Anasayfa , Bildiriler , Politik Tutsaklara Özgürlük!

Politik Tutsaklara Özgürlük!

DETUDAK | 13 – 03 – 2010 | Proletaryanın önderliğinde, 20. yüzyılın başlarında sınıf savaşımının yükselişine paralel olarak, cezaevlerindeki politik tutsak sayısı hızla arttı. Bu süreçte birçok ülkede politik tutsaklarla dayanışma örgütleri kuruldu. Komintern’in önderliğinde faaliyet yürüten bu “Kızıl Yardım örgütleri”, uluslararası politik tutsakları sahiplenerek dayanışmada bulunur.

Dayanışma faaliyetlerinin yaygınlaşmasıyla Komintern 18 Mart’ı “politik tutsaklarla dayanışma” günü olarak ilan eder. Komintern’in kararı gelenekselleştirilerek, her yıl 18 Mart’ta politik tutsaklarla dayanışma eylemleri gerçekleştirilir.

Günümüzde başını ABD’nin çektiği emperyalist saldırganlığın bütün dünyada uyguladığı devlet terörü, politik tutsaklarla dayanışmayı daha da önemli kılmaktadır. İşçi sınıfına ve ezilen emekçi yığınlara, dünyanın mazlum halklarına ve onların öncülerine, politik örgüt ve kurumlarına yönelik emperyalist saldırganlık sınır tanımaz bir pervasızlıkla sürmektedir. Daha geçen aylarda Litvanya’da bir çiftlik evinin CIA’ye sorgu merkezi olarak açığa çıkması bu pervasızlığın vardığı düzeyin göstergesidir.

İspanya’da, Fransa’da ETA tutsakları tecrit ve izolasyonla, yoğun baskı altında tutulmakta, Fransa’da 3 tutsağa tek yatak düşmekte, cezaevleri modern köle zindanları olarak “Avrupa Uygarlığının” gerçek yüzünü yansıtmaktadır. Türkiye’de 10 yıldır politik tutsaklar F-Tipi tecride karşı direnmekte, Türk devleti uygulamalarıyla cezaevlerini birer işkencehaneye dönüştürmektedir.

Açlık, sefalet, yoksullukla, savaşlarla, çevre felaketleriyle, insanlığa barbarlığı dayatan emperyalist burjuvazi saltanatını, insanlığın karşısına diktiği cezaevi duvarlarıyla korumak istemektedir. Tecrit ve izolasyonla duvarların ardına hapsedilmek istenen insanlığın özgür yarınlarıdır. Tecrit duvarını yıkmak, politik tutsaklarla dayanışmada bulunmak, yarınlarına sahip çıkmaktır. 18 Mart vesilesiyle Dünyadaki bütün politik tutsaklarla dayanışmada bulunmak, mücadelelerini sahiplenmek emperyalist burjuvazinin yeni baskı saldırılarına karşı, direnmektir…

Unutmamak gerekir ki; Bu zulüm, bu baskı, bu tecrit insanlığa, onurumuza, yarınımızadır. Onurumuza, yarınımıza sahip çıkmak için, sizleri politik tutsaklarla dayanışmaya, insanlığın özgürlük mücadelesini birlikte yükseltmeye çağırıyoruz.

11.02.2010

POLİTİK TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK!

POLİTİK TUTSAKLAR ONURUMUZDUR!

DETUDAK_18_Mart – PDF