işçi ve emekçileri; Emperyalist paylaşım savaşlarına, esnek çalışmaya, sömürüye, hak gasplarına, yoksulluğa, ücret eşitsizliğine, patriarkaya ve yükselen ırkçılığa karşı, 1 Mayıs’ta alanlarda ortak mücadeleyi büyütmeye, sınıf dayanışmasını yükseltmeye çağırıyoruz.

 

Emperyalist Saldırganlığa Hayır!

Yaşasın 1 Mayıs!

Kahrolsun, Emperyalizm, Faşizm, Irkçılık ve Her Türden Gericilik!