Home , Avrupa , Şan Olsun İşçi Sınıfının Birlik Dayanışma ve Mücadele Günü, 1 Mayıs’a!

Şan Olsun İşçi Sınıfının Birlik Dayanışma ve Mücadele Günü, 1 Mayıs’a!

Güc Birliği LogosİSVİÇRE|29.04.2014|Bundan 128 yıl önce Amerikan işçi sınıfının, sömürü düzeni kapitalizme karşı 8 saatlik işgünü talebiyle başlattığı direniş ve hak alma mücadelesi, bugün de dünya proletaryasına yol göstermeye devam ediyor. Bu onurlu mücadelede yapılan saldırılar sonucu bugüne kadar yaşamını yitiren tüm işçileri saygıyla anıyoruz.

1 Mayıs işçi ve emekçiler acısından önemli bir gündür. Nice bedeller ödenerek  kazanılan bugünde, işçi sınıfı sömürücü sınıflara karşı öfkesini dile getirirken, aynı zamanda sınıfsız, sömürüsüz bir toplum yaratma mücadelesinin yapı taşı oldugunu da göstermektedir.

1 Mayıs‘ı kutladıgımız bugünlerde Emperyalist-Kapitalistlerin içinde bulundukları krizin faturası yine biz işçi ve emekçilere kesilmeye devam etmektedir. Daha fazla sömürünün, hak gaspının yaşandıgı günümüzde, örgütlenme hakkımıza da azgınca saldırılmaktadır. Krizi atlatma bahaneleriyle hükümetlerce çıkarılan “tasarruf” yasaları ile  sermayenin ve burjuva sınıfının çıkarları korunmakta, işçi ve emekçiler daha da yoksul bir yaşama mahkum edilmektedirler.

Emperyaslist-Kapitalistlerin tüm saldırılarına karşı, dünya işçi sınıfının görkemli uyanışına, hak alma mücadelesinde ileri adımlar attığına şahit olmaktayız. Yunanistan‘dan İspanya‘ya, Portekiz‘den İtalya‘ya işçi sınıfı sokaklara dökülmekte, eylemler, grevler örgütleyerek hak alma mücadelesini yükseltmektedir. Bu mücadeleler işçi ve emekçilere umut olurken, Emperyalist-Kapitalistlere  ise kabus olmaktadir.

Kadın, Erkek İşçiler, Emekçiler;

İsviçre işçi sınıfının mücadelesinin zayıf olduğu ülkelerden biridir. Bundan kaynaklı da İsviçre egemen sınıfları hak gasplarına yönelik saldırılarına her gecen gün yenilerini eklemektedirler. Güvencesiz iş yaşamı, taseronlaştırma, düşük ücretlerle çalıştırma, staj adı altında gençlerin sömürülmesi, kadınların aynı işi yapmalarına karşı daha düşük maaş alması gibi onlarca saldırıyla karşı karşıya bulunmaktayız.

Tüm bu saldırılara karşı koymanın, hak almanın yolu örgütlenmekten, birlikte mücadele etmekten gecmektedir. Unutmayalım ki; Örgütlü bir gücün yapamayacağı hiçbir şey yoktur.

Bizler İsviçre Demokratik Güç Birligi bileşeni (İTİF –İGİF –FEKAR –İABF – İDHF) kurumlar olarak, işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayısı kutluyoruz.

Hak alma mücadelesinde kücük de olsa ileri bir adım olarak gördügümüz asgari ücretin 4000 Frank olması için başlatılan ve 18 Mayıs`ta referanduma götürülecek kampanyayı destekliyoruz ve EVET denmesini istiyoruz.

Herkese iş ve tam ücret karşılığı 30 saatlik çalışma haftası!

Eşit işe eşit ücret!

Asgari ücret 4000 Frank olsun!

Kahrolsun Emperyalizm, Faşizm ve Her Türden Gericilik!

Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!

 

İSVİÇRE DEMOKRATİK GÜÇ BİRLİĞİ

1 MAYIS GÜC BIRLIGI BILDIRISI